Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Wijken op slot

huur

Hoewel er behoorlijk commotie was/is omdat bijv: Rotterdam financieel zwakkeren niet meer toelaat in de stad/wijk gebeurt dit onder een andere noemer ook in Almelo

Het handvat hiervoor heet: fiatteringgrens

Tot 1 juli 1997 was het zo, dat in het geval u bij het betrekken van een woning meer dan 300 gulden huursubsidie (fiatteringgrens van juli ’96 tot juli ’97) zou moeten ontvangen (volgens de tabellen huursubsidie), de gemeente toestemming moest geven aan de verhuurder om de woning aan u te verhuren. Die landelijke regeling is vervallen, maar omdat gemeenten geacht worden de huursubsidie-uitgaven binnen de perken te houden, hanteren ze zelf vaak maximumhuren voor de huursubsidieontvangers (de gemeente is een matigende instantie). Die maximumhuren verschillen van gemeente tot gemeente.

Dit houdt in onze gemeente in: bij verlaten van de huidige bewoner vindt er een (kleine) opwaarderingrenovatie plaats, waardoor de huren boven de (stijging tot ong. 540 euro) fiatteringgrens van 530 euro komen, of de woning wordt verkocht

In de praktijk betekend dit dat meerdere wijken op slot staan voor starters, VMBO-ers maar ook mensen met handberoepen, en zij alleen nog terecht kunnen in de goedkopere afbraak/sociaal zwakkere wijken, die in rap tempo gesaneerd worden waardoor de goedkope woningvoorraad verdwijnt.

Hiermede zijn wij druk bezig met het opbouwen van getto’s en de problemen van/voor de toekomst

Veel van bovengenoemde starters zullen vluchten in een koopwoning waarbij beide partners moeten werken om dit te betalen.

Nu men tegenwoordig geen baan meer heeft voor het leven (behalve als je ambtenaar bent) en mensen flexibeler moeten worden, met daarnaast een dramatische beperking van werkloosheidsuitkeringen kun je de problemen al zien aankomen.

Andere bijkomstigheid is dat wij in onze gemeente bij een bevolking van 70.000 mensen 4100 woningzoekenden (hoofdbewoners) hebben en de wachttijd voor een bejaardenwoning inmiddels 8 jaar is. Deze mensen bezetten veelal een eengezinswoning die nu onnodig 8 jaar bezet gehouden wordt. Er is dus een nijpend tekort voor de eigen bevolking en amper doorstroming, welke met deze insteek en maatregelen alleen nog maar erger wordt.

Helaas hoor je hier niets over van verschillende partijen in hun verkiezing- programma en kreten, en krijg ik het idee dat men dit soort problemen totaal niet kent.

Het college heeft alleen oog voor dure woningen en kavels voor de beter gesitueerde VVD-aanhang .

Sjoerd Visser  (PVA)

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Wijken op slot”

  1. Sjoerd Visser schreef:

    Je moet dan ook geen greintje last hebben van schaamte als je “sociale” woningen bouwt waar mensen zowieso de maximale huurtoeslag moeten aanvragen. Daar bouwen woningstichtingen ook naar, want die gratis verdiensten doordat de Staat zo vrijgevig is,(met andermans geld natuurlijk) is waarschijnlijk nooit weg. Zo pleeg je als woningstichting aanslagen op de portemonnee v/d Staat DUS de portemonnee v/d mensen. Die huurtoeslag moet namelijk opgebracht worden…uiteindelijk toch weer door u. Zo blijft er dus voor vele mensen heel weinig over om eens aan iets extra’s uit te geven. Eigenlijk zou men grenzen moeten stellen aan de hoge huren van woningstichtingen die zulke belachelijk dure huizen op Gemeentegrond bouwen: het kan veel goedkoper, dus eerlijker! Zonder dat je dan een aanslag moet plegen op de portemonnee van de Staat (dus op je eigen portemonnee). En de Gemeente kan ook de fiatteringgrens naar boven bijstellen, i.p.v naar beneden zoals dat gebruikelijk schijnt te zijn. Zo zorg je er namelijk voor dat inwoners WEL naar een andere wijk kunnen verhuizen. Nu is dat door die fiatteringgrens vaak NIET MOGELIJK als uitkeringsgerechtigde of met een laag inkomen. Dat kun je een vorm van uitsluiting noemen, waardoor sommigen niet kunnen ontplooien en integreren in een andere wijk. Zo houdt men de kwaliteit in een wijk in stand zegt zo’n woningstichting dan. Terwijl ik weet dat er ook goedverdienende ASO’s zijn, die zo’n nette buurt (met die zogenoemde kwaliteit) ook naar de bliksem kunnen helpen, zoals nu in de Schelfhorst het geval is. Financiële segregatie door uitsluiting vanwege eerder gestelde te hoge “normen en waarden”. Geen wonder dat “arme” wijken “arm” blijven. Over het in stand houden van misstanden gesproken: de overheid werkt er net zo hard aan mee! Omdat men het niet tegenwerkt maar het euvel laat bestaan. Wat dat aan onnodige administratieve- en personeelskosten met zich meebrengt kun je wel raden: het in stand gehouden wanbeleid zorgt er namelijk voor dat u elk jaar weer meer mag bezuinigen.

Leave a Reply