Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Gemeenten vergeten werkende armen

Gemeenten moeten op lange termijn denken als het om schuldhulpverlening gaat. Dat zegt Joke de Kock, voorzitter van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK. De schuldproblematiek is het eerste halfjaar van 2010 toegenomen met vijfduizend schuldenaren ten opzichte van 2009. De NVVK verwacht dat dit aantal zal groeien. De economische crisis, ontslagen, de krappe huizenmarkt en het hoge aantal echtscheidingen zijn hier de oorzaak van.
Kosten voor de baten
‘Gemeenten krijgen krappere budgetten door de bezuinigingen: het rijk wil twintig miljoen bezuinigen op schuldhulpverlening’, zegt De Kock. ‘Maar gemeenten moeten zich realiseren dat in deze de kosten voor de baten uitgaan. De maatschappelijke kosten van mensen met schuldproblemen zijn enorm. Denk aan ziekteverzuim, medische kosten, de kosten van ontruimingen, afsluitingen van gas en licht, het sociaal isolement waarin mensen terecht komen. Uiteindelijk betaalt de overheid dat allemaal.’

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wat niet helpt, vindt De Kock, is dat het wetsvoorstel Gemeentelijke Schuldhulpverlening het niet heeft gehaald. Dat had in juli dit jaar moeten gebeuren. Die wet, van toenmalig staatssecretaris Klijnsma, had gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor hun schuldhulpverlening. Zij zouden niemand van schuldhulpverlening mogen uitsluiten. Wachtlijsten zouden niet langer dan vier weken mogen zijn; bij een crisis drie dagen.

Werkende armen
‘Nu staat die hulpverlening niet in een wet, dus het is voor elke gemeente een keuze,’ aldus De Kock. Sommige gemeenten laten alleen mensen toe met een inkomen onder het sociaal minimum. Daarmee vergeten zij een hele groep ‘werkende armen’. Dat zijn mensen die weer zijn toegetreden tot de arbeidsmarkt maar in een armoedeval terechtkomen doordat zij geen aanspraak kunnen maken op allerlei toeslagen en voorzieningen. Midden- en hogere inkomens kampen met andere problemen: hun armoede wordt vaak veroorzaakt door een scheiding of ontslag. Die overgangsperiode komen zij vaak niet zonder kleerscheuren door.

Gemeentelijk loket
‘Als je die mensen niet meteen helpt, glijden ze af en wordt de groep in de problemen alleen maar groter’, waarschuwt De Kock. Zij pleit voor een gemeentelijk loket voor mensen die aankloppen om hulp. Onlangs bracht NVVK bovendien samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de MO-groep en Divosa het boekje ‘Schuldhulpverlening – Strategische keuzes voor gemeenten’ uit.

Stem of voeg toe aan:

3 Comments to “Gemeenten vergeten werkende armen”

 1. Sjoerd Visser schreef:

  Zo zag ik alweer de volgende reactie: “Sympathiek dat ook aan mensen met een inkomen boven het sociaal minimum wordt gedacht. Vooral degenen die daar vlak boven zitten vallen vaak net overal buiten. Aan de andere kant, als gemeenten iedereen moeten helpen, waar blijft dan de zelfredzaamheid van mensen?”
  Daarop zeg ik dan het volgende: je kunt je ook de vraag stellen hoeveel jij straks bereid bent om meer te betalen voor de almaar toenemende problemen. Want hoe langer dit doorgaat, hoe meer je er elke keer voor moet betalen. Zo gaat dat al meer dan 30 jaar, omdat het net lijkt of men het bepaalde mensen niet gunt: de groep niet rondkomende mensen, waarbij hen geen blaam treft omdat men BUITEN hun schuld werkloos (brodeloos) is geworden of slachtofer van het in stand gehouden bezuinigingsbeleid…direct of indirect. Als je als Overheid een probleem maakt en/of in
  stand houdt moet je ook bereid zijn om voor de gevolgen ervan te betalen. Dat is wat nu gebeurd, waardoor de aanslag op de Staatskas steeds maar groter wordt…en u dus ook steeds meer moet betalen voor minder vooruitgang.
  Stoppen met bezuinigingen zou is de oplossing, maar daar wil men niet aan. Dan moet men namelijk het geld bij een andere grotere groep mensen halen, die de meerderheid hebben, en die zelfredzaam GENOEG zijn. Die zouden
  bijvoorbeeld GEEN hypotheekrenteaftrek of andere belastingvoordelen moeten hebben voor hun VILLA’S…enzovoorts. Wat betreft die lage lonen: werkgevers de lusten, de Staat de lasten.
  De anti-lobby van die meerderheid is groter dan de groep met minder zelfredzaamheid…die nog steeds meer afgenomen wordt. Waar zijn we dan in hemelsnaam mee bezig? De rijken helpen door de armen steeds verder af te knijpen ???
  DUS: De zelfredzaamheid wordt er echt niet beter op met al die bezuinigingen, dus volgen er (WEER) meer problemen. Dat is duidelijk het gevolg van een al 30 jaar stand gehouden bezuinigingsbeleid aan de onderkant v/d maatschappij. Het lijkt wel of men meer problemen maakt om bestaande problemen niet op hoeven te lossen. Daarom moet je dus steeds meer betalen voor steeds meer bezuinigingen en steeds meer (eigen) armoe, óók die armoe in het eigen hoofd. Eerst maar
  eens bezuinigen op die bezuinigingen aan de sociale kant, dan komt de zelfredzaamheid EN menselijkheid weer terug!

  Als je al een beroep wilt doen op de zelfredzaamheid van mensen waarom dan nog geld naar cultuur bijvoorbeeld of subsidie aan het theater of garant staan voor Heracles en dus indirect voor een voorzitter uit de quote 500. Wat te denken aan de steun voor de banken die roekeloos zijn omgegaan met hun geld? Zo kan je makkelijk meerdere bladzijden vullen met voorbeelden, maar als je maar (als gezin) 1200 euro hebt dan is een huur van 600 teveel, de
  energierekening te hoog, de zorgverzekering te duur. Dan red je het niet met zelfredzaamheid. Holle frasen dus.

 2. Jackie schreef:

  Eindelijk iets dat echt zinvol is. Was op zoek naar andere site’s, maar nu niet meer, ga zo door!!

 3. […]  https://www.vrijalmelo.nl/2010/10/gemeenten-vergeten-werkende-armen/ […]

Leave a Reply