Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Wachtlijsten bij woningnood

Veel woningen in Almelo zijn dit jaar tegen de vlakte gegaan, en er staan nog veel woningen op de nominatie binnenkort gesloopt te worden.

Dit vanwege o.a. het aanpassen aan de tijd voor voldoende woongenot en zonder teveel energieverlies.

Toch blijven wij het erg vreemd vinden dat dit gebeurt…terwijl mensen in Almelo  JARENLANG  moeten wachten om een andere woning te kunnen huren.

Er bestaan bij beide woningstichtingen lange wachtlijsten, en die zijn er al vele jaren!!!!!

Tevens blijkt dat als er urgente gevallen zijn dat die vaak langer dan een half jaar moeten wachten om aan een woning te komen.

Ik hoorde gisteren iemand van een woningstichting zeggen: Almelo geeft makkelijk urgentieverklaringen uit.

Al met al een HOPELOOS beleid: de nood hoog houden, woningen tegen de vlakte gooien terwijl men die wachtlijsten NOG STEEDS NIET WEGGEWERKT HEEFT.

Zo kan je als woningstichting een schaarste in stand houden, en voor vooroorlogse woningen maximale huur vragen om maximale huursubsidie te ontvangen.

Men bouwt nu nog steeds woningen…waarbij de mensen ook weer maximale huurtoeslag moeten aanvragen.  Dit vinden wij dan ook niet kunnen..!!!.

Wij EISEN dan ook dat de woningstichtingen in Almelo STOPPEN met slopen, en daar pas weer mee gaan beginnen als de wachtlijsten en de urgente gevallen helemaal verdwenen zijn.

Daarnaast dient men zo te bouwen dat mensen helemaal geen huursubsidie of huurtoeslag hoeven aan te vragen. Want op deze manier zorgt een woningstichting ervoor dat mensen steeds weer een aanslag moeten plegen op de Staatskas…die daardoor steeds sneller leeg wordt. Steeds meer kost dat, en men blijkt daaraan niets te willen veranderen.

Zulke praktijken zijn onmenselijk, onwenselijk, mensonvriendelijk en MISBRUIK MAKEN VAN DE MONOPOLIEMACHT.

Dus Beter Wonen en St.Joseph: DENK EENS BETER NA voordat U zulke rare praktijken uit gaat voeren.

Tevens vinden wij het beschamend dat men overlastgevende mensen niet zo snel de woning uitkrijgt als men die erin kreeg. Waardoor de omwonende mensen en/of buurten VEEL TE LANG in hun woongenot worden geremd. Men zou de huurcontracten zodanig moeten wijzigen dat overlastgevers binnen 3 maanden eruit gegooid zijn. En niet dat het zoals nu, en dat al meerdere keren door de St.Joseph is bewezen dat zulke kwesties HEEL ERG LANG MOETEN DUREN.

Liever laat men de mensen die last hebben van overlastplegers vertrekken !!!

Zoals dat in Almelo menig maal gebeurd is.

De OMGEKEERDE wereld is dat.

Zelfs tot op de dag van vandaag is men te laks in het oplossen van diverse problemen. LANGDURIGE problemen die men bij de woningstichtingen ZELF in stand houdt !!!!!

Het zou de woningstichtingen sieren als men meteen ophoudt met zulke geldverspillende praktijken.

Voortaan bouwen zonder rekening te houden met huursubsidies………

En eerst die urgentiegevallen OPLOSSEN (dus ook die van overlastgevers) op ZEER KORTE TERMIJN (lege woningen GENOEG), en dan die wachtlijsten WEG.

Dan pas kun je woningen slopen. Niet eerder.

Sjoerd Visser,

PVA sociaal beleid

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Wachtlijsten bij woningnood”

  1. MK schreef:

    Ik sta al een jaar ingeschreven voor een woning in de Schelfhorst en laat een 3-kamer woning met tuin in de Ossenkoppelerhoek achter.

    Je zou toch zeggen: fluitje van een cent, moet makkelijk te realiseren zijn.

    Dit artikel lezend ziet het er echter naar uit dat ik nog een jaartje of 5 mag wachten.

  2. ez schreef:

    Wat hier wordt geschreven is terecht. Een heleboel mensen kunnen dat beamen, het is te gek voor worden dat er met mensen gewoon een loopje wordt genomen en dan nog maar te zwijgen als je urgentie krijgt kost je ook 56 euro en dan hebben ze nog een half jaar de tijd om te zoeken belachelijk!!!!!!

Leave a Reply