Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen PVA over Stadstoezicht

 

 

Beste heer de Olde,

Op 24 januari 2017 stuurde u ons een brief met vragen over Stadstoezicht BV. De volgende vragen heeft u hierin opgenomen:

– Hoeveel stadstoezichters (handhavers) zijn er op dit moment? – Hoeveel mensen werken er op kantoor (binnendienst)?

– Zijn deze twee afdelingen proportioneel in verhouding? – Wat is het takenpakket op kantoor (binnendienst)?

– Is er ook een hoogbetaalde directeur? Zo ja, zijn er nog meer hoogbetaalde (onnodige) managementlagen? – Er wordt gezegd dat de stadstoezicht zichtbaar moet zijn voor de mensen in Almelo, maar waarom niet voor de woonwijken in Almelo? – Heeft de stadstoezicht het beleid om de overige wijken te negeren? – Waarom wordt veiligheid en parkeerbeleid door heel Almelo niet gehandhaafd? –

Naar aanleiding van bovenstaande vragen willen wij graag in een uitgewerkt rapport zien wat nu precies de kosten en baten zijn van Stadstoezicht in Almelo? Hiermee bedoelen we de mensen op straat en op kantoor!

– In het concept programmabegroting 2017 staat dat het streven van de gemeente Almelo is om meer taken op uitvoerings- en handhavingsgebied out te sourcen, waarbij dus wordt ingezet op de uitbesteding van taken van stadstoezicht naar de publieke sector.

Bent u het met ons eens:

– Dat de toezichthouders dan in een breder werkveld kunnen worden ingezet?

– Dat de toezichthouder dan op treedt als ‘ogen en oren van de gemeente’ en dus niet alleen als opsporingsambtenaar?

– Dat via samenwerkingsverbanden met andere gemeenten te komen tot een robuuste samenwerking in de uitvoering van de taken die toebehoren aan de overheid?

– Als men er toch voor kiest om het bedrijf stadstoezicht aan te houden, is het dan niet beter in het kosten en baten verhaal om het kantoor van stadstoezicht te huisvesten in het gemeentehuis? Waarvoor zij tevens dan ook de beveiliging van het gemeentehuis zorg kunnen dragen?

 

Hieronder zullen wij uw vragen beantwoorden.

Stadstoezicht Almelo B.V. is een zelfstandige onderneming, een besloten vennootschap. Dit betekent dat Stadstoezicht Almelo B.V. (verder genoemd Stadstoezicht) een eigen bevoegdheid heeft hoe zij haar bedrijfsvoering inricht. De gemeente Almelo is 100% aandeelhouder. Stadstoezicht voert een aantal taken voor de gemeente uit. Het gaat hierbij onder andere om:

– Beheren van de parkeergarages en het betaald parkeren op straat;

– Toezicht en handhaving op het gebied van parkeren (foutparkeren, fiets parkeren, fietsendiefstal fietsen Amaliaplein en markt);

– Toezicht en handhaving op het gebied van rijdend verkeer (gesloten verklaring, voet/fietspaden, (brom)fietsen voetpad/stoep);

– Toezicht en handhaving op het gebied van reclame (reclamevoertuigen, flyeren, wildplakken, reclameborden, reclameobjecten, winkeluitstallingen) en uitstalling gebied Qimpuls;

– Toezicht en handhaving op het gebied van APV ( objecten openbare ruimte, honden/hondenbeleid, evenementen, straatmuzikanten, geluidhinder horeca, standplaatsen, sluitingstijden horeca, terrassen, braderieën, speelautomaten);

– Toezicht en handhaving op het gebied van Wet op de kansspelen;

– Toezicht en handhaving op het gebied van Drank- en horecawet (drank verstrekken, leeftijdscontrole);

– Cameratoezicht tijdens stapavonden;

– Gevonden voorwerpen. De omvang van de totale organisatie van Stadstoezicht bedraagt (afgerond) 35 fte. Dit is inclusief een krimp van 6 fte waartoe in 2016 is besloten.

 

Van deze 35 fte kunnen 7 fte worden gerekend tot de overhead, met leidinggevende en ondersteunende taken. Het overheadpercentage is circa 20%. Het salaris van de (part time) directeur is marktconform. Het overige deel van het personeel wordt ingezet voor de uitvoering van de primaire taken. De huidige handhavers worden allround en in heel Almelo ingezet, dus ook in de woonwijken. Gelet op de beperkte capaciteit ligt de focus hierbij op de hotspots (centrum en blauwe zones) en locaties waar excessen (dreigen te) ontstaan.

Wij zijn het met u eens, dat het goed is om handhavers/toezichthouders breed in te zetten. Dit is ook nodig door de daling aan capaciteit. De ontstane situatie versterkt de wens om toezicht en handhaving voor diverse onderwerpen te herprioriteren en te centraliseren.

Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar de toezicht en handhavingstaken. In dit onderzoek kijken wij wat de beste manier van aansturing is en wie de taken het beste kan uitvoeren. Op basis van dit onderzoek besluiten wij waar en hoe de taken worden belegd, intern bij de gemeente of bij Stadstoezicht.

De gevolgen van de te maken keuze voor Stadstoezicht en de gemeente Almelo zullen bij dit onderzoek betrokken worden.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply