Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording aanvullende vragen over dierenwelzijn

 

Aan Raadsfractie PVA

 

Geachte heer De Olde,

Op 18 april jl. heeft u ons een aantal aanvullende vragen gesteld over het onderwerp dierenwelzijn. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1. Wat heeft de gemeente gedaan met de signa/en zoals verwoord in de brief 27 februari 2017 van de PVA?

Antwoord:

De portefeuillehouder dierenwelzijn heeft hierover op 6 april jl. een uitvoerig gesprek gehad met de Dierenbescherming en het Noordbroek.

 

Vraag 2.

Zijn de opmerkingen en signa/en besproken met de Dierenbescherming? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Zoals geantwoord bij vraag 1 is e.e.a. besproken met de Dierenbescherming en het Noordbroek. De organisaties hebben toegezegd dat de signalen en opmerkingen die in hoofdzaak betrekking hebben op het personeelsbeleid door hen serieus zullen worden genomen.

 

Vraag 3.

Is de gemeente bereid actie te nemen op de opzeggingsbrief van een vrijwilligster waarin een aantal misstanden aan de orde worden gesteld?

Antwoord:

Zoals beantwoord in onze brief van 11 april jl. aan uw raadsfractie, is het personeelsbeleid van deze organisatie geen verantwoordelijkheid van de gemeente.

 

Vraag 4.

Is er een meldpunt waar de burgers hun klachten over ’t Noordbroek of Dierenambulance Dierenbescherming kwijt kunnen? Zo nee, waar kan men terecht?

Antwoord:

Op de website van de Dierenbescherming staat vermeld hoe men een klacht kan indienen. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee uw vragen voldoende hebben beantwoord.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris,                                            de burgemeester

 

 

Reactie:

Voor het beantwoorden van de aanvullende vragen op 18 april verwijst men naar een gesprek van 6 april met de Dierenbescherming en het Noordbroek.

Het vreemde is dat bij de beantwoording 11 april door de Gemeente van de 1e vragen (PVA 27-2) niet naar dit gesprek wordt verwezen.

Voorts lijkt de Gemeente over paranormale gaves te beschikken door onze aanvullende (specifieke) vragen van 18 april te hebben besproken op 6 april.

De 1e vraag is dus of de Gemeente de PVA wel juist informeert.

 

Opmerkingen beantwoording brief Gemeente 30 mei

De Gemeente houdt vast aan het standpunt dat misstanden bij de Dierenambulance Almelo en Noordbroek betrekking hebben op het personele beleid en derhalve de verantwoordelijkheid zijn van de Dierenbescherming waaronder de Dierenambulance en Noordbroek vallen.

Dit houdt geen stand, immers als de Gemeente de uitvoering van het dierenwelzijnsbeleid elders neer legt is men ook verantwoordelijk voor het toezicht op de correcte uitvoering hiervan. Dit immers direct gerelateerd aan het welzijn van de dieren (een Dierenambulance die niet bereikbaar is en gebrekkig functioneert is funest)

De benoemde signalen zijn niet gerelateerd aan het personeelsbeleid van de Dierenbescherming maar behoren tot het functioneren van deze organisaties m.b.t. het contract met de Gemeente.

De beantwoording van vraag 3 is veelzeggend. Opzeggingsbrief van vrijwilligster heeft het over de veiligheid van de vrijwilliger, o.a. drugsgebruik, rijtijden, veiligheidsprotocollen. Dit zou volgens de Gemeente betrekking hebben op personeelsbeleid (?).

Beantwoording vraag 4: Voor klachten over de Dierenbescherming, verwijst men naar de Dierenbescherming. Advies van de Gemeente Almelo is dus: laat de slager zijn eigen vlees keuren !!! De vraag was waar de burger bij de Gemeente terecht kan bij klachten over het Dierenwelzijn (Noordbroek en Dierenambulance Almelo).

Sinds het gesprek van de Gemeente met de Dierenbescherming, wat men blijkbaar op 6 april heeft gehad, is er niets bij de Dierenambulance Almelo en Noordbroek veranderd. Vraag is dus op de Gemeente dit volgt of niet.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply