Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN JAARVERANTWOORDING 2016

 

Aan fractie PVA

 

Geachte heer De Olde,

Met deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde vragen over de jaarverantwoording 2016.

 

Vraag 1.

Op bladzijde 42 van de jaarverantwoording bij leefbaarheid en Veiligheid staat dat er per stadsdeel wijkveiligheidsplannen zijn opgesteld die zich met name richten op de leefbaarheid en (sociale) veiligheid. Valt daar ook buurtbemiddeling onder? Zo ja, wat zijn tot nu toe daarvan de resultaten?

Antwoord: De pilot Buurtbemiddeling zetten we stadsbreed in. Met pieken in De Riet en De Schelfhorst. Het is geen specifieke inzet op basis van de wijkveiligheidsplannen. Binnenkort evalueren we de pilot om te kijken of deze aanpak een meerwaarde heeft voor Almelo. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie komen we met een advies om de aanpak te beëindigen of structureel een plek te geven. In 2016 startte de pilot Buurtbemiddeling Almelo op initiatief van de politie, St. Joseph, Beter Wonen en de gemeente. Buurtbemiddeling is een methode waarin onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers problemen tussen buren bespreekbaar maken. De bemiddelaars praten eerst met de ene partij en daarna met de andere. Daarna zorgen zij voor een gezamenlijk gesprek. Ze helpen bij het maken van afspraken tussen de buren om tot een oplossing te komen. Na de zomervakantie van 2016 was de aanpak operationeel en pakten de vrijwilligers de eerste aanmeldingen op. De nieuwsbrief Buurtbemiddeling van 30 maart 2017 meldt dat Buurtbemiddeling op dat moment 65 meldingen had ontvangen. Van de aanmeldingen zijn er 38 opgelost, 20 niet opgelost en 7 lopende zaken.

 

Vraag 2:

Op bladzijde 50 baten en lasten programma leefbaarheid en Veiligheid staat onder het kopje niet nader te verklaren een bedrag van 409.112 euro aan lasten. Wat verstaat u onder een niet te verklaren lasten uitgave?

Antwoord:

Dit zijn kapitaallasten (rente en afschrijving) en lasten van meerjarige incidentele projecten. Zie ook de toelichting bij de tabel van paragraaf 7.2.5 op biz 152. Deze lasten worden buiten de analyse gelaten omdat ze niet beïnvloedbaar zijn en/of budgettair neutraal.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris,                                              de burgemeester.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply