Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Politieke standpunten PVA met betrekking tot het dierenwelzijn

186803657_789840_118868714

Dierenwelzijn (foto Partij Vrij Almelo)

Voor Partij Vrij Almelo zijn dierenrechten en dierenwelzijn een volwaardig politiek thema.  PVA gaat voor een krachtdadig en consequent beleid, waarbij de belangen van de dieren in onze maatschappij erkent en gevrijwaard worden.  Dieren met gevoelens kunnen pijn leiden, ze kunnen grote schade lijden ten gevolge van menselijke handelingen en in vergelijking met de mens verkeren ze bij gebrek aan weerbaarheid in een bijzonder kwetsbare positie.  Het leed dat mensen dieren aandoen voor menselijke doeleinden valt niet te onderschatten.  Dieren kunnen niet zomaar met voorwerpen of goederen gelijkgesteld worden.  Daarom is er nood aan bijzondere bescherming van dieren tegen geweld en misbruik.  Het kan het niveau van menselijkheid alleen maar verhogen in onze samenleving wanneer ook met de belangen van dieren ernstig rekening wordt gehouden.

Het is ook een toepassing van een maatschappelijke waarde waarvan het belang niet voldoende onderstreept kan worden: bekommernis en zorgzaamheid voor de meest kwetsbare.  Bekommernis om dieren wordt vandaag meer en meer vertaald in maatschappelijke actie.

De problematiek van het misbruik van dieren, al dan niet in een structurele context, leeft meer en meer in de samenleving.  Misstanden worden met de regelmaat van een klok aan het licht gebracht.  Men mag de ernst van de situatie niet langer minimaliseren of verwaarlozen zoals dat helaas al te dikwijls gebeurd is op het politieke niveau.

Politici moeten aandacht hebben voor wat de mensen bezig houdt, de behandeling van dieren inbegrepen.  De problemen moeten opgelost worden.  Dat vergt een doordachte politieke aanpak en een krachtdadig beleid.

Dierenrechten en-welzijn dienen dan ook op de voorgrond geplaatst worden, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaarden van dieren als beschermwaardige wezens, die er niet enkel zijn om in onze voedselbehoeften of andere menselijke doeleinden te voorzien.

Dieren houden of gebruiken is geen absoluut recht en is niet langer te verdedigen als dit niet minstens beantwoordt aan de vereiste van respect voor het dier.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Politieke standpunten PVA met betrekking tot het dierenwelzijn”

  1. anoniem schreef:

    Schaf om te beginnen die verdomde zogenaamde KNPV hobbyclubs eens af!!!

    Serieuze mensen trainen bij de Bond van de Diensthond (politie / beveiliging / douane) en de aanklotende hobbyisten die honden verkankeren bij de knpv

Leave a Reply