Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen Albardastraat 24 Aadorp

 

Stadhuis Almelo

 

Geachte heer De Olde,

Namens de raadsfractie van Partij Vrij Almelo hebt u op 29 mei 2018 vragen gesteld over de eventuele vestiging van Poolse werknemers in een pand aan de Albardastraat 24 in Aadorp. U stelt hierover de volgende vragen:

1. Is de gemeente Almelo op de hoogte van wat er nu gaande is?

Reactie: Wij hebben in de afgelopen dagen van verschillende verontruste buurtbewoners bezwaarschriften ontvangen tegen de door ons verleende omgevingsvergunning om kozijnen aan te brengen in het pand. Onze toezichthouder is ter plekke geweest om te controleren of werd voldaan aan de verleende vergunning. De kozijnen zijn geplaatst in overeenstemming met de verleende vergunning. Op dit moment vinden er geen andere werkzaamheden plaats in het pand. Er is geen sprake van een overtreding.

 

2. Is er een bouwvergunning afgegeven voor het plaatsen van ramen in zowel de noord als zuidgevel? Beide gevels liggen in het gezichtsveld vanaf de openbare weg waar dus een vergunning voor afgegeven moet zijn.

Reactie: Op 20 maart 2018 is er een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van zowel de noord- als de zuidgevel van het pand.

 

3. Bent u als gemeente Almelo er ook van op de hoogte dat er in het gebouw 16 units gerealiseerd worden voor huisvesting Poolse inwoners? Aangezien er meerdere personen in het verleden het pand hadden willen kopen maar bij navraag (bestemmingsplan winkel / detailhandel) wijzigingen ervan niet aan de orde was.

Reactie: De vergunninghouder heeft meerdere malen bij de gemeente geïnformeerd naar de bestemming van het pand. Voor aankoop van het pand heeft hij gevraagd of het pand mocht worden gebruikt voor anti-kraakbewoning. Hierop heeft hij een bevestigend antwoord gekregen. Voor verlening van de vergunning is door hem aangegeven dat nog niet volledig duidelijk was wat het gebruik van het pand zou worden. Het gebruiken van het pand voor de huisvesting van arbeidsmigranten kan niet gelijk gesteld worden met anti-kraak bewoning. Huisvesting van arbeidsmigranten moet worden aangemerkt als wonen en op grond van het bestemmingplan is dit niet toegestaan. Wanneer de eigenaar het pand hiervoor wenst te gebruiken zal daar eerst een vergunning voor moeten worden aangevraagd. Bij de beoordeling van deze aanvraag zullen alle belangen worden afgewogen voordat er een positief of negatief besluit wordt genomen.

 

4. Heeft u als gemeente Almelo indien er een vergunning afgegeven is deze ingrijpende handeling met een behoorlijk effect op de buurt en de gemeenschap wel kenbaar gemaakt aan de directe omwonenden zeker gezien er dan ook planschade zal ontstaan?

Reactie: Zoals onder punt 2 is aangegeven is er alleen een vergunning verleend voor het wijzigen van de gevels. Volgens de tekeningen zouden er intern geen wijzigingen zijn in het pand. Gezien het feit dat het wijzigen van de kozijnen past binnen het bestemmingsplan is er voor dat onderdeel geen sprake van planschade.

 

5. Heeft u als gemeente Almelo dit ook kenbaar gemaakt aan Plaatselijk Belang Aadorp (PBA), zeker gezien de onrust die nu al gaande is. (informatieve bijeenkomst belanghebbenden) gezien het om huisvesting gaat?

Reactie: De verleende vergunning is gezien het feit dat er alleen sprake was van het wijzigen van kozijnen op de wettelijk voorgeschreven manier bekend gemaakt, digitaal en in het Almelo’s Weekblad. Voor ons was er geen reden om aan te nemen dat dit tot grote onrust zou leiden. Daarnaast is het nog steeds allereerst de verantwoordelijkheid van degene die iets wil ondernemen in de omgeving om omwonenden daarover te informeren. De ontstane onrust is voor zowel voor vergunninghouder als de portefeuillehouder aanleiding geweest om een gesprek te voeren over de situatie. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. In het gesprek is nogmaals aan vergunninghouder aangegeven wat het toegestane gebruik is van het pand op grond van het bestemmingsplan. Bij een afwijkend gebruik zal een vergunning moeten worden aangevraagd. Een samenvatting van dit gesprek is telefonisch gegeven aan onder andere Plaatselijk Belang Aadorp.

 

6. 16 units, 16 auto’s enig idee hoeveel lawaai dit gaat geven bij omwonenden? Aangezien de directe overbuurman er nog geen twee auto’s mag neerzetten en indien hij dit wel doet er meteen handhaving in actie komt en krijgt de directe overbuurman onmiddellijk een boete. (meerdere waarschuwingen gekregen).

Reactie: Zoals eerder al aangegeven is ons niet bekend dat het pand gebruikt gaat worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten en is dit gebruik ook in strijd met het bestemmingsplan. Op het moment dat wij dit constateren dan zal hier handhavend tegen worden opgetreden.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply