Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

Op 9 mei 2012 diende de Partij Vrij Almelo een motie in om wilde dieren in circussen te verbieden EUROPESE DIERENWELZIJNSORGANISATIES LANCEREN CAMPAGNE VOOR EEN EU-VERBOD OP HET GEBRUIK VAN WILDE DIEREN IN CIRCUSSEN Leeuwen die door hoepels springen, olifanten die op hun achterpoten staan, nijlpaarden die op een krukje zitten. Dit is onnatuurlijke gedrag […]

Stem of voeg toe aan:

Steeds meer mensen doen een beroep op de voedselbank Lage inkomens worden alleen nog maar lager, ouderen en zieken worden niet gespaard. Een dak boven je hoofd, dat is het belangrijkste, de energierekening kunnen betalen en je eventuele schulden afbetalen, zorgt ervoor, dat er geen geld meer is om te eten. Een primaire levensbehoefte wordt […]

Stem of voeg toe aan:
Categories: "Misstanden" | 1 Comment

Poortaffaire De strijd……………… De strijd tegen de gemeente Almelo wat betreft de poort voor de voordeur van dhr. Stegehuis is al jarenlang bezig, en is (ook wat ons betreft) nog steeds niet gestreden. Er is ontzettend veel drukwerk aanbesteed, de poort affaire. Het pand Dock 19, nu een restaurant, was vroeger een garage, gebouwd door Schiphorst toenmalig DAF […]

Stem of voeg toe aan:

Pak goede projecten niet af van de burgers, maar toon waardering voor wat het oplevert Lage opkomstpercentages bij verkiezingen, verminderd aantal insprekers bij raadsvergaderingen, weinig animo voor bezoek aan raadsvergaderingen zijn signalen van een groeiende kloof tussen burgers en de politiek/overheid. Signalen die in ieder geval de Partij Vrij Almelo serieus wil oppakken. Al jaren […]

Stem of voeg toe aan:

Cultuur moet worden beschermd Wie de woonvisie  2020-2030 van de gemeente Almelo erop naslaat, leest alleen dat we de verplichting hebben om het wonen in woonwagens mogelijk te maken. Verder vindt je geen treffers als gezocht wordt op beleid voor woonwagens.  Daarom zou het goed zijn dat er een vaste contactpersoon binnen de ambtelijke organisatie komt […]

Stem of voeg toe aan:

Prikbord nr. 818 (januari) Het was in het bijzonder aan Pim Fortuyn te danken dat de interesse van gewone mensen voor de toekomst van ons land en voor de politiek sterk is toegenomen. Voor korte tijd leek het erop dat dankzij deze talentvolle man de mening van de burgers opnieuw weerklank vond bij de bestuurders […]

Stem of voeg toe aan:

Buurthuizen moeten helpen de leefbaarheid in het dorp of de wijk te verbeteren De gemeente Almelo is in het bezit van dorps- en wijkcentrums. Uit publicaties blijkt dat veel ouderen, in het bijzonder in wijken de kans lopen om geïsoleerd verder te leven. Het buurthuis kan dan het middelpunt zijn voor die ouderen. Het is […]

Stem of voeg toe aan:

Raad van State Gemeentelijke commissies die bezwaren van burgers behandelen, zijn vaak niet onafhankelijk, omdat leden in veel gevallen verbonden zijn aan de gemeente. Als gevolg hiervan is procederen kansloos. Daarbij geven veel gemeenten, waaronder de gemeente Almelo jaarlijks een groeiend fortuin uit aan advocaatkosten voor procesvoering en advies. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2412439-de-overheid-huurt-de-duurste-advocaten-om-te-procederen-tegen-eigen-burgers Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij […]

Stem of voeg toe aan:

De Raad op straat Partij Vrij Almelo is al 12 jaar lang aanwezig in de lokale politiek. In 2010 werd de Partij Vrij Almelo opgericht. De partij ging zich steeds meer profileren als een voorvechter voor directe inspraak van omwonenden bij plannen en projecten binnen de gemeente Almelo. Proberen de kloof tussen u als burger […]

Stem of voeg toe aan:

In 2018 werd in het stadhuis een politiek debat georganiseerd onder het motto ‘Almelo een Senior Vriendelijke Stad? De Partij Vrij Almelo wil dat de gemeente Almelo zich de komende raadsperiode inzet voor een actief ouderenbeleid. Een beleid dat zich vooral richt op ontmoeting en het subsidiëren van activiteiten om dat mogelijk te maken. We […]

Stem of voeg toe aan: