Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
PVA tegen reclamebelasting

Invoeren reclamebelasting in de binnenstad t.b.v. ondernemersfonds.

Voorzitter

Het probleem van freeriders is een probleem van de middenstand, niet van de Gemeente. Zij moet dit ook niet haar probleem willen maken. Die reclamebelasting is geen gemeentelijke taak. De ondernemers moeten hun eigen verantwoording nemen, en hun eigen zelfredzaamheid regelen. De overheid wil een hoop taken afstoten…waarbij dit niet echt een voorbeeld van is. Integendeel: de Gemeente breidt haar taken uit en vraagt weer meer.

Ook zijn we niet overtuigd van de interpretatie over de getoonde cijfers, o.a. de  ge-enqueteerde mensen die voor zijn. Naar ons inzicht is dat maar 18 procent. Niet iedereen heeft het formulier teruggezonden, en men kan er niet zomaar ervan uitgaan dat “wie zwijgt stemt toe”.  Dus de positieve cijfers zijn naar ons inzicht te geflatteerd.

De trend van bezuinigen schijnt men op te lossen door steeds meer belasting te heffen. Hierdoor wordt er niets bezuinigd, maar men houdt de logge organisatie in stand, evenals de daarbij behorende kosten. Daarnaast legt men uiteindelijk de rekening tóch bij de burgers op de toch al kale boterham. De burgers kunnen het niet begrijpen dat bij bezuinigingen ze steeds meer moeten betalen. Dit heeft niets meer met bezuinigingen te maken, maar is een regelrecht afschuifsysteem.

Het is ook geen stijl om in deze moeilijke tijden weer extra belastingen te heffen, ook op kleine ondernemers. Ondanks dat we vinden dat er meer activiteiten in de stad nodig zijn, kunnen we toch niet de ondernemers de rekening presenteren. Andere evenementen worden al gedeeltelijk gesponsord door bedrijven, dus ons idee is om die bedrijven te vragen wat meer bij te dragen. Deze belasting is trouwens niet de enige vorm van belasting, er volgen nog meer belastingverhogingen op andere gebieden, zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk.

Huren, energie, zorgverzekering, water wordt ook steeds duurder. Dat gaat vele burgers extra geld kosten, dus hun uitgavepatroon zal men wéér anders moeten indelen. Wat vaak ten koste gaat van bepaalde uitgaven die men nu nog wel kan doen, met als gevolg dat er weer minder bij de middenstand binnenkomt. Dit allemaal zal niet bevorderlijk zijn voor het ondernemersklimaat en de economie. Dat al tanende is in Almelo, gezien de leegstand. Zolang men zo doorgaat gaat het alleen maar slechter, i.p.v beter.

Wij verheugen ons ook dat de VVD in haar gemeentelijke verkiezingsprogramma heeft staan: (*)Lagere lasten voor burgers en bedrijven blijft onverkort het streven. En hopen dat de VVD dus tegen belastingverhogingen zal stemmen, of dat nou bij toeristenbelasting, rioolbelasting of reclamebelasting is. Net zoals wij daarover  denken.

Daarom zal de Partij Vrij Almelo genoodzaakt zijn om NEE te zegen tegen deze motie, dus zal deze motie NIET ondersteunen.

Dank voor uw aandacht

(*) Zoals o.a te lezen is in het VVD gemeentelijk verkiezingsprogramma 2010-2014: Lagere lasten voor burgers en bedrijven blijft onverkort het streven. De VVD is op het punt van de afvalstoffenheffing voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en is tegen incorporatie van afvalstoffen, rioolbelasting en OZB. De VVD is tegen invoering van de toeristenbelasting en bij de beoordeling van subsidies dient vooral te worden gekeken naar hun effectiviteit en de mogelijkheden om doelstellingen aan te passen. De nadruk ligt daarbij op doelmatigheid, niet op bezuiniging.

 
En wie betaald uiteindelijk die reclame belasting…
Juist de burger daar wordt alles op door berekend.
Dus de lokale overheden zijn weer begonnen met stelen en graaien van de burger.
Zo doet men dat in Almelo, en nog komen ze nooit uit met het gegraaide geld.

De zotheid heeft nu al toegeslagen…………en ut carnaval moet nog beginnen…..
.
Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “PVA tegen reclamebelasting”

  1. Henri schreef:

    Prima stuk. Kan zó worden voorgedragen in de gemeenteraad

Leave a Reply