Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Mondelinge vragen “Vragenhalfuurtje” PVA aan het college van B&W op 22 november 2016

 

pva_1466085a

 

Verantwoordelijke wethouder: Irene ten Seldam (CDA)

 

Geacht college,

Het college wil het bestemmingsplan Zuidentree en Windmolenbroek-Groeneveld wijzigen teneinde de vernieuwbouw en uitbreiding van Zwierink Standbouw mogelijk te maken. Zonder dat de omwonenden er van op de hoogte waren is vorig jaar reeds 15 meter bosrand door Zwierink aangekocht van de gemeente.

Inmiddels heeft de gemeente de verwijdering van de bosrand goedgekeurd terwijl agrarische gronden met de bestemming agrarisch zijn bestemd voor agrarisch gebruik.

Dit is op 5 april 2011 door de Gemeenteraad bij een stemming vastgelegd.

Intussen zijn er meerdere gesprekken geweest met omwonenden die zienswijzen hebben ingediend. Zij kregen als reactie van de wethouder dat de procedure via wettelijke bevoegdheden is uitgevoerd.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

 

Bent u er van op de hoogte dat uit een gesprek met een ambtenaar van de gemeente Almelo zal blijken dat de aangekochte bestemming groen uiteindelijk toch agrarische grond blijkt te zijn?

 

Bent u er van op de hoogte dat op deze agrarische grond nooit een wijziging is geweest naar bouwgrond?

 

Zo ja, betekend dit dan dat Zwierink grond heeft aangekocht waar geen bouw bestemming op zit?

 

Zo ja, waarom is er dan geen actie ondernomen om de raad in te lichten wat hier aan de hand is?

 

 

Reactie:

De aangekochte bestemming groen blijkt inderdaad agrarische grond te zijn volgens de wethouder. Zij verwijst ons naar een verzonden Raadsbrief gepubliceerd in februari 2016.

In deze Raadsbrief wordt vermeld dat van bestemming agrarisch kan worden afgeweken door één van de afwijkingsmogelijkheden uit de Wabo toe te passen.

De raad als politiek orgaan beslist altijd door stemming. Welke argumenten daaraan ten grondslag liggen, is niet altijd even eenduidig. De verschillende raadsleden en fracties kunnen verschillende motieven hebben om voor of tegen een besluit te stemmen.

Dat is voor het uiteindelijke besluit niet doorslaggevend: de stemming bepaalt of de raad een voorstel aanneemt of niet. Deze gang van zaken is echter niet zonder meer in overeenstemming met de eisen die de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht stellen. (Wro)

Daarbij wijzen wij erop dat de omwonenden gezien het aantal zienswijzen die zijn ingediend weinig inspraak hebben gehad in de uiteindelijke besluitvorming van het college.

 

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply