Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden gemeente Almelo

 

logo

Beschouwing op het thema integriteit door Mare Faber, adviseur en trainer bij Governance & Integrity Nederland.

 

Programma ontwikkeling raad “Integriteit”  woensdag 30 november 2016

In de workshop Integriteit voor raadsleden leren de aanwezige deelnemers hoe ze algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in hun werk kunnen handhaven. Voor een goede samenwerking zijn respect en vertrouwen noodzakelijk. De deelnemers weten (dan hopelijk) na de workshop ook hoe het met hun eigen integriteitsgevoel is gesteld.

Aanwezig: 12 raadsleden, burgemeester Arjen Gerritsen, Maarten Hollander (griffie)  Dörte Jürgensen (griffie)

 

Reactie:

Toen ik zeven jaar geleden als kersvers raadslid benoemd werd, stapte ik een andere wereld binnen. Mijn belangstelling voor politiek? Het is een bijzondere eer om de inwoners te mogen vertegenwoordigen in zowel binnen als buiten de gemeenteraad

Als gemeenteraadslid ben je eigenlijk fulltime bezig. Dat betekent voorbereiden van stukken, geregeld een avond naar een vergadering of een bijeenkomst, overleggen met je fractiegenoten, het beantwoorden van de vele mail die binnenkomt dat meestal weer vragen oproept om “ter plekke de zaak eens in ogenschouw te nemen”.

Je kan niet meteen van alles veranderen in de gemeente. Ook is de verantwoording zwaar als je beslissingen moet nemen waarvan je weet dat die veel gevolgen hebben. Of als je ziet dat er in een bouwproject vele miljoenen verdwijnen terwijl je zelf liever gezien had dat dat geld beschikbaar was voor mensen die het niet breed hebben. Het is een rijdende trein waar je op stapt en op veel onderwerpen is al eerder besloten om een bepaalde richting op te gaan, soms al enige tijd geleden waarbij de omstandigheden anders waren. Bijvoorbeeld de beslissing om flink te gaan bouwen in het voormalige Waterrijk en naar later in 2012 met de crisis dat dit geen goed idee was. Je kan die beslissingen (aankopen van grond) dan niet meer terugdraaien.

Helaas gaat de politiek in het algemeen gebukt onder een slecht imago. Eén van de oorzaken van het slechte imago is dat de communicatie niet goed loopt waardoor de inwoners van Almelo niet begrijpen hoe beslissingen tot stand komen en hun invloed minimaal is. De Rijksoverheid wil immers de ontwikkeling van de doe-democratie stimuleren en ondersteunen. Participatie betekent serieus nemen dat we allemaal burgers zijn met wensen en talenten. Je hebt je als ambtenaar, bestuurder, burger, politie, betrokkene goed voorbereid. Dan wil je ook dat je ideeën serieus genomen worden en niet direct terzijde geschoven.

Burgers hebben een bestuur nodig waar ze op kunnen vertrouwen, het dienen van het publieke belang met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een gewetensvolle invulling van de taken en verantwoordelijkheden. Een gewetensvolle invulling betekent dat besturen van organisaties in het openbaar bestuur zich niet alleen houden aan wet- en regelgeving, maar ook  heel gemotiveerd zijn om altijd ten dienste van het publieke belang te functioneren en dat in hun functioneren laten zien.

In het openbaar bestuur is integriteit een belangrijk thema. Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer handelen. Dit is niet voor niets. Integriteit hangt namelijk niet alleen nauw samen met het functioneren en de geloofwaardigheid van een bepaald persoon of overheidsorganisatie, maar ook met het vertrouwen dat de samenleving in de overheid stelt als geheel. Dit maakt integriteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Net als alle andere spelers in het lokaal bestuur, wordt er ook van raadsleden verwacht dat zij integer zijn. Wanneer een bestuur handelt in strijd met de geldende normen die er van hem of haar verwacht worden, is er sprake van integriteitsschending.

Waar veel bestuurders sterk in zijn en waar zij met hun netwerk een onmiskenbare meerwaarde hebben, is in het bespelen van de raakvlakken tussen het publieke en het private terrein, tussen de overheid en het bedrijfsleven. Waar de helft van de omzet in Nederland door de handen van de overheid gaat, is het misschien beter te spreken over de vervlechting van overheid en bedrijfsleven dan over raakvlakken. Publiek-private samenwerkingsvormen zijn de afgelopen decennia dankbaar omarmd en als paddenstoelen uit de grond geschoten. Als je erdoor geobsedeerd bent en weinig anders hebt te melden, zou je deze publiek-private samenwerking neoliberaal kunnen noemen. Als je een beetje beter kijkt, zie je dat het ideale constructies zijn voor het in eigen zak steken van winsten en het op de gemeenschap afschuiven van verlies.

Opmerkelijk is al dat graaien niet. Nee, wat merkelijk is, is de schaamteloosheid waarmee de elite blijft doorgaan zichzelf te verwennen met onverklaarbaar hoge salarissen, riante bonussen, goudgerande opties, lucratieve lezingen en duurbetaalde adviesjes. Af en toe heeft een van de duizenden leden van de elite de pech dat het onbeschaamde gegraai de spuigaten uitloopt en de aandacht trekt. Soms valt er dan niet aan te ontkomen om de persoon in kwestie er uit te gooien en op te offeren aan de hongerige wolven.

Maar structureel verandert er helemaal niets.

 

Harry de Olde

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply