Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Raadsvergadering dinsdag 11 oktober 2016 betreft vergunning voor het realiseren zwaaikom Twentekanaal

 

?

Hans van der Burg (PVA wet- en regelgeving)

 

College vraagt aan de gemeenteraad om een verklaring af te geven van geen bedenkingen.

 

Bijna iedereen heeft wel eens een vleermuis voorbij zien scheren in het donker. Toch is het een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland, en is er erg weinig bekend over de verspreiding van de dieren. Onderzoekers werken hard aan een inhaalslag, maar dringen er tegelijkertijd bij gemeentes op aan heel zuinig te zijn op de plekken waarvan wél bekend is dat er vleermuizen zitten. Want weinig mensen weten dat een kleine verstoring van het leefgebied al snel kan leiden tot een totale instorting van een Nederlandse populatie.

 

Op 15 februari 2016 kreeg de PVA een reactie op vragen die wij stelden aan de gemeente Almelo betreft het handhaven van de flora- en faunawet met het oog op de verstoring van vleermuizen in hun vliegroute. Vleermuizen zijn strikt beschermd conform Europese en Nederlandse natuurwet- en regelgeving. Dat maakt dat er een behoorlijk spanningsveld kan optreden tussen enerzijds de bescherming van vleermuizen en anderzijds de efficiënte uitvoering van ruimtelijke ingrepen.

We zullen in het kort deze reactie samenvatten: De gemeente heeft aangegeven dat ze opdracht heeft gegeven aan een ecologisch adviesbureau om te onderzoeken of de mitigerende maatregelen, nodig voor de aanleg van de laad- en loskade op het xl businesspark, effectief zijn. Uit het verslag van dit bureau blijkt dat de alternatieve vliegroute voor de vleermuizen goed functioneert.

In het wijzigingsgebied bevindt zich, langs het twentekanaal een doorgaande bomenrij. Deze bomenrij wordt door vleermuizen gebruikt als vliegroute. Zodoende is deze bomenrij van belangrijke ecologische waarde. Nu komt in dit gebied een zwaaikom, en dus vroegen wij ons af of daar rekening mee gehouden is en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de vliegroute. Veel gemeentes realiseren zich niet dat een lokale verstoring in het leefgebied van een vleermuizenpopulatie grote gevolgen kan hebben voor regionale populaties, en uiteindelijk voor de gehele landelijke populatie.

De Dienst Regeling van het Ministerie van Landbouw Economie en Innovatie heeft ingestemd met mitigerende en compenserende maatregelen die moeten worden getroffen voordat er ontheffing kan worden verleend. Duurzame instandhouding van deze alternatieve vliegroute wordt geadviseerd door een nieuwe bomenrij aan te planten, parallel aan de al bestaande bomenrij. Op deze wijze zal er op zowel de korte als de lange termijn een nieuw foerageergebied ontstaan.

Uit het ecologisch onderzoek is een dik rapport is ontstaan waar de gemeente Almelo aan moet voldoen. Maar nu de realisatie van de zwaaikom alsnog roet in het eten dreigt te gooien moet er een nieuw rapport komen van de flora- en faunawet. De nieuwe zwaaikom doorsnijdt namelijk de vliegroute die de vleermuizen ’s avonds en ’s ochtends afleggen. De vleermuis trekt langs het voor hem bekende Twentekanaal en aangrenzende bomenrijen naar jachtgebieden en verblijfplaatsen. Opgeteld lijkt elke verandering in het landschap negatief te kunnen zijn voor vleermuizen en zou dus beoordeeld moeten worden. Niet voor niks kunnen sommige gemeentes, waaronder onze gemeente Almelo het woord vleermuis niet meer horen.

De wetgeving is streng, maar dat is niet zonder reden. Omdat we nog achterlopen qua kennis, weten we niet precies hoe ver we kunnen gaan met het opvoeren van de druk op de vleermuizen. Daarom moeten we behoudend omgaan met de plekken waarvan we weten dat ze er zitten of dat ze er gebruik van maken.

In Almelo zou dat eigenlijk geen probleem moeten zijn gezien de willekeur waarmee bestuurders en ambtenaren van Almelo de wet- en regelgeving toepassen.

U zult ongetwijfeld begrijpen dat wij tegen hebben gestemd…

 

?

 

?

 

?

 

?

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Raadsvergadering dinsdag 11 oktober 2016 betreft vergunning voor het realiseren zwaaikom Twentekanaal”

  1. Pim schreef:

    Zorgvuldigheidsbeginsel.

    De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en deugdelijke besluitvorming (art. 3:2 Awb).

Leave a Reply