Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Eerste reactie PVA op de perspectiefnota 2017

 

Gemeentehuis Almelo

 

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de Perspectiefnota vast. Dit doet zij als basis voor de meerjarenbegroting. De financiële opgave is verslechterd. Almelo heeft vanaf 2010 voor 50 miljoen structureel en voor 110 miljoen incidenteel bezuinigd. De kans is groot dat deze bezuinigingen ervoor zorgen dat de tekorten op langere termijn nog verder oplopen. En dat willen we voorkomen….hoe?

Voorts wordt er in 2017 ook nog een belastingherziening, op initiatief van demissionair minister Plasterk, aan de Tweede kamer voorgesteld, waarin men voornemens is om een groot aantal lokale belastingen, zoals hondenbelasting en precariorechten te laten vervallen, maar ook een aantal rijksbelastingen over te hevelen naar gemeenten.

In de plannen van het kabinet om het belastingstelsel te hervormen zit dus ook een onderdeel dat de gemeentelijke belastingen aangaat. Diverse onderzoeken wijzen allemaal in de richting om een schuif aan te brengen in het belastingstelsel. Deze schuif houdt in dat er € 4 miljard aan rijksbelastingen (loon- en inkomstenbelasting) wordt verschoven naar de gemeentelijke belastingen. Momenteel worden er plannen uitgewerkt hoe deze verschuiving er precies uit zal kunnen gaan zien. Besluitvorming echter zal pas plaatsvinden door het volgende kabinet.

Op dit moment wordt door het kabinet ook o.a. gedacht aan de herinvoering van de OZB voor gebruikers van woningen, de invoering van een ingezetenenheffing en het afschaffen van een aantal kleinere belastingsoorten, zoals (al eerder genoemd) de hondenbelasting. Dat gemeenten steeds grotere financiële risico’s lopen door de uitbreiding van hun takenpakket wordt niet gesproken. Daardoor hebben ze met het Rijk vaak conflicten over geld. Wij vrezen dat juist een grotere belastingruimte kan leiden tot segregatie,  zodat het voor de armere (Almelose) burger onbetaalbaar gaat worden.

Lijkt het dan niet verstandig dat we alsnog een een aanvraag gaan doen voor een artikel 12 status? Voor een jaar? Twee jaar? Het uitgangspunt bij artikel 12 is dat het een tijdelijke zaak dient te zijn. Tot we ons huishoudboekje op orde hebben, hebben we echter nog een belangrijke uitdaging. We moeten vooral ook verstandig investeren in onze stad. Dit legt immers een stevig fundament onder onze toekomst. En ook bij deze opgave worden we geholpen door het Artikel 12-proces.

Wij voldoen namelijk aan de voorwaarde dat een gemeente eerst zelf zijn best moet doen om de financiële problemen op te lossen.

 

Harry de Olde

Artikel 12-gemeenten | Financiën gemeenten en provincies

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Eerste reactie PVA op de perspectiefnota 2017”

  1. harrie2 schreef:

    Goedenavond, Harry jou schrijven geeft aan dat wij nog veel werk hebben te doen hebben. Wij hebben hier in het hotel een slechte verbinding.Ben blij dat ik naar huis toe ga.Het weer was uitstekend maar te druk voor ons wat mensen aangaat,andere landen zijn niet meer in de gratie.Dinsdag a.s komen wij thuis. Doe de groeten aan de andere partij genoten

    Harrie 2

Leave a Reply