Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Geloofwaardig stedelijke politiek staat dinsdag op het spel

300Bron: Twents weekblad de Roskam

tekst: Marcel Hubers

foto: Marinus Blaak (geleraaf.nl)

Bestuurlijk Almelo zit al enige jaren in een dip wat betreft de publieke geloofwaardigheid van besluitvorming inzake het verlenen van vergunningen. De gemeenteraad hield zich met uitzondering van de raadsleden Stork (ALA/AOV) en Cornelissen (SP) uitermate stil, maar besloot onder toenemende druk twee jaar geleden een dubbel onderzoek door KPMG en BING te laten instellen. Daar  kwamen honderden aanbevelingen uit ter verbetering. Het ontbreken van een beslisboom om stap voor stap het proces van vergunningverlening te doorlopen was de meest kenmerkende. Er is sinds de verkiezingen sprake van een nieuwe bestuursstijl in Almelo, maar de lakmoesproef zal zijn hoe de gemeenteraad komende week omgaat met een ergerlijke erfenis uit het verleden.

Dolle Pret met Aylin als raad Almelo zich weert

De eerste casus is die van de bedrijfsactiviteit van Kinderspelparadijs Dolle Pret annex Partycentrum Aylin op het bedrijventerrein Het Noordbroek. Een bedrijventerrein dat in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ontstond op basis van ontheffingen, want het vigerende bestemmingsplan uit 1953 maakte gewag van agrarisch gebied.

De gemeente Almelo ontwikkelde al decennia op dezelfde wijze agrarisch gebied tot bedrijfsterrein, zo ook bijvoorbeeld de Woonboulevard en Turfkade Oost, dat nog steeds de omschrijving agrarisch gebied kent. De horecabedrijven in deze gebieden hebben dus eveneens een gedoogvergunning.

Medio de jaren negentig meldde zich Lejam BV uit Waalwijk voor de bouw van een Cart Centre annex Partycentrum op het bedrijven terrein Het Noordbroek. De plannen werden in het gemeentehuis met gejuich ontvangen en er werd een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfshal met op de begane grond kart-racen en een speciaal voor de horeca-exploitatie gebouwde bovenverdieping voor bedrijfsfeesten en partijen. Na realisatie maakte de gemeente er zelf meerdere keren gebruik van om er personeelsfeesten te houden. Edoch, het zo gepromote elektrisch karten bleek geen erg lang leven beschoren en het Cart Centre ging na enkele jaren failliet. Dat betekende leegstand in het pand dat inmiddels eigendom was van Theresia Pensioen BV.

In 2002 vestigde zich onderneemster Ter Avest met het Kinderspelparadijs Dolle Pret en twee jaar later werd de exploitatie verbreed met de partyactiviteiten op de boven- verdieping. Ambtelijk werd zelfs het advies gegeven daar een andere naam aan te verbinden en zo ontstond de naam Aylin, vernoemd naar de dochter van exploitant Ter Avest.

Theresia Pensioen BV ging evenmin over één nacht ijs en liet het ingenieursbureau Cauberg Huygen uit Zwolle in 2005 een rapport uitbrengen betreffende de gebruiks-veiligheid van het gebouw. Na uitvoering van enkele aanbevelingen werd de begane grond geschikt geacht voor het gebruik door maximaal 1.011 personen en het partycentrum boven door maximaal 1.240 personen.

Tegelijkertijd ontstond in het gemeentehuis een beweging waarin de activiteit in de bovenzaal niet als passend werd omschreven voor een bedrijfsterrein; het zou in de binnenstad thuishoren. De ingehuurde en inmiddels door de toeslaande financiële wereldcrisis de laan uitgestuurde stedenbouwkundige Geurtsen schreef die regel in het Masterplan. In 2006 volgde een bestemmingsplanwijziging voor Het Noordbroek.

Nagenoeg alle bestaande activiteiten werden in het nieuwe bestemmingsplan geschreven, met uitzondering van de partyactiviteiten op de bovenverdieping van Kinderspelparadijs Dolle Pret. De gemeenteraad zag het niet, Ter Avest ook niet en Theresia Pensioen BV even- min. Zij werden ook niet aangeschreven door de gemeente, want dat was in de oude wet Wro niet verplicht. De aankondiging stond in de gemeentelijke advertentie en na besluit- vorming werd het vermeld in de Staatscourant. Indien was gehandeld volgens de nieuwe wet Wro, waarin wel de verplichting tot aanschrijving van belanghebbenden staat, kan met gerede twijfel worden gesteld dat ingediende bezwaren hadden geleid tot het wel omschrijven van alle bestaande activiteiten van Dolle Pret/Aylin in het ontwerpbe-stemmingsplan.

Het toenmalige college van burgemeester en wethouders had niettemin een middel in handen om te gaan handhaven en dat deed het dan ook. Ter Avest werd aangeschreven dat de activiteiten in de bovenzaal niet door de beugel konden vanwege ten eerste het bestemmingsplan en ten tweede de onveilige situatie. Nimmer echter heeft de brandweer een rapport uitgebracht en dat kon met fatsoen ook niet vanwege het rapport van raadgevend ingenieursbureau Cauberg-Huygen. Een strijd van jaren volgde met procedures bij de gemeentelijke commissie van Onderzoek en Advies en de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Almelo.

Daarbij werd verdedigend gewezen naar tal van andere vergelijkbare situaties waar horeca-exploitaties werden toegestaan, terwijl dat niet in overeenstemming is met de vigerende bestemmingsplannen. De bestuursrechter keek formeel naar het geldende bestemmingsplan uit 2006 dat onherroepelijk was geworden en stelde de gemeente in het gelijk, zij het dat hij er nadrukkelijk bij vermeldde dat niets de gemeente er van weerhield om een ontheffing te verlenen gelet op de voorgeschiedenis. Daar voelde het college van burgemeester en wethouders niks voor; het bleef controleren en legde dwangsommem op, tot een bedrag van inmiddels vijftigduizend euro. Uiteindelijk liet de gemeenteraad na onderzoek eind vorig jaar weten de activiteiten van Dolle Pret/Aylin (en een ander voorbeeld dansschool Elkerbout) te willen legaliseren. Daarbij werd het college de toezegging ontlokt dat een pas op de plaats moest worden gemaakt met de dwangsom-inning.

De kou leek uit de lucht, maar het college kwam recent tot de slotsom dat legalisering op grond van een raadsbesluit mogelijk is, maar dat in het verleden opgelegde dwangsommen rechtens inbaar zijn en ook zullen worden geïnd. Dat is vreemd, want in feite wordt een weeffout uit het verleden hersteld, maar moet degene die daarvan de dupe is toch financieel bloeden. De gemeenteraad moet nu laten zien wat hij waard is.

Dat er echt een cultuuromslag heeft plaatsgevonden. Saillant is dat de gemeenteraad er komende dinsdag over spreekt en dat Ter Avest komende maandag moet hebben betaald daar het anders tot een openbare verkoop komt. Dat is in tegenspraak met de recente toezegging aan de gemeenteraad geen stappen te zetten voor de raad een besluit heeft genomen. Op zijn zachtst gezegd kan het negeren van de wens van de gemeenteraad door het college dan ook niet anders worden uitgelegd dan het bewust negeren van de eigen toezegging aan de gemeenteraad. Een zichzelf respecterende gemeenteraad, die het vertrouwen van de burgerij wil herwinnen, kan zich daar niet bij neerleggen.

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

7 Comments to “Geloofwaardig stedelijke politiek staat dinsdag op het spel”

 1. Sjoerd Visser schreef:

  -Saillant is dat de gemeenteraad er komende dinsdag over spreekt en dat Ter Avest komende maandag moet hebben betaald daar het anders tot een openbare verkoop komt.-
  Een nog saillanter detail: dat Henny ter Avest pas donderdag 13 januari ‘s middags een bezoek heeft met B&W. Volgens mij loopt er duidelijk iets NIET GOED daar!! Waarom al deze poespas? Omdat de Gemeente het zichzelf moeilijk heeft gemaakt (met al die vorige “bestuurders”/heersers) en probeert met ongeschonden gezicht eronderuit te komen, de hand bij de anderen van die “ouwe kliek” boven het hoofd houdende….zodat die hun einde van hun ambtstermijn kunnen halen en zo straks riant van het wachtgeld kunnen genieten! Want zelf opstappen: VERGEET het maar…zoveel eer en respect hebben ze niet (meer) in hun lichaam en geest. De ziel is al verkocht aan de projectontwikkelaar(s) en hun manipulerende zogenaamde vriendjes! Dat kunnen ze nooit zien (nu nog steeds niet!), want er zit een gewapend betonnen plaat voor die hoofden!
  [X] = MISLUKT + [X] = ONGESCHIKT = VERTREKKEN !!

 2. Dit sterk stukje staat in http://www.almelonieuws.nl
  Raad geeft zichzelf een brevet van onvermogen
  ALMELO. De gemeenteraad van Almelo heeft zichzelf geen dienst bewezen tijdens de behandeling van de nota. Horeca op bedrijventerreinen. Ruim een jaar discussieerde de raad dinsdagavond over de gerezen problematiek n.a.v. de affaire Dolle Pret/Aylin op het bedrijventerrein Het Noordbroek. Een bedrijventerrein ontstaan op agrarische bestemming. Karten en disco, personeelsfeesten en partijen tot 1000 man, alles kon sinds 1995 met een door de gemeente verstrekte ontheffing. De boel ging failiet en opvolger Dolle Pret/Aylin dat in 2002 begon kreeg op 22 maart 2006 nog een horeca-ontheffing voor bovenzalen en begane grond. Na de bestemmingsplanwijziging in oktober 2006 mocht die horeca-activiteit in de bovenzaal opeens niet meer en werd een handhavingtraject ingezet met dwangsommen die opliepen tot inmiddels 50.000 euro.
  Het rapport van ingenieursbureau Cauberg Huygen uit Zwolle in 2005 acht het speciaal voor horeca in 1995 geschikt voor het gebruik door maximaal 1011 personen op de begane grond en het partycentrum boven door maximaal 1240 personen.
  Voor het college van B&W onder aanvoering van toenmalig burgemeester Menno Knip deed dat allemaal niet meer ter zake. Die horeca-activiteit hoort in de binnenstad, was vanaf oktober 2006 het credo.
  De besluitvorming overkwam de niet-wetende exploitant en verhuurder en de raad lette niet op. De onafhankelijke commissie van Onderzoek & Advies adviseerde het college van B&W legalisering evenals de bestuursrechter gelet op het verleden. De bestuursrechter kon echter niet anders dan de gemeente op formele gronden – n.a.v. de bestemmingsplanwijziging – gelijk geven. Het zal je als ondernemer maar overkomen !

  De gemeenteraad had dinsdagavond de kans om die omissie te herstellen, maar deed dat niet. Kwalijk was de wijze waarop de coalitiepartners als eersten in volgorde van spreekbeurt al onmiddellijk vroegen om de nota terug te nemen. PvdA-woordvoerder Jaap Stapel nam het voortouw en wilde eerst primaire regels in de nota zien. Achtereenvolgens sloten coalitiepartners CDA en VVD zich daarbij aan en zo werd de behandeling van de nota een farce.

  De woordvoerders van alle oppositiepartijen wezen tevergeefs dat de raad op 8 september 2010 het college de boodschap had meegegeven om Dolle Pret/Aylin alsnog te legaliseren. Het dwong zelfs de college-toezegging af dat lopende de besluitvorming geen nadere stappen zouden worden genomen t.a.v. de inning van de opgelegde dwangsommen. Daar hield het college zich niet aan en de betalingstermijn liep een dag voor dit debat af.
  ALA/AOV raadslid en raadsnestor Gijs Stork wees tevergeefs op die toezegging en wilde alsnog de toezegging afdwingen dat ook na deze %u2018move%u2019 van de coalitie de onderneemster niet alsnog de nek zou worden omgedraaid omdat de besluitvorming vanavond schijnbaar niet meer aan de orde was.

  Videoband deels gewist
  Raadslid Veenstra (CU) refereerde eveneens aan de toezegging uit september jl. en wilde weten hoe het kon dat het geplaatst videoverslag van de raadsinformatieavond in september op de website van de gemeente eerst de toezeggingen van het college bij herhaling wel hoorbaar waren maar een dag voor dit debat plotsklaps niet meer terwijl de beelden gewoon doorliepen. Het ging hem te ver om te suggereren dat er was gemanipuleerd, maar wil het wel uitgezocht hebben.
  Stork sloot zich hierbij aan en wil de onderste steen boven wie hiervoor verantwoordelijk is. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, die zichtbaar geen gemakkelijke avond had, legde die verantwoordelijkheid neer bij het presidium van de raad.

  ALA/AOV/TROTS, Christen Unie, D66, GroenLinks, Leefbaar Almelo, Lijst Cete, LKA, PVA en SP (totaal 14), wilden wel tot besluitvorming komen en gingen in verzet om de dwangsominning tot uitvoer te brengen hangende de vertraging geïnitieerd door de PvdA.
  Zelfs wethouder Theo Schouten (PvdA) drong met klem aan op besluitvorming omdat details ook later nog kunnen worden ingevuld en het nu primair ging om een aantal precaire situaties.
  Zijn collega Johan Andela (VVD) hielp daarin niet echt mee door te herhalen dat hij wil vasthouden aan het dwangsomtotaal van 50.000 euro maar dat een betalingsregeling mogelijk is.
  Zelfs een korte schorsing kon PvdA woordvoerder Stapel niet vermurwen om alsnog tot besluitvorming over te gaan. Wethouder Schouten gaf nog maar eens aan dat het college de nota niet zelf kon terugnemen maar dat dan de nota het stempel als niet rijp tot besluitvorming moest krijgen.
  PvdA, CDA en VVD (totaal 18) bleven bij hun standpunt en achtten de nota niet rijp voor besluitvorming. Daarmee verzuimden de coalitiepartners de kans om het blazoen van de Almelose politiek wat op te poetsen. Sterker, er kwam nog een flinke vlek bij !

  Zou ooit de onderste steen boven komen? Groetjes van Henny ter Avest eigenaresse van Dollepret in Almelo.

 3. Chris E schreef:

  Hey Pva,

  aan dit stukje te zien, zijn jullie echt betrokken met de burgers van Almelo. Vandaar een vraagje aan jullie: Gaan jullie helpen met de vervulling van de allerlaatste wens van de terminaal zieke Abiram waar de Geleraaf.nl over schrijft? Dit lijkt me nu echt een missie voor de PVA! Jullie er helemaal vast bijten in dit persoonlijk leed, en zorgen dat het allemaal goed komt!

  Gr Chris

 4. Ik ben een meisje
  Mijn ogen stralen
  Maar niet van blijdschap of geluk
  Van pijn, van gedachtes die door mijn hoofd heen malen

  Ik ben gegrepen
  Gegrepen door intens verdriet
  Maar van de mensen om mij heen
  Is er bijna niemand die het ziet

  Mijn houding
  Het zegt iets over mijn gevoel
  Mijn ogen stralen iets uit
  ‘Niemand snapt wat ik bedoel’

  Bang voor de toekomst en het leven
  Bang voor de wereld en de waarheid
  Wie kan mij vertellen
  Wanneer komt er een einde aan deze strijd ?

  Hoe lang zal ik
  Dit alles nog kunnen dragen ?
  Hoe lang zal ik dit nog trekken ?
  Het intense verdriet en de pijnlijke vragen

  Het is voor mij meer dan een grote soap!
  En daar gaat dan al je goeie hoop!
  Alles moet wijken voor B en W hun eer!
  Dat is te merken in de hele sfeer!

  Kan B en W zich zelf nog
  wel recht in de spiegel aan kijken!
  of gaan ze duizend keer
  liever over lijken!

  Waaarom moet ik nu toch de dwangsom
  van 50 duizend euro betalen!
  of is het gezichtsverlies anders
  veel te groot en zien ze dat zelf als falen!

  Steeds roept de burgemeester
  juist het verschil maken!
  maar in mijn ogen is dat niet zo
  enkel iets goeds roepen van de daken!

  Ze blijven een vies,
  vuil spelletje met mij te spelen!
  en hoop dat met dit gedicht
  dit allemaal aan jullie mede te delen!

  Waarom sta je zo
  als ondernemer machteloos?
  Het maakt mij zo
  intens verdrietig en boos!

  Het onrecht wat je
  wordt aangedaan
  en kost voor veel van mijn
  personeel hun baan!

  Het is met geen pen te
  beschrijven wat dit met mij doet!
  wanneer doe je nog
  in hun ogen iets goed!.

  Heb al mijn liefde, tijd, energie,
  geld gestopt in Dollepret!
  Maar dit alles gaat
  mij echt boven de pet!

  Waarom moet je een
  vriendje zijn van B en W
  Anders doe je in
  hun ogen niet mee!

  Gemeente Almelo meet volgens
  onderzoek met 20 maten!
  en zijn nu nog steeds niks
  veranderd het gaat hun om de baten!

  Elke nieuwe dag
  Doet mij veel verdriet en pijn
  Vaak vraag ik me zelf af
  Waarom ik niet zoals anderen kan zijn

  Zonder nare gedachtes
  En zonder gemis
  Niet beseffend
  Wat een onbekende missen eigenlijk is

  Maar zo’n situatie
  Zit er niet in voor mij
  De vragen, de pijn, de mensen om mij heen
  Het is allemaal zo zwaar, ook al ben ik een kei!

  Ondanks het verdriet en de pijn
  Probeer en vecht ik elke dag maar weer
  Maar hoe lang dit nog gaat lukken weet ik niet
  Het leven doet mij zo zeer

  Ik zou wel willen vliegen
  Naar de sterren en de maan
  Maar een aantal mensen kan ik niet missen
  En voor hen wil ik nog wel even bestaan

 5. Sjoerd Visser schreef:

  @ Chris E: bedankt voor je reactie en wat betreft je vraag…die is al vervuld op landelijk niveau:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/8751811/__Abiram_niet_uitgezet__.html
  zo 16 jan 2011, 22:40
  Abiram niet uitgezet
  AMSTERDAM – Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) heeft besloten dat de doodzieke basisschoolleerling Abiram en zijn moeder mogen blijven in Nederland en niet terug hoeven naar Sri Lanka. Een woordvoerster van Leers zei zondag dat de minister hiervoor zijn discretionaire bevoegdheid heeft gebruikt. Ook wordt er een visum voor de oma van de ongeneeslijk zieke jongen geregeld, zodat de 8-jarige zijn grootmoeder nog een keer kan zien voor zijn overlijden.

 6. Sjoerd Visser schreef:

  @ Chis E…nog 1 opmerking hierbij: ik heb het bericht uit de krant. Dus volgens de raad in Almelo zijn krantenberichten voor hun eigen verantwoording…dus met zekerheid kan ik dan bovenstaande reactie over die goedkeuring niet persoonlijk bevestigen.
  Want je schijnt krantenberichten niet te kunnen geloven, als ik verschillende mensen uit de Gemeenteraad moet geloven…volgens de uitspraak die daar gedaan is. Komt dus mooi overeen met de titel van dit artikel !!!

Leave a Reply