Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Gemeenten lopen vele miljoenen mis

sjoers-origineel_962077b

Wethouder Anton Sjoers (CDA)

Nederlandse gemeenten lopen honderden miljoenen mis door de ingestorte vastgoedmarkt.  Sinds de kredietcrisis is hun kip met gouden eieren, de verkoop van bouwgrond, de nek omgedraaid.  In 2008 en 2009 haalden twintig gemeenten gezamelijk al bijna 900 miljoen euro minder op dan zij begroot hadden.

Veel gemeenten bepalen de grondprijs via de residuele methode.  Het verschil tussen de productiekosten van een woning en de verkoopprijs bepaalt de grondprijs.  Stel een woning kost 250.000 euro en de productiekosten bedragen 200.000 euro.  De grondwaarde ligt dan op 50.000 euro.  Door de crisis blijft de vraag achter en zakt de verkoopprijs naar 225.000 euro.  Dat betekent een halvering van de grondopbrengst voor de gemeentekas.  De bouwkosten dalen intussen niet, want de woning moet aan allerlei duurzaamheidsnormen voldoen.  We willen kwalitatief betere woningen, dus wordt er nauwelijks geprofiteerd van goedkopere productie.  Daarbij wordt een steeds groter deel binnenstedelijk – en dus duurder – gebouwd.  De nieuwbouwproductie lag de afgelopen jaren op 80.000 woningen per jaar.  Dat aantal zakt terug naar 50.000 tot 60.000 woningen.  De helft van de begrote opbrengsten daarvan komt niet binnen.  Zo vloeien milarden euro’s weg.

De gemeenten kunnen de financiële risico’s niet langer dragen.  Ze hebben grote risico’s genomen om gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen en geïnvesteerd in het bouwrijp maken van grond.  Er zijn grondaankopen gedaan en de rente tikt door.  De bodem komt tussen nu en eind 2010 in zicht en dat gaat hard aankomen.  Maak het inzichtelijk, reken het door.  Ik voorspel dat de meeste gemeenten in de problemen komen; dat wordt volgend jaar manifest.

Wat tegenvalt in het publieke en politieke debat, is dat er niet wordt gekeken naar de draagkracht van partijen.  Ontwikkelaars hebben in de afgelopen jaren behoorlijke grondposities ingenomen.  Die drukken op de balans en de grond is te duur gekocht.  Gemeenten hebben ook grondposities.  Bovendien hebben ze geïnvesteerd in planvoorbereiding.

Een gemeente heeft bijvoorbeeld al zes miljoen euro in een project gestoken, gedekt uit de grondopbrengsten.  Maar de woningen (op tekening) worden niet verkocht en de gemeente zit plotsklaps met een tekort van drie miljoen euro.  De investeringen van de private sector vallen weg, omdat de ontwikkelaar het financiële plaatje niet rond krijgt.  De wethouder financiën moet bijsturen in het grondbedrijf en dat geld is er niet.

Intussen is er wel het ambitieniveau om de steden op te knappen.  Vervolgens is de vraag of het politiek gewenst is om projecten uit te stellen.  Als we niets doen neemt de verpaupering in de achterstandsgebieden snel toe.  Als men niet meer investeert in de bebouwde omgeving glijdt die af in een negatieve economische spiraal met veel leegstand en een gebrek aan sociale controle.

De binnenstedelijke projecten zijn de klos, die krijgen met een jarenlange vertraging te maken.  Het geld dat voor de herstructurering wordt gebruikt, komt ook uit de winstgevende projecten en die drogen op.  Dat betekend nog meer verloedering.  Geen vastgoedontwikkelaar wil daar zijn vingers aan branden.

Een aantal gemeenten reserveert nu geld op de gemeentebegroting om eventueel nieuwe tegenvallers van het grondbedrijf op te vangen.

Ik vraag mij af hoelang men doorgaat in Almelo met het proberen door te drukken van plannen die de vorige gemeenteraad bedacht heeft…….en probeert met alle mogelijke onmacht in stand te houden.  Ik denk hierbij ook aan het binnenstadsplan dat ook nog steeds “op de plank” schijnt te liggen.  Voor zover nu bekend is heeft Almelo helemaal geen geld genoeg om al die grootse plannen door te voeren.  Maar men blijft er al jarenlang over praten, ook is er al vaker gezegd dat er geen geld voor is.  En dan hebben we het nog niet eens gehad over de inwoners van Almelo……wat die denken van al die hoogmoedwaanzinnige plannen die gepaard gaan met jarenlange bouwputten.  In ieder geval zit Almelo al zo zwaar aan de grond dat zelfs de renovatie van het tochtige stadhuis op de tocht staat……om het zo maar eens te zeggen.  Mijns inziens kunnen ze zelfs niet eens het gebouw ARBOtechnisch in orde maken wegens de ontbrekende financële middelen.  Dus zou ik zeggen: gewoon het hoognodige doen (ARBOtechnisch) en eventueel een likje verf aan de buitenkant, om die “vage” kleur weg te werken….meer (nog) niet.

Anders krijg je zometeen wegens die ontbrekende ARBO-omstandigheden veel ziekte-uitval, wat ook weer kosten met zich mee brengt (aan externe inhuur van meestal incababele invalkrachten).

Almelo:  altijd MOEILIJKER doen terwijl het veel MAKKELIJKER en EENVOUDIGER kan.

Sjoerd Visser PVA

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Gemeenten lopen vele miljoenen mis”

  1. MK schreef:

    Almelo solliciteert weer naar de status van Artikel 12 gemeente.

Leave a Reply