Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
PVA vragen aan college van B & W over TSN

TSN-03-11-2010-b1

(foto Partij Vrij Almelo)

TSN gebouw

Graag wil de Partij Vrij Almelo een probleem voorleggen, die onze partij via brieven,  en reacties op onze site, bereiken.  Het probleem is een betalingsprobleem van Thuiszorg Service Nederland aan hun medewerkers.  TSN is volgens de ons bereikte berichten niet correct met salarisbetalingen aan hun medewerkers.  Verschillende medewerkers hebben al maanden geen salaris gekregen.  Ook de gemaakte reiskosten worden niet vergoed.

Als medewerkers proberen daar een fatsoenlijk antwoord op te krijgen, dan wordt men met een kluitje het riet in gestuurd.  Men heeft allerlei uitvluchten, excuses en andere praatjes, die telkenmale teniet wordt gedaan door beloftes dat men binnenkort uitbetaald, maar waar vervolgens weer niets van terecht komt.

Daar deze mensen ook betalingsverplichtingen hebben, zijn enkele medewerkers al genoodzaakt om gebruik te maken van onorthodoxe middelen zoals lenen bij familie en het opschuiven van betalingen, om niet dieper in de ellende te komen.  Doch dit is een tijdelijke maatregel, en men bouwt intussen een schuld op die niet nodig is, daar men die schuld inclusief  ontstane kosten nadien toch terug moet betalen.

Aangezien de gemeente als aanbesteder/opdrachtgever toch een dikke vinger in de pap heeft wat betreft Asito, en dus ook bij TSN, zou de gemeente DIRECT maatregelen moeten treffen om verder leed te voorkomen.  Ook zeer belangrijk is de vraag:  Kan de gemeente wat betekenen wat betreft de betalingsverplichtingen van TSN naar hun medewerkers?  Bijvoorbeeld in de vorm van druk uitoefenen, zodat alle mensen bij TSN weer normaal én OP TIJD betaald worden, zonder dat men enige uitzonderingen maakt door middel van smoesjes, wat betreft de gemaakte uren en reisgelden?  Want telkenmale schijnt er toch onenigheid te ontstaan wat betreft de gewerkte uren danwel reiskosten, en als men teveel blijft vragen over dat salaris, men dan op allerlei mogelijke manieren geïntimideerd wordt, zelfs met ontslag!

Ik mag het toch wel beschamend noemen dat deze problemen al eerder aangekaart zijn, door de Amersfoortse wethouder Hans van Daalen, en zelfs in de internetkrant Zorg+Welzijn dd 31-03-2010  (zie bijlage TSN), maar dat er tot nu toe niets vanuit gemeentelijke kant is ondernomen om meteen met deze problemen korte metten te maken.

Voorzitter:

Vandaar de volgende vragen:

– kan de gemeente als opdrachtgever/aanbesteder op korte termijn iets aan de achterstallige
betalingsverplichtingen aan TSN-medewerkers doen?
– indien ja: welke actie denkt de wethouder dan en op welke termijn?
– kan de gemeente als opdrachtgever ook druk uitoefenen op TSN om de zorgen en extra kosten
die de mensen nu hebben zonder salaris te verzachten?
– kan de gemeente als opdrachtgever ook aansprakelijk gesteld worden voor achterstallige loon-
betalingen ingevolge de wet ketenaansprakelijkheid?

Mocht de gemeente daar niets aan kunnen doen, is het dan wel verstandig om Asito te betrekken in die nieuwbouwplannen van het nieuwe Heraclesstadion?  Dit vanwege de betalingsproblemen die het bedrijf schijnt te hebben wat betreft TSN.

Graag willen wij als Partij Vrij Almelo op zeer korte termijn een bevredigend antwoord op onze vragen hebben, daar elke dag telt in het leven van die TSN-medewerkers.

Bijgevoegd het artikel van Zorg + Welzijn, waarin de problemen bij TSN staan verduidelijkt door o.a van de Amersfoortse wethouder Hans van Daalen.

Bedankt voor uw aandacht,

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “PVA vragen aan college van B & W over TSN”

 1. Sjoerd Visser schreef:

  Op onze vragen over TSN kregen we van Mieke Kuik-Verweg (Wethouder Sociale Zaken) het volgende antwoord:

  – De problemen met salaris en uren is een probleem tussen werkgever en werknemer, dus dat betekent dat problemen moeten worden behandeld door het U.W.V.

  – Vanwege de wisseling wat betreft de aanbestedingen waren er startproblemen, maar die problemen zijn inmiddels opgelost.

  – De dienstverlening naar de cliënten is optimaal.

  – Mochten er mensen zijn die desondanks nog steeds betalingsproblemen hebben, dan kunnen die dat aan ons doorgeven, met naam en (adres)gegevens, zodat wij dat dan aan de desbetreffende wethouder (M. Kuik-Verweg) kunnen doorgeven.

  – Indien er strukturele problemen zijn, dan volgt er een regionale aanpak.

  Hopende met deze antwoorden u hiermee van dienst te zijn geweest.
  Zodat u op de hoogte bent, en u weet welke stappen er ondernomen kunnen worden.
  Wij hopen dan ook dat de problemen inderdaad voorbij zijn, zoals dat beweerd is.
  En anders ontvangen we graag uw (nog bestaande) klachten hierover, mocht bovenstaande niet werken of kloppen.

Leave a Reply