Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Provincie en gemeente Almelo investeren samen in jeugdzorg, waterboulevard en binnenstad

De gemeente Almelo en de provincie Overijssel realiseren samen grote projecten in Almelo. De inzet van de opbrengst van de Essent-aandelen van provincie en gemeente is daarbij cruciaal. Met de afspraken die vandaag gemaakt zijn hebben gemeente en provincie de opbrengsten van Essent-aandelen voor Almelo volledig vastgelegd. Er zijn afspraken gemaakt over investeringen in jeugdzorg, de binnenstad en de waterboulevard.

Jeugdzorg

De gemeente en provincie gaan samen aan de slag met nieuwe plannen voor de jeugdzorg. Almelo ontwikkelt een gebiedsgerichte aanpak om het hoofd te bieden aan problemen bij jongeren en hun omgeving. Daarnaast wil de gemeente samen met maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en Heracles een methode ontwikkelen om jongeren in de wijken Schelfhorst en Sluitersveld perspectief te bieden. Gemeente en provincie investeren hierin gezamenlijk 635.000 euro.

Volgens het regeerakkoord van het kabinet gaan taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie over naar de gemeente. Om de overgang goed te laten verlopen blijven provincie en gemeente tijdens de overgangsperiode goed samenwerken.
Binnenstad en waterboulevard

Provincie en gemeente hebben samengewerkt om de plannen voor de waterboulevard uit te werken. Het gaat dan om de doortrekking van het kanaal De Haandrik tot in het stadscentrum, dit is onderdeel van de plannen voor de herstructurering van de binnenstad. Het terugbrengen van het water in de binnenstad draagt bij aan het herstel van de identiteit van Almelo als ‘Waterstad’. Het water wordt bevaarbaar voor lichte boten en zorgt daarmee voor levendigheid in de stad.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd (van buiten naar binnen), in 2011 wordt begonnen met de brug als onderdeel van de langzaamverkeersroute van het Indiëterrein naar de binnenstad. Later volgen de herinrichting van de oevers van het stationsgebied, het doortrekken van het kanaal tussen de Gorterstraat en de stadsvijver en ten slotte het herstel van de oude havenkom in het centrum van Almelo en doortrekking van het kanaal tot deze havenkom. Het project moet klaar zijn in 2015. De provincie investeert 12,3 miljoen uit de Essentgelden in de waterboulevard.

Daarnaast stellen provincie en gemeente gezamenlijk 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de reconstructie van het Waagplein als onderdeel van het project Verbindende pleinen. Door herinrichting van de openbare ruimten in het zuidelijk deel van de binnenstad en het verbinden van de winkel- en uitgaanspleinen ontstaat een duidelijkere routing. Dat komt het economisch functioneren van de binnenstad ten goede.

Lopende afspraken

Projecten waarover provincie en gemeente eerder al afspraken maakten liggen op schema. Het gaat onder meer om de plannen voor de stationsomgeving, waaronder de uitbreiding van de fietsenstalling, de herinrichting van het stationsplein en de aanleg van een tijdelijke parkeergarage; woonzorgzones, het Noorderpark en projecten voor zwerfjongeren en aansluiting van de jeugdzorg op maatschappelijke opvang.

Programma Investeren in Overijssel

De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het gaat daarbij om projecten die de provincie en de gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. De extra investeringen worden mogelijk gemaakt doordat de provincie haar Essent-aandelen heeft verkocht. De provincie maakt nu afspraken met de gemeenten over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop uiterlijk eind 2011 de grond in kan.

 

REACTIE:

U ziet dus wel dat er niet echt geïnvesteerd wordt in het bestrijden van de toenemende armoe onder steeds meer mensen.
Dus dat niet echt iedereen er op vooruit gaat en men het merendeel van het geld weer in dood materiaal steekt dan in het tegengaan van armoe en het vooruitgaan van de mensen in die armoede. Zoa s al jaren blijkt. Mensen en dieren
moeten het ontgelden, maar men moet wel blijven doorbetalen voor andermans potsierlijkheid en voorspoed.
Het verschil zal daarom ALLEEN uiterlijk zijn, en daar schiet u in koopkracht weer niets mee op.
Ik kan u bijna al garanderen dat met zo’n in stand gehouden wanbeleid het ook NOOIT zal verbeteren in Almelo…bij de mensen dan! Met stank aan degenen die daarvoor weer niet goed genoeg hun best hebben gedaan, zodat men weer 4 jaar zit te kamperen en incidenteel eens met iets kleinschaligs voor enkelen het “positieve” nieuws haalt.

Sjoerd Visser  (sociaal beleid)

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Provincie en gemeente Almelo investeren samen in jeugdzorg, waterboulevard en binnenstad”

 1. Sjoerd Visser schreef:

  Waterboulevard? Ja, daar zit iedereen op te wachten hoor. Eerst de haven gedeeltelijk dempen, en jaren later weer uitbaggeren.
  Net zoals de binnenstad: eerst verzieken, daarna slopen om weer te verzieken?
  Ik heb het sterke vermoeden dat de provincie, gezien de bovenstaande kapitaalinjecties, toch in de aangeboden plannen is getrapt, en men toch het fiat geeft. Natuurlijk: eerdaags provinciale verkiezingen, kan men gauw nog met geld van anderen strooien. Waarschijnlijk net zo’n coalitiecombinatie als in de Almelose gemeenteraad, die daar ook een handje (MET EEN GAT EROMHEEN i.p.v een GAT erin) van heeft.
  Jawel: het is mooi weer spelen en “goeie sier” maken…met andermans afgeroomde geld.
  Helaas: er zijn vele organisaties die je geld afromen met oplichting, alleen 1 organisatie komt daar ALTIJD mee weg en kan dat zonder verdere beperkingen of strafvervolging BLIJVEN doen. Je zou kunnen spreken over een “legale” misdaadorganisatie. Ja, die hebben met hun macht zichzelf te goed beschermd, en worden nu “slachtoffer” van hun eigen inhalige bezuinigingstunnelvisiebeleid. Helaas: deze “slachtoffers” weten dat ALTIJD WEER af te schuiven op al die andere slachtoffers van tegenwoordig.

 2. nuttig artikel! Soms heb je dat, begin je op een plek om winkel materiaal te kopen, en geraak je vervolgens op een totaal ander onderwerp… Naja tnx igg. :=)

Leave a Reply