Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vervlakking van maatschappij en cultuur

IMG_0707

Elke creativiteit en diversiteit  in de huizenbouw werd onderdrukt  (foto Partij Vrij Almelo)

`Politici hebben het tegenwoordig over de grote vervlakking in ons land’, zei Kees. `Wel daar hebben zij in zekere zin ook gelijk in’, antwoordde Piet. Wij zaten in het cafeetje “Het Binnenkomertje” van Jan.

`Maar met die vervlakking bedoelen zij heel wat anders dan wat ik bedoel’, ging Piet verder. `Over het algemeen zijn het de linkse politici die daarover klagen en dan bedoelen zij dat hun partijidealen in het gedrang zijn gekomen met de nieuwe koers die het huidige Kabinet wil gaan voeren. Maar die vervlakking in onze maatschappij en in onze cultuur is al decennia geleden begonnen, hoor.

Vlak na WOII, toen er een groot tekort aan woningen was en noodwoningen gebouwd werden begon het al. Dat waren slecht- en snelgebouwde huizen en allemaal hetzelfde van binnen en van buiten. Echter jaren later, toen betere woningen werden gebouwd, bleef die eenvormigheid bestaan. Toen sloop het socialistische ideaal  onze cultuur op elk gebied binnen. Niemand mag meer zijn dan de ander, iedereen gelijk en dus werd het hele land met rijen doorzon huisjes volgestampt. Oppertoezichthouders werden in gemeenten aangesteld  in de vorm van een schoonheidscommissie , de latere welstandscommissie.

Elke creativiteit en diversiteit  in de huizenbouw werd onderdrukt. En zo komt het dat wij ,vergeleken met het buitenland, de saaiste bouwwijze van heel Europa hebben. Mijn buitenlandse vrienden op bezoek verbazen zich over onze huizen als zij door de straten wandelen en een  steelse blik door de ramen werpen. Overal  op dezelfde plaats de bank en de TV. Vergeten zijn de glorieuze tijden van onze bouwkunst. Wij teren wat dat betreft nog steeds wat we van vorige generaties geërfd hebben, op een paar modernere uitzonderingen na. Alleen in de communistische landen vind je een dergelijke mentaliteit terug.

`Ook in de mode zag je de vervlakking, toen de spijkerbroek zijn intrede deed. In feite is het een werkmansbroek’, beaamde Kees, `alhoewel ik moet toegeven dat de herenkleding in die tijd nogal kleurloos en stijfjes was. De damesmode heeft het eveneens een lange tijd aan stijl ontbroken. Hoe armoediger en slonziger de dames  er uit zagen des te hipper en geavanceerder ze  dachten  dat ze waren. Het was treurig om aan te zien.  Maar in dat opzicht is er wel verbetering, gelukkig’.

`Praat mij ook niet over de vervlakking van de taal’, deed ik een duit in het zakje, `op de scholen wordt slecht taalonderwijs gegeven. Zinsontleding, het verschil tussen `hun en hen’ en van `kunnen en kennen’, het lijkt wel of de onderwijzers het zelf niet eens weten. Dan krijg je bijvoorbeeld  van die idiote uitdrukkingen als “dodelijke slachtoffers”. Zelfs op TV en in de kranten wordt die belachelijke uitdrukking constant gebruikt. In het middelbaar onderwijs heeft men maar een taal geschrapt. Vroeger deed je naast het Nederlands, ook eindexamen in Frans, Duits en Engels. Geschiedenisles is ook al op zijn retour en onze WOII is een  `gevoelig’ onderwerp geworden.

Kees pakte de draad op met: `En wat dacht je van de kunst? Iedereen kan zich tegenwoordig artiest noemen. De musea liggen vol met gesubsidieerde wegwerpkunst. Een tijdje terug was er nog een soort  uitverkoop van die rommel, omdat het teveel plaats in de opslagruimtes van de musea innam.  Wat overbleef werd stilletjes vernietigd.  En verder, ook al ben je zo schor als een kraai, kun je altijd nog rapper worden. Allemaal op rijkskosten. Natuurlijk moeten wij er voor waken dat we niet doorslaan  en alle kunst in de kiem smoren. Maar met een beetje minder subsidie wordt het kaf  misschien beter van het koren gescheiden’.

`Neem nou Oostenrijk bijvoorbeeld’, zei Piet, ` heel veel dorpen hebben een eigen harmonieorkest en zij spelen heel verdienstelijk muziek. Zij houden zelfs wedstrijden onder elkaar. Subsidie? Ja, de Staat is gekke Gerritje. Die orkestjes houden zelf hun broek op en zijn daar heel creatief in.  Ook gaat een keer per jaar de harmonie al spelend de huizen langs en  belt dan aan voor een donatie.  Ze  gaan al vanaf zes uur ’s ochtends op pad. Ik verzeker je, een wekker is dan niet meer nodig. Is mij op vakantie overkomen’.

`Jan,  breng ons nog eens een rondje bier’ riep Kees, `na  die vervlakkingen kunnen wij wel een bruisende oppepper gebruiken. De politiek trouwens ook’.

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Vervlakking van maatschappij en cultuur”

  1. Ingrid Tamburino schreef:

    leuke site en goed werk

    groetjes, Ingrid

Leave a Reply