Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De schreeuw om cultuur

Overal in ons land vinden protestacties plaats op initiatief van de diverse toneelgezelschappen, orkesten en kunstenaars, die menen dat met de reeds door het kabinet aangekondigde korting van 20%  op de subsidies die jaarlijks aan de Nederlandse “kustenaars” verleent worden plus de verhoging van het BTW tarief op kunstuitingen van 6 naar 19 procent, de poldercultuur de nek omgedraaid wordt. ( foto met dank aan www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl)

Nu schreven wij al eerder, dat uitingen van cultuur in welke vorm dan ook zich zelf zo veel mogelijk moeten bedruipen. De Beatles, de Dutsch Swing College Band, Karel Appel, allen stonden niet met de hand op, maar bereikten een sluitend “jaarresultaat”, door juist dat stukje extra te leveren, waardoor mensen hun “product” kochten. Maar het ontvangen van een subsidie maakt lui en als je in je jaarbegroting, in zo verre “kunstenmakers” een begroting maken, rekening kunt houden met een vaste bron van inkomsten, dan is een gedeelte van de prikkel om juist wat beter te presteren dan de rest, verdwenen. Neem het Concergebouw, het is wereldberoemd, maar toch  mede afhankelijk van subsidie. Maar daarentegen zijn de Carnegie Hall of de Milanese Scala dat niet.

Ja, roepen de tegenstanders van de kortingen, cultuur moet voor iedereen bereikbaar blijven en als wij de prijzen verhogen, dan is cultuur slechts een haalbaar iets voor een kleine elite groep. Maar wat blijkt, de meeste “noodleidende” kunstenaars zijn hebben een dermate specifiek product, dat daar slechts een zeer beperkte groep mensen op af komt, dus weinig klanten, weinig inkomsten, tenzij de prijzen verhoogd worden.

Een voorbeeld : Er woont in Amsterdam een schilder, die best leuke schilderijen en gravures maakt. Maar er is een  beperkte markt voor ( lees liefhebbers) en dus moet de man op zaterdag bijklussen om het hoofd boven water te houden. Er komt een reddingsboei : subsidie. Zijn vrouw wordt geïnspireerd door het werk van haar man, begint  bronzen beeldjes te maken en zie daar, deze vallen zo in de smaak van het publikek, dat zij haar vaste goed betaalde baan op kan zeggen en zich volledig aan deze uiting van kunst kan wijden en daarmee de familie in staat stelt te wonen en te leven ZONDER subsidie. Het kan dus wèl ! Natuurlijk kunt u zeggen,  dit zijn  uitzonderingen en dan heeft u gelijk, maar iemand die een groentenwinkel begint met slechte groenten en fruit, zal na korte tijd failliet gaan, tenzij er een subsidie door de brievenbus glijdt. De groentenboer in de zelfde straat, die het wel goed doet en bij wijze van spreke nog aan huis bezorgt, begint na 2 jaar een 2e winkel. Een slecht vergelijk ? Nee, ofschoon kunstenaars altijd hoog in het vaandel hebben, dat zij het voor het culturele bewustzijn van hun medemens doen, een zelfopofferende houding, die echter zo lek is als een mandje.

Speel, schilder,dicht, schrijf, je goed, dan heb je  de klandizie, die best een centje meer willen en kunnen betalen, maar is je produkt middelmatig, dan mis je klanten. Trouwens als je ziet hoeveel culturele uitingen er in ons land zijn, dan moet de conclusie dat er veel te veel cultuur voor een te kleine groep afnemers is, dus de enige redding is drastisch snoeien en zullen net als bij struiken en bomen  nieuwe uitingen het licht zien die de klant verleiden de marktprijs te willen betalen.

Maar zelfs Ajax begint zich cultuurslachtoffer te voelen, want door de zoveelste misstap van de NS en Prorail kunnen  er geen PSV fans naar Amsterdam en dat scheelt Ajax 15 a 20.000 euro .  Zolang er nog hele legioenen mensen zijn die voor  cultuur favouriet nummer 1 van ons land, voetballen 20 à 60 euro per weekend over hebben, zullen er genoeg mensen zijn die een zelfde bedrag kunnen betalen voor een concert of een tentoonstelling.

Een raad aan al die “kunstenmakers”, beter je best doen dan de rest, iets produceren waar een markt voor is en als je dat niet kunt een goede groentenboer worden. Maar dat het kabinet met de BTW verhoging weer tracht haar eigen tekortkomingen te camoufleren, daar zijn wij het mee eens.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “De schreeuw om cultuur”

  1. Sjoerd Visser schreef:

    De rest die niet meedeed aan de protestakties schreeuwt om geld voor de eerste levensbehoeftes. Wat is belangrijker? Ook wil ik even aangeven dat vele cultuurminnaars vaak goed bij kas zijn, dus misschien moeten die de cultuur wat meer sponseren. Beter dan het WEER van ALLE mensen af te pakken. Velen kunnen namelijk niet eens een kaartje kopen voor een museum of iets dergelijks, maar moeten meestal wel weer ophoesten voor andermans liefhebberij(en).

Leave a Reply