Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

Almelo, 16 februari 2023Buurtbemiddeling Geacht college, Ondanks de inzet van buurtbemiddeling zijn er signalen van toenemende burenoverlast in Almelo. Variërend van geluidsoverlast, en pesterijen tot aan intimidatie en handgemenen. Burenpesten is een fenomeen met onderschatte verwoestende kracht. Gedupeerden liggen er wakker van, zijn bang en voelen zich soms gedwongen te verhuizen. Verder heeft niemand er eigenlijk […]

Stem of voeg toe aan:

Jongeren die op openbare plekken bij elkaar komen en overlast veroorzaken Bewoners van de wijk Schelfhorst ondervinden al jaren overlast van hangjongeren. In 2019 werd zelfs een speciaal team opgericht die overlast van hangjongeren in de wijk moet aanpakken. Het team bestond uit mensen van politie, justitie, Scoop Welzijn en woningstichtingen. Maar de laatste tijd lijkt […]

Stem of voeg toe aan:

Geef Partij Vrij Almelo (PVA) alsnog toestemming om mondelinge vragen te stellen inzake Dierenwelzijn De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 28 maart 2022.Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo Constaterende;dat het stellen van mondelinge vragen niet zijn toegelaten door het Presidium;dat de opgegeven reden geen grondslag kan vinden in de Gemeentewet;dat het stellen van mondelinge vragen een cruciaal […]

Stem of voeg toe aan:

Motie vreemd aan de orde Geef Partij Vrij Almelo (PVA) alsnog toestemming om mondelinge vragen te stellen inzake Gedoogbesluit asielzoekers Brugstraat De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 28 maart 2022.Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo Constaterende;dat het stellen van mondelinge vragen niet zijn toegelaten door het Presidium;dat de opgegeven reden geen grondslag kan vinden in de Gemeentewet;dat […]

Stem of voeg toe aan:

De rijksoverheid heeft op 21-11-2022 bekend gemaakt dat gemeenten en provincies vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen krijgen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Het gaat bij deze prijsbijstelling jaarlijks in totaal om zo’n € 300 miljoen voor de periode 2023-2025; voor 2026 en 2027 loopt dat bedrag naar […]

Stem of voeg toe aan:

Daarom pleit de Partij Vrij Almelo voor het terugbrengen van de wijkagent in de wijk. Als pro-actieve schakel tussen verantwoordelijke burgers en een goed reagerende politieorganisatie. Zodat de mensen in de buurt zich weer veilig kunnen voelen door de aanwezigheid van een wijkagent. Als de politie er de komende jaren in slaagt de nabijheid bij […]

Stem of voeg toe aan:

De keuze in het stemhokje op dit gebied is morgen groot. De provinciale partijen verschillen flink van mening als het aankomt op de komst van windmolens en zonneparken. Voor lokale bestuurders is het een hoofdpijndossier want bewoners van de gebieden waar ze zijn ingepland komen vaak in opstand. Dat maakt dat de kans dat de provincie plekken […]

Stem of voeg toe aan:

Medewerkers van Onplooj Bij werkontwikkelbedrijf Ontplooj draait het om de medewerker: het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om zichzelf te ‘ontploojen’. Zodat zij hun weg (terug)vinden naar werk. Ontplooj is het werkontwikkelbedrijf voor Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden en begeleidt mensen naar zo regulier mogelijk werk in samenwerking met werkgevers. Voor mensen die […]

Stem of voeg toe aan:

Bijeenkomst Armoedepact Op woensdag 8 maart 2023 waren wij te gast bij de openbare basisschool Step!, J. van Kampenstraat 2 7606 TW Almelo. Vanaf 15.30 uur werden wij ontvangen voor een kop koffie of thee en om 16.00 uur werd het programma geopend met een toespraak van Gert Mensink, Platformlid Armoedepact Almelo. Daarna kwam de […]

Stem of voeg toe aan:

Het maatschappelijk verzet tegen de lelijke grote blokkendozen die het landschap aantasten neemt toe.Met de immense bedrijfshallen op het XL Businesspark 1 is er al veel te veel landschap naar de knoppen gegaan. De Partij Vrij Almelo gruwelt van de uitbreidingsplannen voor het regionale bedrijventerrein. Niet nog meer van die verschrikkelijke dozen. Genoeg is ook […]

Stem of voeg toe aan: