Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen PVA aan college B&W betreft Dierenwelzijn

 

Betreft: foute reactie op dumpen kitten bij Dierenasiel ’t Noordbroek.

 

Geacht college,

Op 14 augustus 2017 lazen wij in de TCTubantia het artikel: “Gedumpte kitten was ten dode opgeschreven bij het Almelose asiel”. De manager van het asiel noemt het ongelooflijk stom dat de kitten bewust over het hek is gegooid. Toch noemde ze het voorval goed bedoeld en adviseerde dat het beter was om in dat geval de kitten gewoon in een doos voor de poort te zetten.

Tweeledig: begripvol zeggen dat men katten bij het asiel kan dumpen en vervolgens ook nog eens aangeven dat dumpen met een doos beter is.

 

Gedumpte kitten was ten dode opgeschreven bij het Almelose asiel

 

Geachte heer De Olde,

Op 16 augustus jl., heeft u ons een aantal vragen gesteld over het onderwerp ‘dierenwelzijn’ . Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Bent u het met ons eens dat op deze wijze het asiel haar deuren buiten de openingstijden wijd open zet?

Antwoord:

Het Noordbroek heeft naar onze overtuiging met de beste bedoelingen gereageerd op het dumpen van de kitten. Wat het Noordbroek wil bereiken is dat soortgelijke situaties niet nóg een keer ontstaan en dat men in het vervolg goed nadenkt waarmee men mee bezig is en wat de consequenties kunnen zijn.

 

Vraag 2.

Deelt u de mening van de Dierenbescherming / Dierenasiel Noordbroek dat zij op deze wijze met de problematiek om springen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 1.

 

Vraag 3.

Is dit het gevolg van het feit dat de Dierenbescherming de voorheen aparte kitten opvang heeft opgeheven? En het zo uit de hand begint te lopen?

Antwoord:

De gemeente Almelo heeft de uitvoeringstaak op grond van het honden- en kattenbesluit in een overeenkomst uitbesteed aan het Noordbroek. Het Noordbroek voldoet aan de wettelijke taken als het gaat om de opvang van zwerfdieren.

 

Vraag 4.

Is het opheffen van de specifieke kittenopvang in Almelo buiten de openingstijden van het Dierenasiel Noordbroek met de gemeente besproken en betekent dit niet een verschraling/afwijking van het contract tussen Gemeente en Dierenbescherming?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 3.

 

Vraag 5.

Bent u het met ons eens dat men het niet onder controle heeft zodat deze dingen kunnen gebeuren?

Antwoord.

Zie het antwoord op vraag 3.

 

Vraag 6.

De slechte respons van de Dierenambulance Almelo op oproepen is bekend. Zou een onderzoek niet kunnen uitwijzen of de Dierenambulance Almelo een eventuele (aan) melding (van de kitten) hieraan voorafgaand heeft afgewezen?

Antwoord:

Het is ons niet bekend dat de Dierenambulance slecht reageert op oproepen. Zie daarbij tevens onze brieven van 11 april (beantwoording schriftelijke vragen over dierenwelzijn.

 

Vraag 7.

Bent u het met ons eens dat de reactie van de Dierenbescherming (asiel) had moeten zijn dat men deze “dump” -actie sterk veroordeelt, er geen begrip voor heeft en voor dit soort opvang buiten de openingstijden van het asiel verwijst naar het inschakelen van de Dierenambulance (ook van de Dierenbescherming)?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 1.

 

Vraag 8. Bent u het met ons eens dat hieruit blijkt dat de Dierenbescherming niet oplossingsgericht denkt en er ook geen coördinatie is tussen beide afdelingen?

Antwoord:

Zie onze beantwoording in de brieven van 11 april en 30 mei jl.

 

Vraag 9.

Het is belangrijk dat de gemeente een structureel dierenwelzijnsbeleid voert op de diverse gebieden. De gemeente heeft een zorgplicht voor dieren en die mag niet in gevaar komen. Ook niet ’s nachts. Wat denkt de wethouder Dierenwelzijn hieraan te doen? Bent u bereid direct in te grijpen?

Antwoord:

Er is voor ons gelet op de hierboven genoemde beantwoording en de brieven van 11 april en 30 mei jl. geen reden om het dierenwelzijnsbeleid te herzien.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,

De secretaris,                  de burgemeester.

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply