Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen PVA aan college B&W over niet-natuurlijk overlijden

 

 

Geachte heer De Olde,

Op 11 november 2016 heeft u vragen gesteld over niet-natuurlijk overlijden. U vraagt onder andere of er sprake is van een toenemend aantal gevallen van euthanasie en of er sprake is van een toenemend aantal zelfmoorden in Almelo in relatie tot de economische crisis. Deze vragen zijn door ons helaas niet te beantwoorden omdat deze gegevens niet op gemeenteniveau worden geregistreerd.

Uw vraag over het aantal pogingen tot zelfdoding kan eveneens niet beantwoord worden. Deze cijfers zijn in het geheel niet bekend. Euthanasie In het algemeen is er in Nederland sprake van een toenemend aantal gevallen van euthanasie. Dit geldt ook voor het aantal meldingen bij de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Regio 2) waar Almelo onder valt. Het werkgebied van deze toetsingscommissie is zo groot (provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland) dat geen conclusie valt te trekken over specifieke gemeenten.

Zelfdodingen In 2015 was landelijk gezien het aantal zelfdodingen het grootst. Het aantal zelfdodingen in Twente (niveau waarop het aantal zelfdodingen wordt geregistreerd) was echter lager dan in 2014. Een vermeende stijging van het aantal zelfdodingen in Twente is dan ook niet waarneembaar. Een causaal verband tussen het aantal zelfdodingen en de economische crisis kan dan ook niet worden aangetoond.

Op uw vraag of wij de geluiden kennen uit de jeugdhulpverlening dat het aantal (pogingen tot) zelfdodingen aan het toenemen is, moeten wij ontkennend antwoorden. Signalen vanuit de jeugdhulpverlening dat zelfdodingen en pogingen daartoe toenemen zijn ons niet bekend. Deze geluiden worden ook niet gestaafd met de landelijke gegevens die bekend zijn over het aantal jeugdigen dat overlijdt door zelfdoding.

Ook hier ontbreken specifieke gegevens over de gemeente Almelo. Lijkschouwingen Uw vragen over het aantal zelfdodingen en gevallen van euthanasie zijn, zoals u heeft aangegeven in de inleiding tot uw vragen, ingegeven doordat er sprake is van een toename van de kosten van lijkschouwingen. De toename van de kosten is te verklaren uit een toename van het aantal lijkschouwingen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het aantal lijkschouwingen toeneemt. Deze redenen zijn bij ons niet bekend. Hoewel de gemeentelijk lijkschouwer de doodsoorzaak verplicht moet melden aan het CBS; mag dit, in verband met het waarborgen van de privacy, niet worden gemeld aan de gemeente. Wij hebben geen invloed op het aantal lijkschouwingen. Bij een (vermoeden van een) niet-natuurlijk overlijden is het op grond van de wet verplicht een gemeentelijk lijkschouwer in te schakelen. Deze kosten zijn dan ook niet te beïnvloeden.

Het antwoord op uw vraag hoe wij invulling geven aan preventie en nazorg van mensen die in de knel zitten, is dat, daar waar we kunnen, we investeren in voorzieningen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de positie van onze inwoners die in de knel zitten of in de knel dreigen te komen. Aan inwoners met beperkingen of sociale problemen wordt op diverse levensterreinen individuele ondersteuning geboden om te voorkomen dat men in de problemen komt. We doen dat op basis van het beleidsplan “Samen mee(r) doen”.

In dit beleidsplan is het 5xZo principe verwoord, waarbij we ondersteuning bieden zo dichtbij, zo snel, zo kort, zo licht en zo zorgvuldig mogelijk. Door deze uitgangspunten te hanteren, kunnen we onze inwoners die in de knel zitten of in de knel dreigen te komen, passende en toereikende ondersteuning bieden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “Beantwoording vragen PVA aan college B&W over niet-natuurlijk overlijden”

  1. Henk schreef:

    Keurig en uitvoerig beantwoord door B & W !

  2. J. Voerman schreef:

    Ze hebben in ieder geval geprobeerd de vragen zo uitvoerig mogelijk te beantwoorden. Dat ze qua getalletjes tekort schieten en erom heen draaien ligt aan het verstandelijk niveau van de desbetreffende ambtenaren. En aangezien het verstandelijk niveau van de gemiddelde ambtenaar in Almelo afgezet tegen het landelijk niveau bijzonder laag is, is jammer. Niet voor niets dat Almelo enige tijd geleden onder preventief toezicht gesteld is door de provincie.

    Misschien kunnen ambtenaren eerst op hun IQ getest worden voordat ze een vaste aanstelling krijgen bij de gemeente.

Leave a Reply