Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

Kruising Haven Noordzijde en de Egbert Gorterstraat  Fietssnelweg F35 was ambitieus, maar levert gevaarlijke kruisingen op, waar het regelmatig misgaat. Snelfietsroutes zijn lang niet overal goed ingericht en zorgen zodoende nog vaak voor onveilige situaties. Een van de oorzaken is dat de wegen gedeeld worden met gemotoriseerd verkeer. Bij kruisend autoverkeer wordt vaak niet goed gewaarschuwd voor fietsers. Soms zelfs helemaal […]

Stem of voeg toe aan:

Small modular reactors (SMRs) Het is een illusie om te denken dat wij het klimaat redden. Zeker als je het zonder kernenergie wilt doen. Daarom moeten we ons nuchtere verstand gebruiken. Laten we geen domme dingen doen. De kreet: alle windmolens het land uit, het klimaat is klaar voor kernenergie hoor je steeds meer. Want […]

Stem of voeg toe aan:

Stoppen met bomenkap Het probleem van de klimaatverandering door toename van CO2 kan simpel opgelost worden door het aanplanten van bomen, struiken, en ander groen gewas. De provincie Overijssel zoekt naar locaties. Gert-Jan Nabuurs van Wageningen University & Research betwijfelt of die ambitie van de provincie ook werkelijkheid zal worden. ‘In de praktijk zie je […]

Stem of voeg toe aan:

Grote groepen starters op de woningmarkt komen niet of nauwelijks aan een woning in de huidige wooncrisis. Woningcorporaties kunnen een deel daarvan oplossen, als middeninkomens ook in aanmerking komen voor een huurwoning en corporaties meer kunnen bouwen. We hebben de bevolkingsgroei onderschat terwijl de bouwproductie door allerlei oorzaken is achtergebleven. Dat heeft niet alleen consequenties voor mensen met een […]

Stem of voeg toe aan:

Premier Rutte beloofde bij zijn aantreden een nieuwe bestuurscultuur, maar de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen merkt daar nog weinig van. Er wordt nog steeds te veel beloofd, en te weinig geluisterd. De groep kiezers, die het politieke landschap zo versplinterd, keert zich al jaren af van de traditionele partijen. En groeit nog steeds heel […]

Stem of voeg toe aan:

Huisdieren zijn therapeutisch waardevol en besparen de gemeenschap kosten Iedere dierenarts kent het probleem: diereigenaren die de rekening niet kunnen betalen. Er is veel stille armoe in het land. Daarom zijn voor de minst draagkrachtigen onder ons allerlei vaak gemeentelijke regelingen in het leven geroepen waardoor zij toch kunnen sporten, een huis kunnen huren, op […]

Stem of voeg toe aan:

De kreet: alle windmolens het land uit, het klimaat is klaar voor kernenergie hoor je steeds meer. Want bestaande en nieuwe kerncentrales zijn hard nodig. Om de CO2-uitstoot te verlagen en de aarde leefbaar te houden. Kerncentrales zijn een bewezen techniek. We denken dat Frans Timmermans hier niet blij mee zal zijn. Hij dramt nog […]

Stem of voeg toe aan:

Het aantal mensen dat een Starterslening aanvraagt bij onze gemeente is sterk gestegen. Het geld voor de lening was daardoor ook snel op. Om starters te kunnen blijven helpen bij het kopen van hun eerste woning, stelt de gemeente daarom 1 miljoen euro extra beschikbaar.  De gemeente Almelo wil het maximale leenbedrag voor de Starterslening […]

Stem of voeg toe aan:

Alle Almelose wijkregisseurs op een rijtje (foto Partij Vrij Almelo) De leefbaarheid in onze gemeente staat onder druk; de sociale samenhang in buurten en wijken vermindert en op onderdelen is er sprake van vereenzaming. Het groenonderhoud vraagt aandacht. De jeugdoverlast neemt toe. De wijkregisseur moet weten wat er gebeurt in de wijk. De wijkregisseur kan […]

Stem of voeg toe aan:

De rechter kan de buurman verplichten om de tuin op te ruimen en te onderhouden en kan zo nodig dwangsommen opleggen Moet de rechter sneller kunnen ingrijpen als een bewoner overlast veroorzaakt? En moet dat alleen bij bewoners van huurwoningen kunnen of ook als de overlastgever huiseigenaar is? Groeiend onkruid, afval voor de deur en dode […]

Stem of voeg toe aan: