Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

Partij Vrij Almelo, 1 februari 2023 Geachte burgemeester, Steeds vaker en met toenemende frequentie berichten media over steek- en andere geweldsdelicten, de PVA spreekt haar zorg uit over deze verontrustende ontwikkeling, en wil constructief op lokaal niveau bijdragen aan het bestrijden en zo mogelijk voorkomen daarvan. Wie wapens draagt doet dat niet zonder reden. Hij/zij […]

Stem of voeg toe aan:

Almelo, 26 januari 2023 Betreft: Café Flashback Geacht College, Geven en nemen, daarom draait het voor horecaondernemers en bewoners van centra in steden. Bewoners van de binnenstad moeten begrijpen dat wat kabaal inherent is aan deze specifieke leefomgeving, en de kroegbazen horen te beseffen dat ze rekening dienen te houden met omwonenden. Zo blijven centra […]

Stem of voeg toe aan:

Wethouder Jan Martin van Rees Op woensdag 18 januari was er weer een wijkplatform avond in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat voor de wijken Beeklust Groeneveld en Ossenkoppelerhoek. De voorzitter Hans Bijker opende de vergadering, heet de aanwezigen welkom en doet enkele mededelingen. Als eerste spreker is wethouder Jan Martin van Rees […]

Stem of voeg toe aan:

De Partij Vrij Almelo is blij dat er eindelijk een chipplicht komt voor katten Veel dierenliefhebbers vragen er al jaren om: maak het chippen van huiskatten verplicht in Nederland. Voor honden was die plicht er al, nu is het ook voor katten eindelijk zo ver. Dat maakt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag […]

Stem of voeg toe aan:

Nederland is het land met de meeste regels ter wereld. Of is dit misschien van horen zeggen? Maar het bestaan ervan spreekt boekdelen. Wat mogen we eigenlijk nog zelf bepalen in dit land? Onder de vier kabinetten van VVD-premier Rutte is het aantal wetten en regels in Nederland met ruim 11 procent toegenomen. In ruim […]

Stem of voeg toe aan:

Geacht college, Toen de deelnemende gemeenten enkele jaren geleden besloten een einde te maken aan de Gemeenschappelijke Regeling Soweco met als gevolg dat Wsw-ers (ook die van Larcom) als werknemer bij diezelfde gemeenten in dienst zouden komen is de gemeenteraad steeds voorgehouden dat de Wsw- ers als volwaardige werknemer zouden worden beschouwd. Dat wil zeggen: […]

Stem of voeg toe aan:

Wie bepaalt wat op de agenda van het burgerberaad komt? Almeloërs mogen misschien meepraten over het beleid van hun gemeente, maar zal de politiek luisteren naar hun stem? Een burgerberaad is een manier om politieke besluitvorming vanuit de samenleving te laten komen. Een groep gelote burgers doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen […]

Stem of voeg toe aan:

Het zoethoudertje dat burgerparticipatie heet. Sinds enkele jaren is men overal in het land begonnen te experimenteren met vormen van burgerparticipatie waarbij burgers hun stem kunnen laten horen middels inspraak- en overlegplatforms. Vaak gaat het om veel meer dan communicatiemiddelen. De burger moet geïnspireerd, gefaciliteerd en geholpen worden. Meer (zelf) doen met minder middelen is […]

Stem of voeg toe aan:

Gemeenteambtenaren kregen aan het einde van het oude jaar een eenmalige uitkering van € 750,00 . Volgens de fractie van de Partij Vrij Almelo zou dit dus ook voor oud-Soweco medewerkers moeten gelden.

Stem of voeg toe aan:

Veel partijen in de Tweede Kamer staan zeer positief tegenover de bouw van nieuwe centrales in Nederland. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, PVV, FvD, JA21 en Volt willen dat de bouw zo gauw mogelijk van start gaat. Kernenergie is hard nodig want het is een constante, betrouwbare vorm van energie die weinig ruimte inneemt. De provincie […]

Stem of voeg toe aan: