Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

Waarom ruimte, milieu en natuur opofferen voor groene stroom als er zoveel alternatieven zijn?Die afschuwelijke windmolens zijn behalve dat ze de horizon vervuilen heel slecht voor de natuur, zeer zeker ook op zee, en zijn daarnaast ook nog eens enorm duur in onderhoud. Zonnepanelen zijn voorlopig de beste oplossing om elektriciteit te genereren en dan […]

Stem of voeg toe aan:

Op donderdag 1 maart 2018 werd in het stadhuis een politiek debat georganiseerd onder het motto ‘Almelo een Senior Vriendelijke Stad?!’ De afgelopen jaren is er heel veel óver ouderen gesproken en weinig mét. Vooral het bestempelen als ‘kwetsbaar’ valt verkeerd, terwijl minister Hugo de Jonge juist bewust voor die term heeft gekozen. Beleidsmakers zijn […]

Stem of voeg toe aan:

Er wordt nog steeds smakelijk gelachen om het idee dat robots mensen overbodig maken. Dat wordt afgedaan als science-fiction. Maar CPG Grey laat in een goed gedocumenteerde video zien dat robots wel degelijk het werk van mensen kunnen overnemen. In de video “Humans Need Not Apply” laat Grey overtuigend zien hoe in de nabije toekomst […]

Stem of voeg toe aan:

St Egbertusschool 23 november 2022 Om 07:50 uur ontbeten met schoolkinderen in wijkcentrum Egberts. De direct naast gelegen school organiseert dit. De ouders dekken de tafels en ruimen ook op. Ook de schooldirecteur deed driftig mee. Om 8:20 uur lopen de kinderen zo de school in. De school is 100 jaar oud en is door […]

Stem of voeg toe aan:

Uit een onderzoek van VeiligheidNL uit 2019, blijkt dat de aanwezigheid van paaltjes zorgt voor 3% van de 80.000 ongelukken. 2400 mensen belandden op de spoedeisende hulp, waarvan 1500 met ernstig letsel. Nutteloze paaltjes zijn de Fietsersbond al jaren een doorn in het oog. Afdelingen van de fietsersbond zijn fanatiek aan de slag gegaan met meldingen […]

Stem of voeg toe aan:

Zorgpremie is sinds de invoering gestegen met zo’n 450 euro Hadden we het ziekenfonds nog maar’, verzuchten veel Nederlanders. Het ziekenfonds, daar had je geen omkijken naar. De jaarlijkse strijd om nieuwe klanten te winnen was er nog niet. Het oerwoud aan steeds weer veranderende polissen en bijbehorende keuzestress tussen kerst en oud en nieuw […]

Stem of voeg toe aan:

Natuurorganisaties maken zich steeds meer zorgen over plannen om op grote schaal zonnepanelen te leggen in de Nederlandse wateren. Binnen vier jaar moet twintig vierkante kilometer aan meren, plassen en waterbassins bedekt zijn met panelen. Intussen is staatsbosbeheer gestart met het bouwen van een groot zonne-energieterrein in het bos nabij Zeewolde genaamd Zonnewoud. De overheid […]

Stem of voeg toe aan:

Wijkcentrum Egbertus In Maart 2022 is de wijkwethouder op bezoek geweest bij het wijkcentrum Egbertus om een rondleiding te krijgen. Egbertus was in financiële nood gekomen door Corona, terwijl de vaste lasten doorlopen, zoals huur, verzekeringen en energie, kwamen er geen inkomsten meer binnen. De woningstichting Sint Joseph had de huur al verlaagd en daardoor […]

Stem of voeg toe aan:

De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 8 en 10 november, ter bespreking van de programmabegroting. Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo Constaterende dat: Er op dit moment alleen duidelijk is hoeveel geld er beschikbaar is voor de opvang van dieren. Er daardoor geen mogelijkheid bestaat voor het maken van een goede analyse van de huidige stand van […]

Stem of voeg toe aan:

College, ambtenaren. Dank voor het vele werk dat voorafgegaan is aan de totstandkoming van deze programmabegroting. Dit begrotingsvoorstel bestaat uit 194 pagina’s met een relatief kleine lees-letter. Met name dit laatste is jammer en is wellicht te wijten aan tijdsdruk voor de zeer gewaardeerde architecten van deze begroting.In deze begroting ligt de focus op het […]

Stem of voeg toe aan: