Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Plasticinzameling in Almelo ging van start, maar haalt het doel niet

plas6591-64

Wethouder Bert Kuiper

Ook in Almelo had de plaatselijke politiek onder aanvoering van de PVDA weer eens een nieuw speeltje opgetuigd om haar oh zo groene imago verder uit te dragen. De inzameling van plastic is ook in Almelo voortvarend ter hand genomen.
De grote initiator achter dit geheel heeft ook een gezicht gekregen in de persoon van ex-wethouder B. Kuipers. Onder het mom van milieu wordt nu dus weer een nieuwe organisatie opgetuigd. We gaan immers enorme hoeveelheden grondstoffen en CO2 besparen door hergebruik van deze materialen. Maar is dat ook zo?

Het optuigen van een nieuwe organisatie kost naast menselijke inspanningen ook veel materiaal en energie in de vorm van aanleg van containerplaatsen, fabricage van de containers, het vervoeren het afval naar en opslag in de nieuw gebouwde opslagplaatsen enz.
Wat dit onze Gemeente uiteindelijk kost aan financiële middelen wordt wijselijk in het midden gelaten. Wanneer wordt de MER (Milieu Effect Rapportage) van dit plan openbaar? Dat er van de fouten die in het verleden bij onze buren Duitsland zijn gemaakt niets wordt geleerd is symptomatisch voor een bestuur dat niet verder wil kijken als haar neus lang is. We moeten en we willen koste wat het koste het wiel opnieuw uitvinden. De burger betaalt toch wel goedschiks of kwaadschiks voor politieke speeltjes.

Met name de link  (onder dit artikel) bevat wat achtergrondinformatie op grond waarvan men in Almelo nooit op huidige wijze van start had moeten gaan, maar zoals altijd werden er gouden (milieu)bergen beloofd…waarvan de experts allang door ervaringen in het buitenland wisten dat ze volledig uit de lucht gegrepen waren. Zogenaamd groen op kosten van de burger. Het word dan ook tijd, zeker in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen, om ook dit project te heroverwegen.

Link:

http://www.ad.nl/ad/nl/1008/Planet-Watch/article/detail/524172/2010/10/26/Plastic-afval-niet-hergebruikt-maar-verbrand.dhtml

REACTIE:

Weer een groen PVDA-plannetje die uiteindelijk veel geld heeft gekost, maar nu beter in de prullenbak kan belanden in plaats van door te spelen op kosten van de burger.

Nogmaals: Het is de hoogste tijd, zeker in het kader van de weer opgelegde “noodzakelijke” bezuinigingen, om ook dit project te heroverwegen.

Ik vraag me daarbij wel af hoelang dat nou weer gaat duren, want als er iets afgeschaft moet worden wat faalt…dan is men in Almelo niet zo snel daarmee, behalve als het burgers betreft.

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Plasticinzameling in Almelo ging van start, maar haalt het doel niet”

  1. MK schreef:

    Ik doe NERGENS meer aan mee v.w.b. het scheiden van afval, behalve de groenbak en het papier.

    Jaren geleden werden de groene en grijze container 2x PER WEEK geleegd.

    Nu gebeurt dat nog 1x per TWEE weken, terwijl de gemeentebelasting inmiddels torenhoog is geworden. Ik betaal b.v. veel meer belasting op het water dan mijn verbruik daarvan!

    De gemeente kan met al haar regeltjes wat mij betreft DE BOOM IN!!

Leave a Reply