Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

Terwijl iedereen zich druk maakt over de opwarming van de aarde, kon zich wel eens een kleine ijstijd aandienen. …………….In 1988 zou al een nieuwe ijstijd begonnen moeten zijn. Daar zijn we gelukkig nog even aan ontsnapt dankzij de open haarden, de dieseltjes, de winderige veestapel, de zweetvoeten, de rokers, de frituren, de escargotskraampjes, de […]

Stem of voeg toe aan:

We zitten te veel in die raadszalen ingewikkeld te doen Raadsleden combineren heel veel rollen. Je bent ombudsman, toezichthouder, vertegenwoordiger van inwoners en overheid, oliemannetje en, niet te vergeten, controleur en kadersteller. En dat allemaal tegelijk. Hoe stel je je op als raadslid, wat zijn jouw sterke kanten en hoe verdeel je al die rollen […]

Stem of voeg toe aan:

In 2030 is een op de drie inwoners van Almelo ouder dan 65 De Partij Vrij Almelo streeft in de toekomst naar een portefeuillehouder/wethouder ouderenbeleid in het college van B en W met daarbij een passende post in de gemeentelijke begroting. De partij vindt het belangrijk dat er een wethouder is die aangesproken kan worden […]

Stem of voeg toe aan:

Artikel 120 van de Grondwet zegt, eenvoudig weergegeven, dat B&W en rechters etc. hun beslissingen niet aan de Grondwet mogen toetsen. B&W en rechters moeten zich aan de wetten houden. Ook als die wet een fout bevat en in strijd is met de Grondwet. En dat is raar. Het is een maas in de rechtsbescherming. […]

Stem of voeg toe aan:

Behandeld doorT. Liedenbaum 23 november 2021 Geachte heer De Olde, Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 11 oktober 2021 schriftelijke vragen gesteld over geluidsoverlast in het Schelfhorstpark. Middels deze brief beantwoordt het College van B&W deze vragen. Vraag 1. Hoeveel en op welke data hebben Festivals met versterkte muziek plaatsgevonden en gaan […]

Stem of voeg toe aan:

Vanuit Huize Almelo keek je ooit diep de Gravenallee in. Deze historische jachtlaan is 3.5 kilometer lang en eindigt bij het Kanaal Almelo-Nordhorn. Enige tientallen jaren geleden werd dwars door het landgoed van de graven van Rechteren Limpurg de weg Hengelo-Almelo-Vriezenveen de N36 aangelegd, nu de huidige N349. De weg kruist de Graven-allee, de oorspronkelijke, […]

Stem of voeg toe aan:

Schriftelijke vragen aan college B&W Almelo Onderwerp: Stadsmarinier als breekijzer voor veiligheidAlmelo, 20 november 2021 Geacht college, Er dreigt rampspoed in politieland: er zijn te weinig mensen om het werk goed te doen. Een noodkreet die korpschefs en burgemeesters in het hele land al vaker hebben laten horen. Agenten worden weggehaald uit de wijk, bureaus […]

Stem of voeg toe aan:
Categories: "Misstanden" | Add a Comment

Onderwerp: milieu-overtredingen worden niet aangepakt Almelo, 19 november 2021 Geacht college, De vuurwerkramp in Enschede heeft falend milieuhandhaving bewezen. Als antwoord zijn regionale milieudiensten opgericht. Na 21 jaren ziet de Partij Vrij Almelo nog steeds geen serieuze verbetering. De praktijk laat zien dat er niet gehandhaafd wordt, terwijl dat wel noodzakelijk is. Passief gedogen komt […]

Stem of voeg toe aan:
Categories: Zonder rubriek | 1 Comment

De Stadsmarinier of veligheidsregisseur, het is maar hoe je ze noemen wilt. Met als motto ‘de beste mensen voor de slechtste wijken’ worden deze superambtenaren ingezet om hardnekkige veiligheidsproblemen op te lossen. Inmiddels hebben steeds meer steden de stadsmarinier omarmd. Wat is de toegevoegde waarde voor Almelo? De politie weet te weinig over wat er […]

Stem of voeg toe aan:
Categories: Zonder rubriek | 1 Comment

Nog niet eerder was de arbeidsmarkt zo krap als nu. Voor het eerst zijn er meer vacatures dan werklozen. Na elke gemeentelijke verkiezing is er wel weer een wethouder die de heisa onder langdurig werklozen weer aankaart met prachtige beloftes. Zo dacht een goedwillende wethouder in 2018 dat klusje wel even te zullen klaren door alle bijstandsgerechtigden […]

Stem of voeg toe aan: