Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vijf beloften aan de Nederlandse burger

Met betere “mensgerichte” dienstverlening en minder regels meer bereiken.  Dat is de uitdaging waar de overheid voor staat.

Gemeenten hebben daarin, als meest nabije overheid voor de burgers hierin een belangrijke rol.

Veel gemeenten hebben de basis voor deze mensgerichte dienstverlening nog niet op orde.  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG  hebben daarom een “Checklist Dienstverlening” opgesteld.  De checklist is opgebouwd uit vijf herkenbare doelstellingen, geformuleerd als “5 beloften aan de burger”.

“De 5 beloften”

1.  Onze dienstverlening is mensgericht

2.  Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen

3.  Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking

4.  We vragen gegevens slechts eenmaal op

5.  We zijn transparant en aanspreekbaar

Elke belofte bestaat uit een aantal instrumenten ter verbetering van de (digitale) dienstverlening.  Deze instrumenten, totaal 40, zijn in een zogenaamde “Checklist Dienstverlening” samengevat.  Sommige van die instrumenten zijn wettelijk verplicht; anderen zijn bestuurlijk afgesproken of om een andere reden van belang.

Deze checklist omschrijft zaken als minder vergunningen vragen, subsidies vereenvoudigen, formulieren begrijpelijker maken, enzovoort.

Helaas is er niets te vinden over de periode waarin deze beloftes waargemaakt zullen en moeten worden.

Typisch weer mooie overheid plannen?

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply