Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Externen slokken personeelsbudget Gemeenten op

Gemeenten besteden 20% van hun personeelsbudget aan de inhuur van externe krachten dat blijkt uit de personeelsmonitor van het A&O fonds gemeenten.

181 gemeenten waaronder Almelo leveren het A&O fonds gegevens over de uitgaven aan extern personeel.  Hieruit blijkt dat ook  de gemeente Almelo dure externe medewerkers in dienst heeft.  Afgezet tegen de totale loonsom blijkt dat de meeste gemeenten 20% van het budget uitgeven aan externe krachten.  Bij grote gemeenten (+100.000 inwoners) ligt het percentage nog hoger, kleine gemeenten (-50.000) besteden weer iets minder.

Het is de eerste keer dat dat het A&O fonds onderzoek doet naar de kosten van extern personeel.  De nulmeting is gedaan op verzoek van de VNG en de vakbonden.  Tijdens de cao- onderhandelingen bleek dat er veel onduidelijkheid is over de kosten van externe inhuur.  Vanaf dit jaar wil het A+O fonds de kosten voor extern personeel in kaart brengen.

Eerder dit jaar deed RTL een onderzoek naar de inhuur van externen bij de 30 grootste gemeenten.  Ook daar kwam uit dat zij 20% van de loonkosten uitgaven aan extern personeel.  Voor het onderzoek van het A&O fonds leverden 181 gemeenten hun gegevens aan.

Bij het rijk loopt de discussie over inhuur extern personeel al langer.  Daar is een norm afgesproken waarbij ministeries niet meer dan 13% van hun personeelsbudget mogen uitgeven aan extern personeel.

Na enig onderzoek van de Partij Vrij Almelo blijkt dat ook Almelo er niet aan ontkomt om specialistische kennis in te huren.  Het blijft voor mij overigens slecht te begrijpen dat de overheid zelf niet actiever is met het opzetten van een pool van specialistische ambtenaren die bij verschillende bestuurslagen ingezet kunnen worden.

En dat is iets heel anders dan voor elk maatschappelijk of organisatorisch probleempje een leger dure adviseurs in te huren op kosten van de belastingbetaler.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Externen slokken personeelsbudget Gemeenten op”

  1. MK schreef:

    Gemeenteambtenaren die externen moeten inhuren zijn niet capabel en moeten worden vervangen.

    De gemeente behoort een personeelsbeleid te voeren waardoor het inhuren van externen tot het verleden gaat behoren.

  2. Superb article ,I really appreciated with it, This is nice to read and valuable for future,I really bookmark it, for further read. Thanks for sharing. I like it.

Leave a Reply