Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Ratten komen via oude riolen Almelose huizen in (schriftelijke vragen aan B&W)

Inwoners van meerdere straten in de Almelose wijk Schelfhorst doen meldingen van rattenoverlast. De beesten kruipen naar boven door gaten in verouderde rioleringsbuizen.

De aanwezigheid van (riool)ratten kan duiden op problemen met de riolering. Rioolratten ofwel bruine ratten zijn goede zwemmers en voelen zich dan ook thuis in het riool. Wanneer door veroudering breuken ontstaan in het riool kunnen de ratten naar buiten komen. Dit is wanneer u de aanwezigheid van de ratten opmerkt. U kunt zelf proberen om van de ratten af te komen door klemmen te plaatsen. Maar als de oorzaak daadwerkelijk een kapotte riolering is, dan zal de enige efficiënte oplossing zijn dat de gemeente de kapotte riolering zo snel mogelijk te laten vervangen. Op deze manier wordt voorkomen dat een paar ratten in korte tijd zullen veranderen in een rattenplaag.

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van overlast van plaagdieren in de openbare ruimte. Zodra meldingen of waarnemingen van plaagdieren plaatsvindt ondernemen moeten zij actie ondernemen.

 

Schriftelijke vragen PVA over rattenoverlast Geachte heer De Olde,

In uw brief van 3 mei stelt u een aantal vragen over rattenoverlast. Deze vragen beantwoorden wij als volgt:

 

Vraag 1.

Bewoners hebben dit jaar reeds de ongediertebestrijding dienst erbij gehaald voor de rattenoverlast, ondanks dat er 40 ratten werden gevangen blijkt dit niet afdoende te werken. Is het college bekend met de problemen met ratten in (dit deel van) de wijk?

Antwoord:

Het probleem in de straat Marquette is niet bekend bij Twente Milieu die in opdracht van de gemeente de rattenbestrijding uitvoert. Op basis van uw brief heeft de milieucontroleur wel navraag gedaan in de straat. Indien uw contactpersoon niet is benaderd, vragen wij uw contactpersoon contact op te nemen met Twente Milieu (tel 0900 85201110).)

 

Vraag 2.

Zijn er elders in de gemeente eveneens problemen met ratten in woonwijken?

Antwoord:

De aanwezigheid van ratten is een gegeven en zij vormen door hun aanwezigheid, in verband met het verspreiden van ziektes, een probleem. Vanaf 1 januari 2017 is de wetgeving veranderd en mogen wij alleen in zeer uitzonderlijke situaties nog gebruik maken van vergif omdat de ratten resistent werden door het gebruik van vergif. Daarnaast kwam het vergif in de voedselketen. Dit zorgt ervoor dat we de wijze waarop we ratten bestrijden hebben moeten aanpassen. Door Twente Milieu wordt in de plaagdierenbeheersing gewerkt volgens de landelijke norm IPM (Integrated Pest Management). Deze wijze van bestrijding zorgt ervoor dat we vaker op een adres komen dan voorheen. Het aantal meldingen is daarom niet maatgevend. Wij zijn ons ervan bewust dat het voor de volksgezondheid van groot belang is dat we de ratten zo effectief en efficiënt mogelijk bestrijden.

 

Vraag 3.

Wat is het beleid van de gemeente in het kader van overlast door ratten aldaar (tot nu toe geweest)? En met welk effect?

Antwoord:

Tot 1 januari 2017 maakten we voor de bestrijding veelvuldig gebruik van vergif. Omdat dat alleen nog in zeer uitzonderlijke situaties gebruikt mag worden, maken we nu gebruik van vallen en zullen er in de toekomst waarschijnlijk vallen in de riolen worden geïnstalleerd. Daarmee worden nu proeven uitgevoerd. Het is nog onduidelijk wat hiervan precies het effect is en wat de financiële consequenties zijn.

 

Vraag 4.

Het vermoeden bestaat dat het onderhoud en de ligging van het riool een van de oorzaken zijn van de problemen met ratten in en nabij de genoemde locatie. Is het college van burgemeester en wethouders bereid het riool door een professioneel bedrijf te laten inspecteren?

Antwoord:

Indien er een vermoeden is dat het riool stuk is, maken we in Almelo gebruik van het roken van het riool door een professioneel bedrijf. Bij een opdracht voor een dergelijke inspectie wordt altijd gekeken naar de kosten, de wijze waarop het riool is opgebouwd en of het naar alle waarschijnlijkheid een probleem is op het hoofdriool, of bij de bewoner, het bedrijf c.q. de woningbouwvereniging. De kosten worden dan ook navenant verdeeld. Wij zijn derhalve met inachtneming van de kostenverdeling in principe bereid om een rioolinspectie uit te voeren.

 

Vraag 5.

In het kader van de volksgezondheid is het in ieders belang dat waar er een probleem is met ratten, dit wordt opgelost. Welke acties gaat de gemeente ondernemen om de rattenoverlast in de openbare ruimte te bestrijden?

Antwoord:

Het bestrijden van ratten is een gezamenlijke opgave van bewoners, woningbouwverenigingen, bedrijven en gemeenten. Als gemeente hebben wij Twente Milieu opdracht gegeven om de ratten op gemeentelijk grondgebied actief te bestrijden en zetten wij op onze kosten vallen op het grondgebied van bewoners. Bewoners, bedrijven en woningbouwverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de riolering op hun eigen grondgebied. Indien bewoners, bedrijven of de woningbouwverenigingen bij aanwezigheid van muizen en ratten de aanwijzingen van de gemeente voor het vervangen of repareren van het riool op eigen grondgebied niet of onvoldoende opvolgen, zijn wij gemachtigd om in het algemeen belang bestuursdwang toe te passen.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply