Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bijdrage PVA Programmabegroting 2018

 

 

Voorzitter,

Het is een mooie gewoonte om bij de laatste begroting van een college terug te kijken op de voorbije bestuursperiode. Hoe staat het bijvoorbeeld met de doelen die bij het aantreden in het coalitieakkoord werden neergeschreven? En wat laat het college na aan zijn opvolgers? De destijds gestelde ambities zijn of gerealiseerd of op dit moment in uitvoering.

We werken aan een aantrekkelijke en onderscheidende stad. We gaan de leegstand aanpakken, waartoe we middels een aangenomen PVA Motie in 2013 het college opdracht hebben gegeven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen naar het voorbeeld van het Jonge Ondernemers Plan in Groningen waarbij grotere panden worden opgedeeld in kleinere winkels. Het PVA initiatief om de leegstand aan te pakken met een proef voor startende ondernemers was in Groningen al jaren een groot succes. Via deze Motie riepen wij het college op om met eigenaren van panden te gaan praten hun huren aan te passen.

Het heeft even geduurd maar inmiddels is de “Stichting start je winkel” van de grond gekomen met ons eerder aangedragen voorstel om goed voorbereid een winkel te starten in de binnenstad van Almelo.

Wij zoeken de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven op om te luisteren naar wat nodig is om ideeën te realiseren en hen te betrekken bij besluitvorming staat in het uitvoeringsprogramma 2014-2018. Daar zijn we het mee eens alhoewel wij daar nog steeds onze vraagtekens bij zetten. Dit komt omdat vaak niets gedaan wordt met ideeën van burgers, waardoor zij het gevoel krijgen niet serieus genomen te worden. Ook het huishoudboekje dat we achterlaten voor onze opvolgers, stemt ons niet tevreden. Herstel van het eigen vermogen wordt pas in 2021 verwacht. Dat Almelo haar aandelen gaat verkopen vinden we meer dan prima want aandelenhandel is geen overheidstaak. Dat het college de hondenbelasting wil verhogen komt omdat zij vinden dat hondenbezitters een gemakkelijke doelgroep zijn om een bijdrage te leveren aan het sluitend maken van de begroting. Wij zullen ons hevig tegen deze illegale belasting gaan verzetten. Nieuw beleid prima, maar niet als daar een belastingverhoging voor nodig is.

De  PVA zal zich zeer terughoudend opstellen ten aanzien van verdere lastenverzwaringen die naar onze mening een rechtstreeks gevolg zijn van jaren wanbestuur. Het schoon, heel en veilig houden van onze stad is een van de belangrijkste taken van de lokale overheid. Daar moeten voldoende middelen voor zijn. Voor de PVA betekent dit dat eerst misdrijven, grove overtredingen en veel voorkomende ergernissen worden aangepakt. Hoe sneller je erbij bent, hoe beter je de ergernis kunt aanpakken. De beloofde aanpak van de gemeente Almelo om de (drugs)overlast aan te pakken heeft vooral in het Nieuwstraatkwartier nog niet het gewenste effect bereikt en is nog steeds een van die grote ergernissen. Intussen zijn wij blij dat de in 2014 aangenomen PVA Motie buurtbemiddeling met succes van de grond is gekomen.

Toen dit college in 2014 aantrad, zaten we nog middenin de economische crisis. Om de gemeentelijke financiën op orde te houden, waren bezuinigingen onvermijdelijk. Nu het ons economisch weer voor de wind gaat, is het goed om die beleidslijnen opnieuw tegen het licht te houden. We laten dat graag over aan een volgend college. Ook de transitie binnen het sociaal domein was een belangrijk thema in de afgelopen jaren. Een flink aantal taken op het gebied van zorg, jeugd en werk verhuisde van het Rijk naar de lokale overheid en moesten bovendien met minder geld worden uitgevoerd.

Nu bijna drie jaar later is die transitie goeddeels afgerond en richten we ons meer op de transformatie, waarbij de aloude verzorgingsstaat langzaam maar zeker plaats maakt voor een samenleving waarin we nieuwe vormen vinden waarin we elkaar helpen en waarbij meedoen naar vermogen het leidend principe is. Daarbij blijft aandacht voor verborgen armoede waarbij ook eenzaamheid een grote rol speelt in onze gemeente een belangrijk thema. Want ondanks dat het in ons land economisch momenteel erg goed gaat, is er nog een behoorlijk aantal huishoudens dat moeite heeft om iedere maand te eindjes aan elkaar te knopen. Die gezinnen moeten we blijven ondersteunen. Financieel, maar ook met hulp op maat.

Voorzitter,

In de huidige begroting wordt geen enkele aandacht besteed aan het lot van dieren in Almelo. En dat terwijl hier een groot aantal inwoners en dieren binnen deze gemeente betrokken zijn. Bovendien is dierenwelzijn een volwaardige portefeuille die behoort bij een wethouderspost en dus ook de juiste aandacht verdient.

Door het aannemen van een motie die de PVA samen met de fractie LAS vanavond gaat indienen confirmeert het college zich in de begroting van 2018 een dierenwelzijnsparagraaf op te nemen en transparanter te zijn over de doelen, prestaties, lasten en baten aangaande het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Almelo.

Een stap in de goede richting.

Tot zover onze bijdrage.

 

De motie werd verworpen met 24 stemmen tegen en 11 stemmen voor de motie

Stemuitslag Motie 35 Dierenwelzijn in begroting 2018

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply