Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

Megastal De intensieve veehouderij heeft de menselijke maat allang uit het oog verloren. Het feit dat het niet mogelijk is om op deze schaal dieren te houden zonder hen vol te pompen met antibiotica zegt genoeg. Toch blijft men schaalvergroting prediken, en dat terwijl van steeds meer kanten (onlangs nog door het Ministerie van VROM […]

Stem of voeg toe aan:

TCTubantia 22 juni 2022 Beantwoording schriftelijke vragen over maatschap Dekker, Schout Doddestraat 60 te Aadorp Vergunning voor Dekker voor 19.000 varkens vernietigd! Nieuwe strijd tegen komst megastal Aadorp Partij Vrij Almelo (PVA) zegt nog steeds ‘NEE’ tegen megastal Laks vergunningsbeleid megastallen Een ruime meerderheid van de raad (22 tegen – 8 voor) stemde tegen het […]

Stem of voeg toe aan:

https://www.abnamro.com/nl/nieuws/bijna-helft-huizenbezitters-wil-woning-verduurzamen-maar-ziet-geen-mogelijkheden

Stem of voeg toe aan:

UIT: PVA verkiezingsprogramma 2022-2026 De term “verwarde personen” deugt niet. Iedereen over wie een politiemelding binnenkomt, wordt over één kam geschoren. Maar onder hen zijn mensen die verward zijn en mensen die zich gewoon misdragen en dat flink uitvergroot onder invloed van drank en drugs. Vroeger gingen medewerkers van de regionale GGD actief op zoek […]

Stem of voeg toe aan:

Stadsmuseum Almelo is een streekmuseum in de Overijsselse stad Almelo, beheerd door de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo, die op 8 januari 1975 werd opgericht. Het museum is gehuisvest in het Rectorshuis, wat in 1783 de Latijnse school was, en het naastgelegen Heydapand. Wikipedia Op donderdag 17 juni was de Partij Vrij Almelo aanwezig bij de […]

Stem of voeg toe aan:

ALMELO, De jaarverantwoording 2021 telt 240 pagina’s die wij pagina voor pagina doorspitten. 7. Algemeen Financieel beeld: Ondanks de coronacrisis is Almelo er toch in geslaagd uitvoering te geve aan haar ambities, met name dankzij meevallende gronduitgiftes aan huizenkopers. Programma Economie en participatie: Almelo scoort ook hoger bij ondernemers vanwege haar dienstverlening. Inmiddels staat Almelo in de […]

Stem of voeg toe aan:

Eenzaamheid en armoede kan soms nauw met elkaar verbonden zijn. Armoede is je dagelijks zorgen maken om iedere euro die je uit geeft. Maar een leven in armoede betekent niet alleen geldzorgen, vaak ook een leven zonder sociale activiteiten De Partij Vrij Almelo was aanwezig bij de eerste “Ontmoeting” van dit jaar die gepland stond […]

Stem of voeg toe aan:

  Het is bijna Pinksteren en dan hebben de meeste Almeloërs een lekker lang weekend! Komen er dan aangename temperaturen aan of hangt er ook een buitje in de lucht? Wat u ook gaat doen tijdens deze dagen, in de tuin te werken, met vrienden of familie afspreken of om iets leuks te gaan doen. […]

Stem of voeg toe aan:

Handhaving Dierenwelzijn Lokale, politieke partijen blijven ver achter op het gebied van dierenwelzijn. Waar debatten over dieren of dierenwelzijn met enige regelmaat op de agenda staan van de Tweede Kamer, gebeurt dit op lokaal niveau nog onvoldoende. In de verkiezingsprogramma’s voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen werd dierenwelzijn regelmatig aangehaald. Ook uit vergaderstukken en moties blijkt dat het onderwerp […]

Stem of voeg toe aan:

Voordat het zeker is of de omstreden uitbreiding van XL Businessplan er daadwerkelijk komt, wordt de gemeente Almelo flink op kosten gejaagd. Het gemeentebestuur wil namelijk opnieuw een aanzienlijk bedrag spenderen aan onderzoek. Daarbij gaat het om 240.000 euro. ´Dat ligt politiek gevoelig´, realiseert het college zich. TCTubantia 30 mei 2022

Stem of voeg toe aan: