Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Het Verschil Maken, een bijdrage van de Partij Vrij Almelo:

erger

Door de Overheid wordt gezegd dat juist in tijden van financieel-economische crisis de uitkering „als basisinkomen toereikend behoort te zijn”.

Bij het zien van mankeren dient een overheid het liefst zo snel mogelijk gewaarschuwd te worden, voordat het zo erg uit de hand loopt dat de schade bijna niet meer is te herstellen. En daardoor de eventueel noodzakelijke oplossing duurder zal zijn dan de besparing nu. Hier dient de overheid dan alert en effectief op te reageren met adequate hulpmiddelen, om verdere kosten te besparen.

Daarmee NU METEEN nog even een extra signaal erbij te geven aan onze overheid: dat de meeste uitkeringen en minimumsalarissen te laag zijn om op een normale basis te leven, vanwege de economische- of andere (bezuiniging-)crisissen die al wat “tijdelijke” jaren aanhoudt…en aanhoudt, en nog langer aanhoudt… gezien de aankomende bezuinigingen.

En gezien de toch blijvende prijsstijgingen op velerlei gebied, vooral op basisbenodigdheden.

Ook is er al overerving van armoede bij niet-jeugd. Dat allemaal komt de zelfredzaamheid niet ten goede! Het humeur en de koopkracht wordt er evenmin beter op, wat voor effect zal hebben dat minder koopkracht NIET ten goede zal komen aan de tanende (tot eventueel stabiel wordende) economie. Dat blijkt namelijk, in Almelo helaas te zien.

Daarbij zal de ontwikkeling ook blijven steken, en zal het er al met al niet aantrekkelijker op worden in Almelo. Het heeft allemaal met elkaar te maken, je kunt het 1 niet loskoppelen van de ander. Het is een samenspel in de natuur, en met de natuur moet men niet onnatuurlijk omgaan.

Ons motto is: voorkomen is beter dan genezen.

We willen daarom als gedachte denkrichting meegeven dat het ons zinvoller lijkt niet op mensen en hun inkomens te bezuinigingen, daarvoor ook geen extra kosten aan te dragen om de dan niet geïnde bedragen proberen toch te compenseren. Vanwege de door de overheid gevraagde zelfredzaam van de mensen. Wij vinden dat na 35 jaar afgedwongen  éénrichtingsolidariteit dat de Staat ZELF maar eens moet tonen dat die zelf zelfredzaam is. Want het is niet de mens die als Sociale Dienst dient te fungeren voor de Staat, als ik het goed heb begrepen. Vooral niet als de afgeroomde gelden voor heel andere dingen worden gebruikt als waar het voor bedoeld was.

Zo passen we dus maatwerk toe, en bouwen we tegelijk aan de wederopbouw van de mensen én van de stad. Waarbij het best zo zou kunnen zijn dat de opbouw bij de mensen nu gerealiseerd wordt, en de renovatie / sloop- en bouwplannen dan noodgedwongen gereduceerd moeten worden.  Ook vanwege de veranderde situatie in deze tijd.

Je kan het ook op een positieve manier zien: er zijn genoeg ervaren mensen van diverse organisaties geweest die met hun gepresenteerde inbreng zeer duidelijk kenbaar hebben gemaakt dat (verdere) bezuinigingen als oplossing meer ongewenste effecten teweeg brengt op sociaal, cultureel, sport- en maatschappelijk gebied. Deze conclusie is getrokken gezien het nabije verleden in “betere tijden”, en met het voortgeschreden inzicht tot nu.

Dan blijven er nog genoeg alternatieven over om op te bezuinigen. De snelle en terdege invulling daarvan ligt nu bij de gemeenteraad…als ik me (maar) niet vergis.

Wij dachten als ideeën voor een besparing:

 –DIRECT alle verkeerde keuzes ongedaan maken waaronder het nieuwe gemeentehuis. Zodat er daadwerkelijk geld overblijft voor verfraaiing binnenstad.

– Lagere huurprijzen voor moeilijk te verhuren winkelpanden. Immers: leegstand brengt niets op. Dit moet men eisen van verhuurder, of zorgen dat het pand geen tekenen van leegstand vertoont. Die stopt verloederde uitstraling, en het imago blijft dan stabiel.

-METEEN die sloop van dat politiebureau tegenhouden. Kan gebruikt worden voor tijdelijke Gemeentepersoneelopvang tijdens renovatie/arbeidstechnisch maken van DIT stadhuis en naderhand een andere invulling gegeven worden. De Javatoren heeft ook nog steeds 4 verdiepingen leeg !

-STOP verdere sloop (plannen).

-Kloosterhofflat METEEN weer verhuren tegen de oude huurvoorwaarden en prijzen…of lagere prijzen natuurlijk.

-Stoppen met (denken aan) een nieuw stadhuis totdat de doelstellingen van “Het Verschil Maken” ook daadwerkelijk allemaal gerealiseerd zijn, plus als er dan genoeg geld voor is…zonder subsidies aan te moeten vragen.

-Herstellen van eerdere schade, b.v. wat betreft Aylin: dwangsommen ELIMINEREN. Kost wel wat maar dan heb je OOK (nog)  wat…voor allerlei mensen van klein tot groot, van jong tot oud, uit alle windstreken, en verschillende mobiliteit. Een attractie waar Almelo trots op MOET zijn, en wat toch uiteindelijk weer geld in het belastinglaatje brengt.

Dat allemaal zal een flinke besparing én goodwill opleveren, zelfs aan het -door velen geziene- eventuéél eerder beschadigde imago van Almelo.

Misschien dat er nog meer ideeën zijn, behalve al eerder genoemde ideeën en voorstellen die al tijdens informatieve avonden en raadsvergaderingen aangedragen zijn.

Dan nog ideeën ter verbetering van sociaal welzijn bij mensen en dieren, wijkbijeenkomstmogelijkheden, en andere (binnenstads)plannen die we allang hebben…zoals o.a:

– Dierenspeeltuinen (omheind) op geschikte locaties in elke wijk…speeltoestellen door plaatselijke bedrijven laten maken en onderhouden i.p.v het in handen van de Staat te geven. Natuurlijk de overdekte zitgelegenheden voor de baasjes niet te vergeten, dan kan men heerlijk sociaal met elkaar babbelen en uitrusten na het rennen/spelen met de hond(en).

WEL met Gemeentelijke financiën, zoals b.v de hondenbelasting! En/of andere initiatiefrijke  invullingen.

– Met gekleurd betonverf kan men veel bereiken, en kan eventueel met werklozenparticipatie tegen geringe meerprijs…en/of  belangeloze kunstenaars (met een kleine financiële bijdrage erbij) voor veel opfleuring in de stad en winkelcentra zorgen. Een wedstrijd uitschrijven voor de invulling van de beoogde plekken zou een extra stimulans kunnen betekenen, en een extra  betrokkenheid teweeg kunnen brengen. Dan kan men zoiets namelijk ook doen overige wnkelcentra in de wijken , die dreigen te verloederen. Extra kleur doorbreekt de monotoon grijze  beton”kleur”. (Denk aan die rode bloem in het centrum).

De kosten van dit alles zijn veel geringer dan eerder genoemde aangedragen ideeën, en het effect zal veel sneller merkbaar zijn, zónder dat er iets gesloopt wordt. Natuurlijk moet wel alles wel bijgehouden worden, dan kan uiterlijk verval niet meer ontstaan.

Dat maakt de stad en winkelcentra meteen aantrekkelijker voor mensen en ondernemers, en bespaar je enorme sloopkosten en bouwkosten met de daarbij ontevreden burgers en getroffen ondernemers.

– Daarnaast dient men middenin het Centrum de parkeermeters weghalen c.q de tarieven drastisch verminderen van de parkeerautomaten, die in de directe woonomgeving staan.

Het mag namelijk niet zo zijn dat iemand, die even de auto neerzet om iemand op te halen (waarvoor natuurlijk wel een aantal meters te voet heen en weer afgelegd moet worden), toevallig net het slachtoffer wordt van een net opdravende ijverige parkeerwacht, die op dat moment de situatie niet heeft overzien, en dus geen andere keus schijnt te hebben dan een boete van (alles inbegrepen) minimaal 65 euro uit te schrijven. Zelfs na uitleg van de betrokken “overtreder”, zoals b.v is gebeurd bij minder validen die opgehaald werden, waardoor het heen en weer lopen wat langer duurde als normaliter. Zoals wij vaker van de betreffende bewoners moesten vernemen.

– Tevens de overige parkeertarieven flink omlaag, zodat men meer mensen trekt, en dat geld dan terecht kan komen bij de middenstand. Tevens scheelt alles tezamen een hoop benzinegeld van mensen die naar andere oorden trekken om daar te winkelen. Omdat dan de uitstraling, de sfeer en de inmiddels herwonnen vreugde plezieriger is om dan in eigen stad te vertoeven.

– De Gemeentebankjes wat gezelliger neerzetten, met het liefst overkapping, een idee daarover is aanwezig.

– Wat (evt. tijdelijke) overdekte zitplekken op diverse nu lege groene plekken in het centrum, en op grasvelden in de hele stad, waarbij natuurlijk een hondenuitlaatgebied(je) (incl. omheind speel-/rengebied) tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Eén en ander zou door plaatselijke inschakeling van 1 of meerdere bedrijven samen met mensen in de wijken kunnen gebeuren tegen b.v. kostprijs, waarbij enige kleine sponsoring, en/of kostenloze inzet van bedrijven en/of andere geïnteresseerden natuurlijk altijd gevraagd kan worden om de kosten voor alle partijen te verlichten. Iedere hulp en samenwerking is nodig dus moet onderzocht worden. Kosten voor hondenuitlaat- en speelgebieden: de hondenbelasting een idee?

Zo hebben we meer ideeën, over sociale energiezuinige woningbouw, en centrum.

Al met al kunnen we daarmee ook veel maatschappelijke en sociale vraagstukken reduceren danwel (bijna) oplossen, zodat onderzoek naar de eventuele negatieve gevolgen bij (meer) bezuinigingen dan niet nodig zijn, hiermee ook veel onnodig tijdverlies en onnodige onderzoekskosten besparend. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat vele sociale instellingen, die nu nog wel nodig zijn, dan misschien overbodig kunnen zijn.

Partij Vrij Almelo spreekt hierbij de hoop uit dat alle bijdragen van alle partijen zullen uitmonden in een serieuze samenwerking, en dat de getoonde flexibelere maatwerk- en maatschappelijkgerichte intenties tot ieders tevredenheid zal leiden. Dat de beoogde doelen en resultaten voor meer stabiliteit, minder onnodige kosten en minder onnodige problemen zullen leiden, op velerlei gebied. Daarmee denken wij dat er zo’n wezenlijk verschil wordt gemaakt, dat wij het ook met een gerust hart kunnen noemen: “Het Verschil maken”.

Voorkomen is beter dan genezen, dus: afrekenen en opnieuw beginnen.

Zodat we straks allemaal met een gerust hart kunnen roepen:

ZÓ DOEN WE DAT IN ALMELO !!!

Sjoerd Visser,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply