Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Reactie Partij Vrij Almelo op het KPMG rapport

Almelo op weg naar een betere kwaliteit van het proces van vergunningverlening en handhaving. 
(KPMG RAPPORT)

Geachte Voorzitter,

We hebben dit rapport gelezen.

Maar we kunnen er eigenlijk weinig mee.

In de opdrachtaanschrijving van het voorwoord staat:

De uitkomsten van het onderzoek bevatten geen aanwijzingen die duiden op niet integer en onrechtmatig handelen, ondanks het gegeven dat het onderzoek aanwijzingen hiertoe had kunnen opleveren.

Op grond hiervan kunnen we de conclusies dan ook niet toetsen.

Zolang niet duidelijk is waar het fout is gegaan kun je ook niet een formulering geven hoe het nu wel moet.

Dan kan de Raad ook geen conclusie trekken en daar een beleid op bouwen.

Men heeft een onderzoeksvraagstelling gehad, maar in de introductie staat eigenlijk dat de antwoorden niet voldoen aan de vraagstelling. Immers staat er: KPMG heeft dus geen uitspraken gedaan over niet-integer of onrechtmatig handelen TERWIJL DIT WEL IN DE ONDERZOEKSVRAAGSTELLING ZAT. Eigenlijk zou de zin eronder dus moeten zijn: De uitkomsten van het onderzoek bevatten DUS geen aanwijzingen die duiden op niet integer en onrechtmatig handelen, ondanks het gegeven dat het onderzoek aanwijzingen hiertoe had kunnen opleveren. Hoe kan je dan van de fouten leren als er geen fouten gemeld zijn?

Heeft de Gemeenteraad en de bevolking geen recht op openheid en blijft de situatie bijna zoals die is, zodat we weer niet een breuk met het verleden kunnen maken en dus weer niet kunnen spreken van “het verschil maken”?

Op deze manier zou dus de suggestie kunnen ontstaan dat sommige personen nog steeds de hand boven het hoofd gehouden wordt.

Dank u voor uw aandacht,

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Reactie Partij Vrij Almelo op het KPMG rapport”

 1. Sjoerd Visser schreef:

  De lange tenen en zere schenen bleken geraakt te zijn: men wist niet hoe snel men sommige
  antwoorden moest geven. Toch schijnt het NIEMAND opgevallen te zijn dat het rapport niet klopt
  naar aanleiding van de gestelde vragen. Dat staat namelijk DUIDELIJK in het rapport (in de
  introductie op blz 4): KPMG heeft dus geen uitspraken gedaan over niet-integer of onrechtmatig
  handelen TERWIJL DIT WEL IN DE ONDERZOEKSVRAAGSTELLING ZAT.
  Hoe moet je dan zo’n rapport dan opvatten? Dan komen bepaalde (door anderen niet gewenste) vragen
  danwel uitspraken NIET boven tafel…en dient men dus niet gepikeerd te zijn op de vraagsteller,
  maar op degenen die het onderzoek deden en zich daarbij NIET aan de vraagstelling heeft gehouden.
  Zodat men daarna met een rapport is gekomen waarin men dus geheel neutraal blijft en er vele
  gevoelige vragen onbeantwoord blijven!!! Wat is dan de toegevoegde waarde?
  Hoe kun je nu van de fouten leren als je de fouten niet eens benoemd of niet wil kennen vanwege
  een drogreden (de rechtzaken die toen nog liepen)? Vervolgens blijkt dan ook nog eens dat het
  rapport geen echt grote wijzigingen heeft met het voorgaande gevoerde beleid, er zijn maar enkele
  wijzigingen in aangebracht.
  We hebben hier te maken met 2 kanten, enerzijds de gemeentelijke organisatie met het toezicht van de Gemeenteraad hierop,
  en anderzijds (en dat is voor de burgers en ons zeker zo belangrijk): hoe is het gekomen en wie is verantwoordelijk voor dit gebeuren?
  Nu is er een nieuw bestuur die het duidelijk anders wil en afstand neemt van het oude beleid en er voor zorgt dat dit nooit weer gebeurt.
  Maar waar het nu PRECIES mis ging is nergens te vinden.
  In plaats daarvan wil men zaken liever onder de pet houden, zo lijkt het.
  Waardoor sommigen zich dan afvragen: welke openheid en transparantie en welk verschil maken?

Leave a Reply