Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Plan PVA voor Hondenspeeltuin ossenkoppelerhoek

Brief van de Partij Vrij Almelo aan het college van Burgemeester en Wethouders

Verzonden op 09-08-2010

Geacht College,

De doelstelling van de Partij Vrij Almelo is de belangen van de gemeente Almelo en haar inwoners te behartigen zonder gebonden te zijn aan persoonlijke principes.

Ons doel is een luisterend oor te kunnen zijn voor de inwoners van de gemeente Almelo.

Plan voor aanleg van een omheind hondenpark of speeltuin voor hondenbezitters en hun honden.

Onze doelstelling:

De goedkeuring van het plan om te komen tot een eerste hondenspeeltuin in de Ossenkoppelerhoek.
Hiervoor vragen wij slechts een paar hectaren omheind grond van de gemeente voor onze honden.
Een terrein dat daar zeer geschikt voor is bevind zich aan de Maardijk, voorbij de Rembrandtlaan.
Dit met bomen en struiken omgeven terrein wordt al jaren niet meer gebruikt waarvoor het eigenlijk bedoeld is.
Tegenover dit met gras begroeid terrein (het voorkomt stof en modder) bevindt zich een groot parkeerterrein.

Voordelen van een hondenspeeltuin voor de bewoners:

Deze parken zullen de openbare veiligheid vergroten.  Een aangewezen ruimte voor honden en hun eigenaren vermindert de kans dat de honden zullen worden losgelaten in andere gebieden waar dit niet mag/mogelijk is.  De hond kan vanwege de omheining niet ineens de straat oprennen.  Gevaarlijke verkeersproblemen worden zo voorkomen.

Hondenspeeltuinen bevorderen een verantwoordelijk eigendom.  Zonder een hondenspeeltuin is de dreiging van een boete groter.  Er zal een aanzienlijke sociale druk zijn om je bij een hondenspeeltuin aan de regels te houden zoals opruimen van hondenpoep en het gedrag van de hond in de gaten houden.

Hondenspeeltuinen zijn een ideale ontmoetingsplek voor buurtbewoners.  Honden helpen mee om mensen met dezelfde interesses te socialiseren terwijl de honden zichzelf vermaken.  Het zal de buurtbewoners helpen elkaar beter te leren kennen en zo een gevoel van gemeenschap opbouwen.  Dit is misschien wel het belangrijkste voordeel van een hondenspeeltuin.  In feite zullen er ook bezoekers komen die geen hond hebben.  Zo genieten meer mensen van honden dan alleen de hondenbezitters.  Niet alle honden liefhebbers zijn hondenbezitters om wat voor redenen ook.

Hondenspeeltuinen verminderen het lawaai in de wijk.  Zo zullen ze minder overlast creëren door overdreven te blaffen en het vernietigen van eigendom.  Hondenspeeltuinen zullen honden minder agressief maken.

Hondenspeeltuinen helpen mede de wet te handhaven zodat de opsporingsambtenaren, die anders belast zijn met de opsporing van zwerfvuil en hondenpoep, nu hun tijd kunnen besteden aan andere vormen van criminaliteit zoals dierenmishandeling.

Voordelen voor de eigenaars van de hond:

Hondenspeeltuinen bieden een ideale publieke ruimte waar mensen elkaar ontmoeten.
Hondenspeeltuinen dragen bij tot de algemene lichamelijke conditie van mensen door hen aan te moedigen te spelen met de honden.
Hondenspeeltuinen bieden de mogelijkheid voor hondenbezitters van het buitenleven te genieten.
Een goed aangepaste en minder agressieve hond is leuker en gemakkelijker te hanteren voor de eigenaar.
Hondenspeeltuinen bieden ouderen en gehandicapten een toegankelijke plek om hun makkers uit te laten.
Studies hebben aangetoond dat honden die loslopen minder agressief zijn dan honden die zijn aangelijnd.
Hondenspeeltuinen verbeteren de mentale toestand van honden, ze zijn minder onrustig en meer ontspannen.
Honden zullen lichamelijk gezonder en fitter worden wat weer resulteert in lagere dierenartsrekeningen.

De kosten voor het plaatsen van een hek rond een hectare of twee, met maximaal toe te voegen verlichting, bankjes en vuilnis ophalen is waarschijnlijk de goedkoopste oplossing voor de grote hoeveelheid van hondeneigenaren die de wijk telt.

Wij hopen dat deze brief voor u de reden is om ons initiatief te ondersteunen.
Bedankt namens de talloze hondenliefhebbers in de stad Almelo.

De Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde
Fractievoorzitter (PVA)

 

Antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders op 02-12-2010 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 9 augustus 2010 doet uw fractie het verzoek om in de wijk Ossenkoppelerhoek een afgerasterde hondenspeeltuin te realiseren. Door onduidelijke redenen heeft de vakafdeling  (Stadsbeheer) uw verzoek pas op 14 oktober 2010 ontvangen ter behandeling. Hiervoor bieden wij u onze verontschuldigingen aan.

Wij delen de mening van uw fractie dat een dergelijke voorziening bij kan dragen aan de bevordering van de leefbaarheid van zowel honden als buurtbewoners. Wij kunnen echter niet aan het verzoek tegemoet komen. Bij de afwegingen om te komen tot het hondenbeleid van de gemeente Almelo is de optie van afgerasterde hondenveldjes ter sprake gekomen. Gelet op de kosten die verbonden zijn aan deze voorzieningen, is besloten hiervan af te zien. Ook nu zijn hiervoor geen middelen beschikbaar en zien wij geen aanleiding het beleid op dit punt aan te passen.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                  de burgemeester

Hondenspeeltuin gaat niet door


Misschien moeten we de titel enigszins uitleggen. De Partij Vrij Almelo had het college gevraagd om een hondenspeeltuin aan te leggen in de wijk Ossenkoppelerhoek. Bij een hondenspeeltuin moet u zich een grasveld voorstellen dat met een hek is afgezet. Vrij simpel toch? Men neme een grasveld dat reeds in het bezit is van de gemeente en daarnaast wat hekwerk en enkele gemeentewerkers die het plaatsen. Kan niet zo moeilijk en zeker niet zo duur zijn. Leuk voor de hond die met soortgenoten kan ravotten zonder gevaar te lopen overreden te worden. En leuk voor de baasjes die nog eens met elkaar in gesprek komen, iets dat tegenwoordig nauwelijks meer gebeurd. Maar het feest gaat niet door. Het is volgens het college te duur. Te duur? Vertelt u ons dan eens, meneer de wethouder, wat kost dat nu eigenlijk? Zo duur kan het immers niet zijn.

Maar wij zijn ook de beroerdste niet en komen graag op voor de olijke viervoeters van Almelo. De oplossing is namelijk altijd simpel. Kattenbelasting. Jazeker, want waarom dienen hondeneigenaren belasting te betalen terwijl de huistijgers vrij over straat mogen lopen en overal en nergens hun behoefte doen. Dat is toch vreemd. Een hond dient nagenoeg altijd aangelijnd te zijn, de eigenaar dient gereedschap bij zich te dragen om uitwerpselen op te ruimen en riskeert een boete bij het niet opvolgen van de regels. En de huistijgers zijn zo vrij als een vogel. Deponeren hun uitwerpselen bij Jan en Alleman in de tuin die door de bewoner maar opgeruimd dienen te worden. Tijd dat de huistijgers worden aangelijnd…

Bron: Happen Naar De Baas

  
 
Reactie van de Partij Vrij Almelo
 
 
Bevorderen van recreatieve voordelen voor de mens die zich bezighouden met een bepaalde sport bv. tennis, basketbal, voetbal enz. vinden ook wij een goed ding. Een prachtige kans voor mensen die dezelfde interesses delen en daarbij ook nog gaan socialiseren, terwijl zij zich bezighouden met hun favorite activiteit. Maar er zijn ook mensen die zich niet betrokken voelen bij één van deze activiteiten. Daar bedoelen wij de honderden hondenliefhebbers mee in Almelo. Kijk eens hoeveel plezier het geeft als deze baasjes naar hun honden kijken en hoe het bijdraagt aan hun lichamelijke conditie.
En dan nog maar niet te spreken van het tevreden gevoel dat deze mensen krijgen met het idee dat er toch nog iets met hun belastingcenten gedaan wordt wat dan weer hun geestelijke toestand bevorderd.
 
Als antwoord kreeg de Partij Vrij Almelo te horen dat de gemeente er wel symphatiek tegenover staat maar dat de financiéle middelen niet toereikend zijn. Hoezo niet toereikend? De 3 ton (300.000 euro) hondenbelasting die er jaarlijks binnenkomt, daar mogen wij toch wel van verwachten dat hondenbezitters daar in ieder geval iets van terugzien?  Gemeente kom eens met concrete cijfers, laat eens zien wat dit in uw ogen  moet gaat kosten. Het terrein is er…..hekken staan op het braakliggend Fortezzaterrein. De mensen die het graag willen plaatsen vinden we bij de Soweco. Waar wringt dan de schoen ?? Zelf wijten wij dit aan een doolhof van andere doelen die men eerst verwezelijkt wil zien. Met andere woorden: men haalt geld uit verschillende potjes om diverse grote projecten te realiseren waar geen inwoner op zit te wachten. Ja, wie zijn troep zo maar op straat smijt is een hoop geld kwijt.
 
 
B & W …wanneer gaat u eens denken aan het echte welzijn van de Almeloër??  Gemeente doe er iets mee…ga aan de slag…

Met vriendelijke groeten,

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

8 Comments to “Plan PVA voor Hondenspeeltuin ossenkoppelerhoek”

 1. MK schreef:

  Dit antwoord van de Gemeente is echt een schande. Voor ALLES en iedereen is geld behalve voor een speelveldje voor honden.

  Als de Gemeente in haar weigering volhardt vind ik dat ik dan maar – na 25 JAAR betaald te hebben!! – ga stoppen met het nog langer betalen van de hondenbelasting.

  In AL die 25 jaren dat de hondenbezitters de Gemeentekas met honderdduizenden euro’s hebben gevuld, is er nog NOOIT iets van dat geld gedaan waar honden en hun eigenaren PLEZIER van hebben!

  Het geld is altijd MISBRUIKT door het in andere bodemloze putten te storten.

 2. Sjoerd Visser schreef:

  Het zal wel rancune zijn, tegenwerking omdat we niet voor de binnenstadsvernieling stemden, en niet voor een nieuw stadhuis, hoe sober ook.
  Ruimtegebrek? De Javatoren: 6e t/m 10e etage TE HUUR, en de ICT zit eronder. Lekker makkelijk.
  Zeker te makkelijk en te goedkoop?
  Kunnen die noodgebouwen om het Stadhuis EINDELIJK weg. De rest aanpassen naar arbeidsvoorwaarden, een KLEUR ertegenaan, en verder geen problemen creëren door weer b.v een PVA-tje (Plan Van Aanpak) in elkaar ter flansen…of het moet een PlanVanAanpak zijn VÓÓR sociale en financiele verbetering…bij de BURGERS!!!
  Geen woorden, maar DADEN daarbij. Er is al genoeg over geleuterd in al die jaren, waarin steeds meer bewoners van ARMelo armer en armer worden!
  Of blijven het stenen? Past zeker bij die stenen politici? Soort zoekt soort?
  Meer doen met minder BOUWEN!!!

 3. shanna schreef:

  Schandalig dat dit niet doorgaat.Men gunt in Almelo een bepaalde groep mensen niets.
  Je mag alleen de hondenbelasting betalen,en voor de rest moet je je mond dichthouden.Alle hondenbezitters zouden moeten staken, met hondenbelasting te betalen.

 4. Onno schreef:

  Almeloers, massaal naar het gemeentehuis met de hondjes die nog niet uitgelaten zijn, en de viervoeters eensgezind dat roversnest onder laten zeiken en schijten … is allemaal niet zo moeilijk …

 5. […] Eigenlijk is het te triest voor woorden dat het houden van honden belast moet worden simpelweg omdat van oudsher die regel bestaat. In een tijd toen men nog onder het juk van een monarch zat (wat we nu dus nog deels hebben). Als het nu een commercieel bedrijf was, wat er met dat geld voor zorgt dat de straten ontdaan worden van hondenpoep en er genoeg (omheinde) losloopterreinen werden aangelegd dat is dan nog tot daar aan toe. https://www.vrijalmelo.nl/2010/12/5075/ […]

 6. […] Plan PVA voor Hondenspeeltuin ossenkoppelerhoek […]

Leave a Reply