Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Reactie PVA op bestemmingsplan rombout verhulstlaan e.o.

Geachte voorzitter,

IMG_0707

Bouwkundige schandvlek (foto Partij Vrij Almelo)

In theorie  helemaal geen verkeerd plan dat deze bouwkundige schandvlek uit de Almelose historie voorgoed wordt verwijderd.

Want we hebben het hier over woningen die in de tijd van schaarste na de oorlog uit de grond zijn gestampt en waaraan eigenlijk nooit fatsoenlijk onderhoud is gepleegd, laat staan dat ze aan de huidige energie-eisen voldoen. Almelo kan een voortrekkersrol voor regio betekenen door hier energiezuinige woningen te bouwen, zogenaamde Helianthuswoningen, die o.a in Zwaagwesteinde zijn gerealiseerd en waar zelfs de provincie Overijssel zich mee bezighoudt.

Hier liggen de kansen om daadwerkelijk het verschil te maken in Almelo.

We hopen dat ook in de praktijk deze nieuw te bouwen woningen betaalbaar zijn of blijven voor de minima in de samenleving.

We moeten ons wel realiseren dat er in Almelo een fiatteringgrens geldt van 530 euro per maand waarboven geen huursubsidie verstrekt wordt.

Kan de woningstichting garanderen dat de huurprijs aan deze nieuw te bouwen woningen niet hoger zijn c.q worden dan voornoemde 530 euro? Of is de gemeente van plan de fiatteringgrens omhoog brengen?

Dank voor uw aandacht,

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Reactie PVA op bestemmingsplan rombout verhulstlaan e.o.”

  1. Sjoerd Visser schreef:

    Je moet dan ook geen greintje last hebben van schaamte als je “sociale” woningen bouwt waar mensen zowieso de maximale huurtoeslag moeten aanvragen. Daar bouwen woningstichtingen ook naar, want die gratis verdiensten doordat de Staat zo vrijgevig is,(met andermans geld natuurlijk) is waarschijnlijk nooit weg. Zo pleeg je als woningstichting aanslagen op de portemonnee v/d Staat DUS de portemonnee v/d mensen. Die huurtoeslag moet namelijk opgebracht worden…uiteindelijk toch weer door u. Zo blijft er dus voor vele mensen heel weinig over om eens aan iets extra’s uit te geven. Eigenlijk zou men grenzen moeten stellen aan de hoge huren van woningstichtingen die zulke belachelijk dure huizen op Gemeentegrond bouwen: het kan veel goedkoper, dus eerlijker! Zonder dat je dan een aanslag moet plegen op de portemonnee van de Staat (dus op je eigen portemonnee). En de Gemeente kan ook de fiatteringgrens naar beneden bijstellen, i.p.v naar boven zoals dat gebruikelijk schijnt te zijn. Zo zorg je er namelijk voor dat inwoners WEL naar een andere wijk kunnen verhuizen. Nu is dat door die fiatteringgrens vaak NIET MOGELIJK als uitkeringsgerechtigde of met een laag inkomen. Dat kun je een vorm van uitsluiting noemen, waardoor sommigen niet kunnen ontplooien en integreren in een andere wijk. Over in stand houden van misstanden gesproken: de overheid werkt er net zo hard aan mee! Omdat men het niet tegenwerkt maar het euvel laat bestaan.

  2. MK schreef:

    Die grens van 530 euro is natuurlijk wel leuk, maar bij de eerstvolgende huurverhoging kom je daar al overheen.

    Verder is het heel merkwaardig dat de gemeente Almelo zomaar eigen regels kan stellen m.b.t. de huursubsidie. Huursubsidie is toch een zaak van de Belastingdienst? De gemeente heeft gewoon DIE regels te volgen!! Het wordt hier hoe langer hoe gekker.

Leave a Reply