Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Onderzoek thuiszorgorganisatie TSN

Afbeelding-7245

(foto Partij Vrij Almelo)

Geachte mijnheer/mevrouw,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u vraagt om een onderzoek naar de thuiszorgorganisatie TSN.

U kunt een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie als u weet of vermoedt dat een bedrijf of werkgever zich niet aan de wet houdt.

Het gaat hierbij om overtreding van een van de volgende wetten die gaan over arbeid:

–  Arbeidsomstandighedenwet;

–  Arbeidstijdenwet;

–  Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

–  Wet arbeid vreemdelingen.

Als u een klacht heeft over uw werkgever of over een bedrijf probeert u deze eerst met uw werkgever of met het bedrijf op te lossen.  Als dit niet mogelijk is, kunt u naar de Arbeidsinspectie stappen.  U kunt een klacht indienen via het digitale meldingsformulier op de website van de Arbeidsinspectie.  U kunt uw klacht ook schriftelijk of mondelng melden bij het centrale kantoor van de Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie zal anoniem ingediende klachten alleen behandelen als het gaat om gevaarlijke situaties.  U kunt de Arbeidsinspectie wel vragen uw klacht anoniem te behandelen.  De Arbeidsinspectie zal dan bij het bedrijf of bij uw werkgever langsgaan zonder door te geven dat er een klacht is ingediend.  Als het bedrijf of uw werkgever toch een vermoeden zal krijgen dat er een klacht is ingediend, overlegt de Arbeidsinspectie dit met u voordat zij verdergaat met de behandeling van de klacht.

Hieronder vindt u het digitale meldingsformulier van de Arbeidsinspectie:

http://www.arbeidsinspectie.nl/organisatie/taken/melden/en/aanvragen/index.aspx

Hieronder vindt u de contactgegevens van de Arbeidsinspectie:

Arbeidsinspectie

Postbus 820

3500 AV Utrecht

Tel: 0800-2700 00 0 (gratis)

E-mail: via het contactformulier op de website

Internet: www.arbeidsinspectie.nl

Fax: (070) 333 61 61

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wesley Mess

Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst.

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply