Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Inbreng PVA Perspectiefnota op 29 juni 2017

 

 

Voorzitter,

Vandaag stelt de gemeenteraad de perspectiefnota vast. Dit doet zij als basis voor de meerjarenbegroting. De Financiële opgave is verslechterd. Almelo heeft vanaf 2010 voor 50 miljoen structureel en voor 110 miljoen incidenteel bezuinigd. De kans is groot dat deze bezuinigingen ervoor zorgen dat de tekorten verder oplopen. Desalniettemin heeft het college van burgemeester en wethouders samen met de Provincie een plan van aanpak ontwikkeld om een duurzaam herstel van de financiële positie mogelijk te maken. 

De huidige verkoop van ons aandelenbezit zien wij als een positieve ontwikkeling want aandelenhandel is geen overheidstaak. Ook positief is dat er een verbetertraject is afgesproken wat betreft de dienstverlening. Ondanks dat de gemeente Almelo ernaar streeft om de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn, zit ze landelijk  met 22% tegen 13% ontevredenheid toch nog boven het gemiddelde.

De adequate zorg en ondersteuning voor onze inwoners is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat heeft niet alleen betrekking op de jeugdzorg maar ook op de ouderenzorg. Op de onlangs gehouden Motiemarkt hadden wij een gesprek met mensen van de Seniorenraad over de alsmaar toenemende eenzaamheid onder ouderen. Eenzaamheid kan leiden tot psychische klachten zoals angst en depressieklachten. Andere mogelijke gevolgen zijn vervuiling, overlast en betalingsachterstanden. Vroege opsporing is alleen zinvol en drukt de zorgkosten. Wij gaan een Motie daarvoor indienen.

Voorzitter: het college wil toenemende leegstand aanpakken en komen tot een compactere binnenstad. Deze woorden klinken bij de PVA als muziek in de oren. Dat de gemeente Almelo als één van de 415 gemeenten al geruime tijd in de top staat qua leegstand van winkels in de binnenstad is de PVA al jaren een doorn in het oog. 

Maar er komt licht in de duisternis want de gedeputeerde mevrouw Monique van Haaf wist ons tijdens een extra Seniorenoverleg te vertellen dat de leegstandsbestrijding hoog op de agenda staat van Provinciale Staten van Overijssel. De provincie gaat de leegstand verminderen door initiatieven te stimuleren. Eén onderdeel daarvan zijn Stadscheques ter waarde van 2500 euro. De Provincie gaat ons binnenkort over haar plannen informeren. Dat geeft ons dus een beetje hoop want het aantal toeristen dat Almelo bezoekt is (blijkt uit cijfers) de afgelopen vier jaar meer dan gehalveerd.

Wij vragen ons dus sterk af of een gesubsidieerde instelling als Almelo Promotie wel meerwaarde heeft want de 2 ton die uitgaanscentrum Preston Palace moet betalen aan Toeristenbelasting vloeit namelijk rechtstreeks in de kas van Almelo Promotie.

Het college wil een balans zien te vinden tussen financieel van de stad en het blijven ontwikkelen van de stad. Dat vraagt dus om oplossingen om samen actief te lobbyen voor toereikende rijksbudgetten waarbij men rekening moet houden dat het rijk voornemens heeft om een groot aantal lokale belastingen, zoals hondenbelasting en precariorechten te laten vervallen, maar ook een aantal rijksbelastingen over te hevelen naar gemeenten. Ook onze gemeente gaat daardoor een steeds groter risico lopen door uitbreiding van ons takenpakket. 

Wij vrezen dat juist een grotere belastingruimte kan leiden tot segregatie, zodat het voor de armere Almelose burger onbetaalbaar gaat worden. We hebben een stad met veel laagopgeleiden. De fors toegenomen werkgelegenheid heeft de armoede in Nederland nauwelijks teruggedrongen. Ook zijn de inkomensverschillen daardoor niet afgenomen. Zal het Actieplan Twente Werkt ook voor deze mensen gelden? Zal de banenmotor het Xl Businesspark er ook voor deze mensen zijn?

Tot we ons huishoudboekje in orde hebben, hebben we echter nog een belangrijke uitdaging. We moeten verstandig blijvend investeren in onze stad. Buurtcentra zijn daarbij een verbindende factor binnen de sociale gemeenschap. Daar waar (financiële) middelen zijn moeten we die blijven inzetten. Het signaleren van overlast en verpaupering is blijvend belangrijk en moet streng worden aangepakt. Dit legt immers een stevig fundament onder onze toekomst.

Voorzitter, we staan met zijn allen voor een lastige en zware opgave. Het college heeft dat uitgewerkt in een gedurfde Perspectiefnota. Daarmee krijg je de handen niet eenvoudig mee op elkaar. Zeker niet bij de inwoners die elke dag, elke week, elke maand inhoud geven aan hun vrijwilligerswerk, verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving en naasten. 

Ik wil graag eindigen met het onderwerp democratische vernieuwing (innoveren). Een belangrijk vraagstuk  van onze tijd. Het huidige politieke systeem rekent namelijk zowel lokaal als landelijk op minder draagvlak en vertrouwen van inwoners. Inwoners voelen zich niet altijd meer goed gepresenteerd door politieke partijen. Zij willen graag zelf invloed uitoefenen op de zaken die hen dagelijks aangaan.

 

Voorzitter, tot zover onze bijdrage.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply