Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording van de schriftelijke vragen inzake Grotestraat Zuid.

 

Recentelijk zijn er een drietal taxistandplaatsen in de Schuttenstraat gerealiseerd

 

Aan de Fractie Partij Vrij Almelo T.a.v. de heer H. de Olde.

 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 6 december 2016 vraagt u om een reactie op een aantal vragen over de proef met het éénrichtingsverkeer in de Grotestraat Zuid én de handhaving op het Amaliaplein. Via deze brief geven wij u antwoord op deze vragen.

 

Vraag 1.

Er geldt een parkeerverbod in de Grotestraat Zuid. Waarom wordt er niet handhavend opgetreden?

Antwoord:

Recentelijk zijn er een drietal taxistandplaatsen in de Schuttenstraat gerealiseerd. Deze zijn gerealiseerd op verzoek van de politie. Het is de bedoeling dat taxi’s tijdens de uitgaansavonden alleen hier klanten mogen ophalen en afzetten. Om het gebruik van deze parkeerplaatsen verder af te dwingen, zullen alle ontheffingen van de taxi’s aangepast worden (voor zover dit al niet is gebeurd). Dit houdt in dat taxi’s geen ontheffing meer hebben/krijgen, voor het rijden in de Grotestraat Zuid (gedeelte Schuttenstraat – Bavinkstraat) gedurende de uren dat deze weg gesloten is verklaard. Hiermee hopen wij op korte termijn het probleem van de taxi-overlast in de Grotestraat Zuid tussen de Hofkampstraat en de Bavinkstraat opgelost te hebben. Wij zullen de politie dan ook verzoeken handhavend te gaan optreden op foutief geparkeerde voertuigen.

 

Vraag 2.

Is het bekend dat er op het Amaliaplein vrijdag- en zaterdagnacht niet meer wordt gecontroleerd, ondanks dat dit wel met de politie is afgesproken?

Antwoord:

Voor het Amaliaplein geldt een fietsstalverbod tijdens de uitgaansavonden. Dit fietsstalverbod is sinds dit najaar van kracht. In de beginperiode is er frequent gehandhaafd. Structureel handhaven op elke uitgaansavond is, zowel financieel als qua personele inzet, niet reëel. Omdat het fietsstalverbod ondertussen voldoende bekend is bij het publiek, is het ook mogelijk om minder frequent te handhaven. Steekproefsgewijs wordt er nog door Stadstoezicht gehandhaafd.

 

Vraag 3.

Is het college op de hoogte van geregeld voorkomende miscommunicatie tussen hulpdiensten, overheid en burger?

Antwoord:

Het college is op de hoogte van het feit dat er recentelijk op een zaterdagavond politievoertuigen voor de palen in de Grotestraat Zuid hebben staan wachten. Het betrof politieagenten van buiten het district Almelo. Zij waren niet op de hoogte van de afsluiting. Naar aanleiding van dit probleem heeft de verantwoordelijk wethouder actie ondernomen en één van de palen in de Grotestraat Zuid laten weghalen. Het inrijverbod is wel van kracht gebleven. Op dit moment bekijkt de gemeente de mogelijkheden om op een andere wijze de afsluiting effectief te laten zijn, onder de voorwaarde dat hulpdiensten hier geen hinder van ondervinden.

 

Vraag 4.

Bent u het met ons eens dat deze miscommunicatie er tevens voor gezorgd heeft dat paaltjes die geplaatst waren in de Grotestraat Zuid waarschijnlijk nu verzet gaan worden naar de Hofkampstraat?.

Antwoord:

Door het weghalen van één van de palen in de Grotestraat Zuid, is het gemakkelijker geworden om, ondanks het inrijverbod, op bepaalde tijden, de straat in te rijden. Om overlast op korte termijn toch zoveel mogelijk te beperken, zijn er uitneembare palen in de Hofkampstraat geplaatst. Wij beseffen ons dat dit tijdelijk alternatief, niet ideaal is. Deze maatregel is slechts geschikt als overbrugging naar een structurele oplossing. Het college is echter van mening, dat er door het weghalen van één van de palen, aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. De overlast in de Hofkampstraat kan door deze verplaatsing van de palen beteugeld worden, maar dit geldt helaas niet voor de Grotestraat Zuid. Het college van B&W zal er bij de politie op aandringen dat er vooral in het weekend gehandhaafd gaat worden in de Grotestraat Zuid.

 

Vraag 5.

Bent u er van op de hoogte dat de bewoners van de Grotestraat Zuid dit onjuist vinden en graag willen dat de paaltjes blijven staan?

Antwoord:

Een van de bewoners van de Grotestraat Zuid heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen het weghalen van één van de palen in de Grotestraat Zuid. Deze bezwaren zijn per brief kenbaar gemaakt. De beantwoording van deze brief zal op korte termijn plaatsvinden.

 

Vraag 6.

Waarom is er niet met de bewoners overlegd om te zoeken naar een oplossing voordat er plannen worden gemaakt?

Antwoord:

Doordat er een acuut veiligheidsprobleem ontstond op de Grotestraat Zuid, heeft de gemeente besloten, om één van de palen met onmiddellijke ingang te verwijderen. Op het moment dat de politie aangaf het verwijderen van de palen op bestuurlijk niveau willen aankaarten, heeft de verantwoordelijk wethouder hiertoe opdracht gegeven. Omdat het veiligheidsbelang dermate zwaar woog, heeft er op dat moment geen overleg plaats kunnen vinden met de belanghebbenden. De belanghebbenden zijn wel direct op de hoogte gesteld van het besluit.

Tevens is aangegeven dat er uitneembare palen in de Hofkampstraat geplaatst worden. Op korte termijn hoopt de gemeente meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over een acceptabele andere oplossing. De bewoners van de Grotestraat Zuid en omgeving zullen hierover geïnformeerd worden. De verwachting is dat hierover in januari meer duidelijkheid is.

Een afschrift van deze brief hebben wij voor de andere raadsfracties op iBabs gezet.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply