Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Almelose college toont (nog steeds) geen ruggengraat, laat staan visie

 

?????????????????????????????????????????????????????????

14 juni 2015

De Partij Vrij Almelo (PVA) wil dat het gemeentebestuur van Almelo onderzoek doet of braakliggende terreinen in de regio gebruikt kunnen worden om zonneparken op te bouwen.

Voor de partij is het de oplossing voor de dure grond die Almelo bezit. De laatste jaren worden hier niks mee gedaan en de partij vreest dat de kosten hoger gaan uitvallen dan de opbrengsten.

Als de grond wordt verhuurd aan ontwikkelaars van zonneparken, kan de gemeente zonder eigen investering alsnog geld verdienen met de grond. PVA denkt bijvoorbeeld aan een project van 20 hectare waarmee 2.000 huishoudens van stroom kan worden voorzien.

Er wordt gevraagd om een overzicht van de geschikte grond die de gemeente in bezit heeft, hoelang de percelen verhuurd kunnen worden en een indicatie van een kostendekkend huurtarief.

Lokale partij Almelo wil zonneparken op braakliggende terreinen

 

Het bedrijf Powerfield uit Dokkum wil een zonnepark bij Overdinkel realiseren.

Het zonnepanelenveld moet ongeveer 25 hectare groot worden. Het bedrijf heeft de aanvraag voor een vergunning nu in voorbereiding.

Het zonnepark dat Powerfield ten oosten van de kruising Strootsweg-Lakerinksweg wil realiseren moet ongeveer 84.000 zonnepanelen krijgen.

Het bedrijf hoopt het park in 2018 in gebruik te nemen. Powerfield houdt woensdag een inloopavond in ’t Trefhuus in Losser, ook de gemeente is daarbij aanwezig.

Meer lezen over:

Plannen voor zonnepark met ruim 80.000 panelen bij Overdinkel

 

In de eerste alinea van het aandachtspunt zonneparken in de PVA bijdrage Begroting 2017 staat:

Voorzitter,

In de bestuursrapportage van 2016 wordt vermeld dat de gemeente wil bezuinigen en dat er dus geen leuke dingen voor de Almeloërs te behalen zijn waarbij wij ons afvragen in hoeverre er al door het college is nagedacht over de aanleg van zonneparken waarbij de energierekening van de Almeloërs eens omlaag kan?

 
Het begint er steeds meer op te lijken dat het college geen ruggengraat toont, laat staan visie. Door steeds lang te treuzelen zijn het college en de raad er de afgelopen jaren niet in geslaagd een goed beleid te voeren en zijn we steeds weer terug bij af.

 

(Het oude gemeentehuis is hier een goed voorbeeld van want daar had immers al een prachtig zorgcentrum van TMZ kunnen staan).

 

Voorzitter:

Tientallen gemeenten willen lege bouwgrond gebruiken om er zonneparken op te zetten. Als de plannen van alle gemeenten uitgevoerd zouden worden, wordt het aandeel zonnestroom in Nederland in één klap verdubbeld.

En als we ook de kranten mogen geloven dan zijn er binnen afzienbare tijd in Nederland volop zonneparken te bewonderen. Powerfield uit Dokkum is een bedrijf die word overspoeld met vragen over zonneparken door Nederlandse gemeenten. De Friese ontwikkelaar Powerfield is in onderhandeling met diverse gemeenten voor de realisatie op meer dan 80 plekken. Powerfieldverwacht de komende tijd de ontwikkeling van meerdere nieuwe parken op te starten.

Aanvragen voor parken met een oppervlakte van 30 hectare zijn geen uitzondering. Deze omvang staat gelijk aan 45 voetbalvelden. Voor de realisatie van een zonnepark SDE+ is subsidie nodig. Deze kan dit jaar worden aangevraagd. Zonnepanelen op braakliggend terrein is een oplossing voor de dure grond die de gemeente Almelo bezit aldus de PVA in een persbericht. Deze vragen kwamen in de landelijke media volop onder de aandacht.

Het bedrijf Powerfield had hun succesformule vanavond graag aan raad en college willen voorleggen middels burgerspreekrecht. Vanwege de tijd leek ons politiek beraad zinvoller waarin wij hun van harte ondersteunen.

Dank u.

 

Hallo Harry,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek mailen wij u wat informatie toe. Wij, PowerField, ontwikkelen, bouwen en beheren zonneparken in binnen en buitenland

Momenteel zijn we met vele zonneparken in Nederland in ontwikkeling. Voor een idee van ons bedrijf kunt u eens kijken op www.powerfield.nl

Veel gemeenten Nederland hebben in de ‘goede tijd’ grote hoeveelheden grond aangekocht en helaas is het economisch tij enigszins gekeerd en liggen er grote hoeveelheden grond braak. Wij van PowerField zijn van mening dat deze gronden uitstekend dienst kunnen doen als zonnepark Hiermee werken we aan de duurzaamheidsdoelstelling (14% 2020) en kunnen de grondeigenaren de grondbalans een positieve draai geven.

De zonneparken kunnen indien gewenst tijdelijk van aard zijn, doch met een minimale looptijd van 15 jaar. Wij kunnen de gronden zowel kopen als pachten/huren. De huurprijzen bedragen in de meeste gevallen € 7000,-/Ha/jaar. Wij van PowerField nemen alle zorgen uit handen, wij regelen zowel het aanpassen bestemmingsplan, omgevingsvergunning, subsidietraject, uitvoering en exploitatie.  Gewoon van A tot Z.

Als voorbeeld doen wij u een bouwtekening toekomen van hoe zo’n zonnepark eruit kan komen te zien. Mocht u meer informatie wensen, dan komen we graag even langs om het een en ander toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

Symen Jellema, directie

 

Geachte griffie,

In de eerste instantie zou er morgen een inspreker van Powerfield komen betreft zonnepanelen op braakliggende gemeentegronden. Het aantal minuten die deze mensen ter beschikking hebben is onvoldoende om de raadsleden uitgebreid te informeren. 19 april zou nog beschikbaar zijn om een politiek beraad over dit onderwerp te houden.

Ik heb tel. contact met de directie van dit bedrijf gehad zodat deze datum (mocht het zover komen) alvast in hun agenda staat.

Met vriendelijke groet,

Harry de Olde

 

Voorzitter,

De Partij Vrij Almelo is van mening dat agendapunt 9 niet besluitrijp is en dient te worden doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering na 19 april. Dit omdat wij Powerfield hebben uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over een te realiseren Zonnepanelenpark.

Wij zijn van mening, na Powerfield te hebben aangehoord, dat het wel degelijk mogelijk is om een zonnepanelenpark in Almelo te realiseren dat een betere opbrengst heeft dan in de onderbouwing  van dit agendapunt wordt aangegeven.

Dank u.

 

27 mei 2016

 

Onderwerp Beantwoording vragen inzake agendering politiek beraad en spreekrecht.

Geachte heer de Olde,

In uw brief van 27 mei 2016 stelt u een aantal vragen betreffende spreekrecht en recht op plaatsing onderwerpen in politieke beraden. Uw brief is gericht aan het college van burgemeester en wethouders, echter het presidium is verantwoordelijk voor de agendering van onderwerpen in de politieke beraden en de invulling van het spreekrecht. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierin geen rol op verantwoordelijkheid. Het college heeft uw brief daarom ter beantwoording doorgestuurd aan het presidium.

Waarom mocht Powerfield geen uiteenzetting geven in een politiek beraad over hun positieve inbreng omtrent zonne-energie in het algemeen en voor Almelo in het bijzonder?

Op grond van artikel 7 lid 4 van de verordening op het politiek beraad, door de gemeenteraad vastgesteld op 11 februari 2014, stelt het presidium de agenda voor de politieke beraden vast en beslist het presidium over aanvragen. Uw aanvraag voor een politiek beraad over dit onderwerp is aan de orde geweest in het presidium op 29 maart 2016.

Het betrof de presentatie van plannen van een commerciële partij, in dit geval Powerfield. In de raadsvergádering van 15 maart 2016 heeft de gemeenteraad kaders gesteld ten aanzien van de aanleg van zonnepanelenparken. De selectie van een marktpartij voor de realisatie van deze ontwikkeling is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. In deze procedure hebben meerdere marktpartijen, waaronder Powerfield, een uitnodiging gekregen om een planvoorstel in te dienen. De presentatie van één van de aanbieders in een politiek beraad aan de gemeenteraad vindt het presidium niet passend binnen dit proces.

Bij aanvragen van politieke beraden of verzoeken om gebruik te maken van het spreekrecht baseert het presidium zich op de verordening op de politieke beraden 2014 en de verordening spreekrecht 2014. Het presidium ziet op dit moment geen aanleiding deze regels te herzien of aan te vullen.

Hoogachtend, het Presidium van Almelo.

 

30 mei 2016

 

Hallo heer de Olde,

Zoals net telefonisch doorgenomen zou ik u onze gegevens doen toekomen van de personen die aanstaande dinsdag aanwezig zullen zijn.

 

– Dhr. S. Jellema, directie
– Dhr. J.C. van Leeuwen, projectmanager
– Dhr. A.A. Deekens, projectmanager

 

Wij hebben u in een eerdere mail al het een en ander toegelicht en voorbeelden gegeven van een park te Kampen. Op dit moment zijn we met ca. 80 zonneparken aan het ontwikkelen, waaronder een hele grote bij Hoogezand-Sappemeer  (110 Hectare).  Bijgaand ook nog de bouwtekeningen hiervan.

Wij zijn enkele weken terug nog bij u op het gemeentehuis geweest en hebben daar het een en ander doorgenomen met o.a. uw medewerker Mark Hendriks.

Ondertussen is er regelmatig contact tussen dhr. Hendriks en onze projectmanager Deekens. Graag komen we aanstaande dinsdag nog het een en ander nader toelichten.

 

Met vriendelijke groet,

Symen Jellema

 

Zonnepanelen op braakliggende terreinen volgens Partij Vrij Almelo …

 

Zonneparken in Almelo: eindelijk daad bij het woord? – Partij vrij Almelo

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply