Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

  Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo 6 november 2018   Geacht college, Uit een onlangs gehouden onderzoek in twintig Nederlandse gemeenten blijkt dat de meeste gemeenten het moeilijk vinden om minima in beeld te krijgen die niet tot de bijstandspopulatie behoren. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport “Als werk weinig […]

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

  Windmolens: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden   De maatschappelijke discussie over windenergie houdt de gemoederen flink bezig. Terwijl het kabinet het aantal windmolens graag wil uitbreiden, is het protest onder bezorgde burgers groeiende. In de campagne die de overheid voert, wordt voornamelijk de CO2-vrije opwekking van windmolens zelf benadrukt, maar zij […]

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

  De stad profiteert van een goed dierenwelzijnsbeleid   Nieuwe visie en extra geld voor dierenwelzijn Dierenwelzijn is voor de Partij Vrij Almelo (PVA) al lange tijd een heel belangrijk beleidsonderwerp. De laatste jaren is de politieke aandacht hiervoor zowel landelijk als lokaal sterk toegenomen. In het Coalitieakkoord van de nieuwe Raad is ook duidelijk […]

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

    Voor ons ligt de programmabegroting 2019. De gemeente Almelo gaat proberen de deze gemeente weer bestuurlijk op de rails te krijgen want het coalitieakkoord 2018-2022 kent de titel ambitie, daadkracht en vertrouwen. We gaan dit doen met vereende krachten, dus samen met alle Almeloërs, alle maatschappelijke partners, de ondernemers en de winkeliers. En […]

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

  Almelo 25 oktober 2018   Geacht college, De fractie van de Partij Vrij Almelo zet vraagtekens bij de verkoop van een gemeente pand in de Dahliastraat 9 (Dahliaschool). De gemeente heeft voornemens om, vanwege de bezuinigingen, afscheid te nemen van een flink aantal gebouwen. Maar volgens de PVA probeert de gemeente panden onderhands te […]

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

  Almelo 23 oktober 2018 Aan het college van B&W Almelo.  Onderwerp: Participatiewet   Geacht College, Sedert 1 januari 2015 is de zgn. Participatiewet van kracht. Deze wet voorziet er in dat mensen vanuit de Bijstand ( WWB), mensen met een zowel een mentale als fysieke arbeidsbeperking (WSW) en jongeren met een arbeidshandicap (WAJONG) snel […]

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

    Behandeld door B C. Schraa-Mentink Onderwerp Beantwoording vragen over statushouders aan het werk   Aan Raadsfractie Partij Vrij Almelo (PVA)   In uw brief stelt u een aantal vragen rondom statushouders aan het werk. Hieronder herhalen wij uw vraag en hebben ons antwoord daar weer onder gezet.   Vraag 1. Wat zijn volgens […]

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

  Behandeld door Team Veiligheid   Aan de fractie van de Partij Vrij Almelo (PVA), Hieronder treft u de beantwoording aan van de door u gestelde vragen over het afpakken van crimineel verkregen geld.   Vraag 1. Bent u bekend met het artikel ‘Geef criminele opbrengst terug aan de buurt’ ? Antwoord: Ja.   Vraag […]

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

  Het bedrijf All-in Containers   Raadsvoorstel: Punt 6 op de agenda raadsvergadering: vaststelling bestemmingsplan ‘Gedeeltelijk dempen 2-de insteekhaven Dollegoor’ Om de gewenste uitbreiding van de bedrijven Van der Bosch Beton b.v. en Kroon-Oil b.v. op het bedrijventerrein Dollegoor mogelijk te maken wordt een deel van de tweede insteekhaven gedempt. Hiervoor is een herziening van […]

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

  Behandeld door L.H. Plant   Geachte heren De Olde, van der Burg, In uw brief van 12 september 2018 stelt u vragen inzake de bodemverontreiniging op de locatie Grotestraat 97b te Almelo. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. Voorgeschiedenis Op de locatie Grotestraat 97b en omgeving is sprake van een bodemverontreiniging. Tot 2013 […]

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter