Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Uitnodiging Informatiebijeenkomst

Geachte heer, mevrouw,

De onafhankelijke plaatselijke Partij Vrij Almelo nodigt u graag uit voor een presentatie van ons plan om in Almelo te komen tot een Dierenpolitie.  Tijdens de informatiebijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis, Stadhuisplein1 7607 EK Almelo op dinsdag 29 juni van 19.00 tot 20.30 uur zal er een film vertoond worden en zal dhr. Henk ten Napel van de “Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren” een en ander toelichten.

Goed meldingssysteem

In Almelo ontbreekt het aan een goed en eenduidig meldingssysteem.  Burgers die nu een mishandeling of verwaarlozing willen melden of aangeven, weten niet goed waar ze dat moeten doen.  Ze bellen naar de politie die hen weer doorstuurt naar de Dierenbescherming of Dierenambulance, zonder dat de melding of aangifte daadwerkelijk bij de politie wordt geregistreerd.  Dit verklaart waarom er amper meldingen/aangiften bij de politie geregistreerd staan.  Alleen al via reguliere mediaberichtgeving kan er jaarlijks kennis genomen worden van tientallen ernstige delicten op het terrein van dierenleed.

De Stichting Landelijke Inspectiedienst (LID)

Met de opsporing van dierenleed (gezelschapsdieren) is de Stichting Landelijke Inspeciedienst (LID) belast.  Alle meldingen worden door Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’ s) onderzocht, waarbij de LID haar nood klaagt over het feit dat er prefentief bijna niets kan worden opgepakt.  De LID verzuipt anno 2008 en 2009 in het werk.

Aangifte van dierenleed bij de politie

Mede doordat de politie weinig of geen meldingen/aangiften krijgt en deze niet registreert ontstaat de indruk dat het eigenlijk nogal meevalt.  We doen dan ook aan iedereen de oproep om te allen tijde aangifte van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing bij de politie te doen en deze daadwerkelijk te laten registreren door de politie.  Alleen daardoor kan de omvang de dierenproblematiek en de noodzaak van een gespecialiseerde Dierenpolitie aangetoond worden.

Preventieve werking en kostenbesparend

Een Dierenpolitie, al dan niet op vrijwillige basis helpt dierenleed te voorkomen en te verminderen.  Bovendien bespaart een (vrijwillige) Dierenpolitie op kosten en capaciteiten.  Wij zien het als een taak van de overheid c.q. de gemeenten om dierenmishandeling op te sporen en te berechten.  Nu gebeurt dat via een bestuursrechtelijke procedure.  Dat is voor de gemeente een procedure waaraan zij geld kan verdienen.  De Boa’ s zijn dus binnen de kortste keren terugverdiend.

Dierenliefhebbers in het hele land zijn het er al heel lang overeens:  het moet nu echt afgelopen zijn met dierenmishandeling en verwaarlozing.  Laat ons nu hopen dat er in de praktijk nu ook wat verandert en dat het niet bij mooie beschouwingen blijft….

We hopen dat u en uw organisatie dit initiatief wilt ondersteunen door op deze avond op het gemeentehuis aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde,
Fractievoorzitter PVA

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply