Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Ter Herinnering ! De andere kant van de Almelo Aanpak

Gemeente meet wel met twintig maten

Naar aanleiding van Gemeenteperikelen rondom ‘Aylin’ , ‘de Rechter’ en Sjoers:

Burgemeester: ‘Zembla is niet te goeder trouw’

Er was in bestuurlijk Almelo wederom heftige beroering. Dit naar aanleiding van een op zondagavond herhaalde uitzending over de vermeende cultuur van vriendjespolitiek binnen de gemeente Almelo.
Volgens de burgemeester was de gemeente Almelo vooraf door de redactie van Zembla op de hoogte gebracht van de herhaling van de uitzending van vorig jaar november. „We kregen daarbij de mogelijkheid om een commentaartekst van dertig seconden in te sturen. Van die mogelijkheid hebben we gebruik gemaakt”, aldus Van Lidth, die de ingezonden tekst – voornamelijk over de resultaten van de ingestelde onderzoeken die niet hebben geleid tot een onderbouwing van datgene wat Zembla stelde – voorlas. „Maar uiteindelijk bleek Zembla toch geen ruimte voor onze reactie te hebben. Wat ons betreft zeer ongepast en verwerpelijk”, aldus Van Lidth, die een onderzoek aankondigde naar de mogelijkheden om Zembla juridisch aan te pakken, omdat de reactie van de Gemeente Almelo uiteindelijk niet meegenomen is in de uitzending.

Reactie Gemeente Almelo:

De gemeente heeft mede naar aanleiding van deze uitzending van Zembla meerdere onafhankelijke onderzoeken laten uitvoeren.

REACTIE: onderstaande bureau’s ONafhankelijk? Klinkt niet zo

1. Onderzoeksbureau KPMG stelde vast dat de gemeente rondom vergunningen rechtmatig en integer handelt. Van grote verschillen in behandeling van inwoners of bedrijven is na uitgebreid onderzoek van 28 (complexe) dossiers niet gebleken.
2. Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten onderzocht de grondtransactie van wethouder Sjoers. Conclusie: er is een zakelijke prijs betaald en er is volgens de regels gehandeld.
3. Heeft de gemeente Almelo dan niets te verbeteren? Zeker wel. Op basis van de onderzoeken zijn aanbevelingen gedaan om de communicatie, coördinatie en transparantie te verbeteren. Begin 2009 is een meerjarig project gestart om deze aanbevelingen uit te voeren. De lokale bevolking wordt daarbij betrokken.

REACTIE:

Het BINGrapport gaat alleen over Sjoers (eigen) grondtransactie (Kolleveld). Het is natuurlijk nooit prettig als er in de krant weer zaken worden opgerakeld, waarvan men hoopte en dacht dat de naïeve kiezers dit allang weer vergeten zouden zijn, dus is in die zin de ontstane beroering wel te begrijpen. De reactie daarentegen is des te onbegrijpelijker. Dit lijkt op een vlucht naar voren en door het dreigen met juridische maatregelen ziet het er naar uit dat men journalisten probeert af te schrikken om nog maar een enkel  kritisch geluid te laten horen over de handel en wandel van dit Gemeentebestuur.
Zoals gewoonlijk ligt de waarheid in het midden, en is de waarheid van onze Gemeente ook alleen maar een visie zoals zij het wenst te zien en uit te dragen.

1a. Volgens onderzoeker Marcel Boogers van het bureau Publiek Domein meet de Gemeente wel met twintig maten.

ALMELO – Door een informele, persoonlijke benadering heeft de gemeente Almelo een cultuur waarbij met een ‘menselijke maat’ geprobeerd wordt te besturen. De gemeente “meet niet met twee maten, maar wel met twintig maten”, aldus onderzoeker Marcel Boogers van het bureau Publiek Domein.

De informele persoonlijke benadering zorgt voor een ‘relatieve beslotenheid’, waardoor inwoners die niet tot het informele circuit behoren het gevoel krijgen buitengesloten te worden, of op zijn minst het idee krijgen op achterstand te staan.

Dat zijn, in het kort, de bevindingen van het bureau Publiek Domein. Het bureau deed de afgelopen weken en maanden onderzoek naar de Almelose bestuurscultuur. Een samenvatting van het rapport, met de titel ‘De Almelo aanpak’, is dinsdagavond aan de Almelose gemeenteraad gepresenteerd.

De informele bestuurscultuur in Almelo heeft een gebrekkige transparantie tot gevolg, betoogde Boogers gisteravond. Immers, de informele banden werken beter dan de formele. Verder, zo stelde de onderzoeker, kritiek wordt niet geduld en wordt daarom weinig geuit. Met als gevolg dat men elkaar niet ‘scherp’ houdt.

Over de golven van kritiek die het gemeentebestuur vorig jaar over zich kreeg uitgestort, zei Boogers dat die kritiek vooral betrekking heeft op zaken uit het verleden. Volgens hem is er al sprake van een ingezet cultuurveranderingsproces. Opvallend was verder zijn boodschap voor de gemeenteraad: de raad is min of meer irrelevant. De maatschappelijke partijen waar de onderzoekers mee spraken noemden de gemeenteraad nauwelijks. Het college van burgemeester en wethouders heeft volgens die gesprekspartners vrij spel. „Er is geen tegenmacht”, zei Boogers.

REACTIE: dat is heden ten dage nog steeds zo, kijk naar de perikelen wat betreft Partycentrum Aylin!
http://www.tctubantia.nl/regio/almelo-stad/7368672/Geen-dwangsom-meer-voor-Aylin.ece    +

http://www.tctubantia.nl/regio/almelo-stad/7812485/Eigenaresse-partycentrum-moet-voor-10-januari-betalen.ece
Ook het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) presenteerde onderzoeksresultaten. Het ging om de beantwoording van gemeenteraadsleden van de ‘Integriteitsmeter’. Uit de beantwoording van deze enquête blijkt dat de gemeenteraad over het algemeen een positief beeld heeft van de integriteit van raadsleden.    REACTIE: de slager heeft dus zijn eigen vlees gekeurd!

1b. Volgens Gerard Smink in Tubantia van maandag 15 december 2008

Waar rook is, is voorlopig alleen maar rook

Critici bestempelen Almelo als een stadje met sterk dorpse trekken, waarbinnen een klein netwerk van intimi de dienst lijkt uit te maken. Spelen familiebanden en andere netwerken werkelijk zo’n grote rol in het Almelose bestuur? Een onderzoek door Gerard Smink.

De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Almelo haastten zich onlangs om een onderzoek te gelasten naar de vergunningverlening in hun stad. Die haast werd ingegeven door de beelden die momenteel van Almelo door het land gaan. Het woord ‘corruptie’ valt daarbij. Het imago van Almelo heeft flinke deuken opgelopen. Almelo zou met twee maten meten.

Als voorbeeld hiervan wordt de kwestie rond de Koerdische restauranthouder Okci genoemd. Hij opende zijn zaak aan het Waagplein, hoewel nog niet alle vergunningen waren geregeld. Maar Okci voelde zich dermate dwarsgezeten, onder meer met een bevel tot sluiting, dat hij zijn restaurant en auto in brand stak en in het stadhuis wethouder Bert Kuiper en enkele ambtenaren gijzelde. Pakweg honderd meter verderop zit restaurant De Vier Vensters. Sinds de rechtbank in augustus 2007 bepaalde dat er een nieuwe vergunning moet komen voor het restaurant plus buitenterras, is er nog altijd geen ontwerpvergunning van de gemeente. Formeel valt het bedrijf terug op een oude vergunning uit 2004, maar die dekt de lading niet. De gemeente stelt zich bij De Vier Vensters soepel op. Rechtsbescherming voor omwonenden van De Vier Vensters, die klagen over overlast van het terras, kan een tijd duren. Hier worden gelijke gevallen niet gelijk behandeld, zeggen de critici, want ondernemer Okci kreeg die ruimte niet.

Deze week kwam de aap uit de mouw. De verklaring voor de strengheid ten aanzien van Okci is de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen) geweest op grond waarvan de gemeente controleert of er sprake is van het witwassen van crimineel geld. Als de vergunningen aan Okci zouden worden verstrekt, bestaat er volgens het ministerie van Justitie het risico dat deze worden gebruikt voor criminele activiteiten.

Dat laat onverlet dat De Vier Vensters, met een niet afdoende vergunning, geen haarbreed in de weg wordt gelegd. Ogenschijnlijk. Bestuurders en politici worden regelmatig gesignaleerd in De Vier Vensters van ondernemer Jan Torny en zijn zakenpartner Xandrine van Woudenbergh, dochter van de lokale VVD-fractievoorzitter Gerrit van Woudenbergh. In de publieke opinie kan dat aanleiding geven tot geruchten. Feit is echter dat niet de gemeente, maar Jan Torny traag was met het aanvragen van een vergunning. Dat duurde zo lang, dat de gemeente de aanvraag ‘buiten behandeling’ stelde en een vooraankondiging van sluiting (bestuursdwang) deed. Na gesprekken met de ondernemer komt er nu alsnog een oplossing.

Jan Torny, ooit begonnen met zonweringbedrijf Zonneklaar, verdiende pas echt veel geld met zijn Thuiszorgservice Nederland. Een belang van 61 procent in de aandelen van het bedrijf verkocht hij aan Asito Dienstengroep, de rest volgt begin volgend jaar. Hij blijft aan als directeur. Afgelopen jaren schreef hij wel twintig nieuwe bv’s in bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, blijkt uit onderzoek van deze krant. Hij is enig aandeelhouder van moederbedrijf Veja bv, die weer optreedt als bestuurder in dochter- bv’s als Fechruto Vastgoed bv, dat aan de basis staat van weer andere bedrijven en de Participatie Maatschappij Horeca Nederland bv. Torny, kortom, duikt overal op in Almelo, of het nu gaat om bedrijfsadvisering, culturele activiteiten, sociale hulpverlening aan kinderen of de horeca. Met zijn kapitaal kocht hij horecapanden op: De Vier Vensters, Erve Beeklust en ’t Hookhoes, dat ook nog geen vergunningen heeft voor de Drank- en Horecawet en de exploitatie. Ook in dit geval moest Torny worden aangespoord om een aanvraag te doen. Die aanvraag kwam er begin september.

Opnieuw kan de vraag worden gesteld: waarom liet het college van B en W, dat toch ook ambtelijke informatie hierover ontvangt via de zogenoemde ‘binnenlijn’, deze zaken wat langer op zijn beloop? Anderen worden toch ook achter de broek gezeten als termijnen overschreden worden? Voor elk horecapand heeft Torny een aparte bv. Naar hij zegt ‘om fiscale reden.’ Met Xandrine van Woudenbergh staat hij ook aan het roer van Taveerne Het Wetshuijs, in weer een andere bv. Via DER Beheer bv en Partygroep bv verzorgt hij de catering in het Polman Stadion bij de wedstrijden van Heracles, waar Jan Smit voorzitter is. Hij is de broer van zakenman Kees Smit die nauw betrokken was bij grondverkoop aan wethouder Anthon Sjoers. Daar komt ook de inner circle van bestuurlijk en zakelijk Almelo bijeen in de businessclub.

Harry Kuipers van Tuincentrum De Weezebeek is nog niet zo lang lid van de club

Hij komt ook wel eens langs, om een glaasje mee te nippen. Wethouder Sjoers, burgemeester Menno Knip en de andere leden van het college van B enWzijn er regelmatig te vinden. En Jan Torny natuurlijk.
Biertje, bitterballen, gezellige ambiance, dat lijkt een ideale voedingsbodem om die ene deal nog eens aan te snijden, of om zaken in de week te leggen. Maar Torny ontkent dat hij daar, op die plek, ooit zaken heeft gedaan. „Ik heb die ervaring niet. Ging het maar zo makkelijk.”  Het is de verdienste van de ambitieuze Torny dat hij de horeca in Almelo, destijds op sterven na dood, een impuls heeft gegeven.

De door de raad gewenste horecapleinen komen er mede dankzij hem. Torny maakt echter niet alleen vrienden. Hij stuit op jaloezie. Maar wordt ook achtervolgd door speculaties, waarbij hij steeds het middelpunt is.
Hoe zit het bijvoorbeeld met het enorme winterterras bij ’t Wetshuijs, waarbij sommigen fijnzinnig opmerken dat daar ook een dochter van wethouder Sjoers werkt. Jarenlang was er verzet van stedenbouwkundigen tegen winterterrassen in Almelo. En ineens staat daar zo’n terras. En ook nog op een paar meter afstand van de plek waar bloemenkiosk Sinnema stond. Een kiosk die nog maar een paar jaar geleden door de gemeente als een sta-in-de-weg werd gezien en voor heel veel geld werd opgekocht en gesloopt. Formeel heeft Torny geen vergunning voor het winterterras en dat voedt de speculaties over het oogluikend toestaan door de gemeente van een illegaal bouwwerk. „Ik ben drie jaar bezig geweest met dat winterterras”, zegt Torny. „In een beleidsnotitie van het college stond dat winterterrassen worden toegestaan. Ik heb het alvast gebouwd, maar wel op eigen risico. De vergunning is aangevraagd.” Ook die aanvraag ligt al een tijdje.

De veertigjarige Torny is de spreekwoordelijke spin in het web in de Almelose horecamarkt. Al ontkent hij dat zelf. „Dat zie je verkeerd, ik ben geen echte horecaman. Ik kan zelf nog geen biertje tappen. Ik fungeer als een bank, ik faciliteer mensen die net als ik betrokken zijn bij de stad.” Hij exploiteert samen met anderen ook Stadscafé De Waag en de naastgelegen cafetaria, pal tegenover het afgebrande pand van Okci. „Als je het hebt over vriendjespolitiek? Als enige horeca-ondernemer in heel Almelo heb ik De Waag, door de gemeente gedwongen, moeten voorzien van brandwerende voorzieningen. Dat heeft een mij een godsvermogen gekost. Nergens is het bij mij van een leien dakje gegaan.”

Een van zijn voormalige partners is Jaap Besteman, voormalig huwelijkspartner van Xandrine van Woudenbergh en eerder kortstondig eigenaar van ’t Hookhoes dat hij doorverkocht aan Torny. Besteman richt zich nu op het organiseren van evenementen zoals Almelo On Ice via zijn bedrijf Jaap Besteman Events. Hij is actief naast Stichting Evenementenbureau Almelo, waarin toezichthouders optreden als Dinand ter Braak, de notaris die zijn handtekening zette onder de grondtransactie tussen Sjoers en Smit.

De lijntjes zijn kort. Ons kent Ons in Almelo, maar dat hoeft op zich niets te betekenen

De gemeente investeerde onlangs twintig mille in ‘infrastructurele maatregelen’ zoals ook een terras voor De Waag. De markt moest worden verplaatst om het terras mogelijk te maken. Ook hier, op het terras en in het café, worden veel bestuurders en raadsleden gesignaleerd. Ook dat bewijst niets, maar voor de critici van de gemeente is daarmee de cirkel rond. Torny krijgt veel voor elkaar, waar anderen net iets langer moeten wachten. „Dit terras was al afgedeald door de vorige eigenaar van De Waag”, zegt hij zelf.

Een groep jongeren bekogelde onlangs de ruiten van De Waag met eieren. Uit onvrede, omdat hij zich in hun ogen meer kan permitteren dan een ander.

Binnen het stadhuis wordt Torny geknuffeld, dat is duidelijk. Hij heeft er ook uitstekende contacten, ook in de familiaire sfeer. Zo is Erik Littooij, directeur van Stadstoezicht bv waarin wethouder Sjoers namens de gemeente toezichthouder is, zijn zwager. Torny moet lachen om de toespeling. „Ik vervloek Erik vaak, vanwege de parkeerbonnen die ik van zijn mensen krijg, mag je best weten.”  Samen maakten ze ooit deel uit van de Noorse Broeders, ofwel de Christelijke Gemeente Nederland. „Dat zijn fantastische mensen, maar vanaf mijn zestiende ben ik mijn eigen weg gegaan. Iedereen zoekt zijn eigen spiritualiteit.” Terug naar wethouder Sjoers. Hij kreeg veel te verduren de afgelopen jaren. Een project-ontwikkelaar uit Brabant beschuldigde Sjoers en zijn rechterhand, topambtenaar Jos Haarhuis, van ‘maffia-praktijken’ rond het zogenoemde Almeline-terrein in het centrum van Almelo. Uiteindelijk verkocht de ontwikkelaar de grond. Na vele jaren had hij niets bereikt met zijn herbouwplannen. Hij werd naar eigen zeggen voortdurend tegengewerkt. Top 1 Toys Superstore van speelgoed-groothandel Otto Simon probeerde vorig jaar vergeefs een winkel te openen aan de Woonboulevard. De rapen waren gaar toen Otto Simon wethouder Sjoers ervan beschuldigde op te komen voor de belangen van zijn broer die een winkel aan de Grotestraat exploiteerde. Later werden hiervoor excuses aangeboden aan Sjoers, maar het verwijt bleef hangen.

Vorig jaar nog verweet de vastgoedbranche het Almelose college ‘onrechtmatig handelen’. Ter voorbereiding op de verbouwing van de binnenstad, in het kader van het anderhalf miljard kostende Masterplan, vestigde het college het recht van eerste koop op hun bezittingen. Daardoor zouden panden moeilijker verhuurbaar zijn. Garden End, de eigenaar van het voormalige V&D-pand waarin Okci in een vleugel zijn restaurant wilde beginnen, sprak over grote onduidelijkheid voor kandidaat-huurders. De gemeente werd voor gedorven huurinkomsten aansprakelijk gesteld. De contacten liepen niet lekker. Garden End moet dus blij zijn geweest met Okci, die voor tien jaar wilde huren.

Sjoers heeft veel verdiensten voor de gemeente op zijn naam staan. Maar na meer dan tien jaar op het pluche waande hij zich bijkans onaantastbaar, is de mening van velen. Een bouwvergunning voor Magna Porta, de hoogbouw langs de A35, voor tien verdiepingen werd door hem ter plekke en in het bijzijn van topambtenaar Haarhuis gewijzigd in twaalf verdiepingen. Achteraf werd de gewijzigde bouwvergunning verleend. „Zo doen we dat in Almelo”, zei hij gekscherend. Die woorden gingen een eigen leven leiden: Sjoers leek lak te hebben aan procedures. Het is ook de vraag wie Anthon Sjoers straks in de raadszaal namens de CDA-fractie zal verdedigen? CDA-fractievoorzitter Henk Slettenhaar is getrouwd met een zus van Sjoers en het zou zijn eigen integriteit raken als hij zijn zwager in de raadzaal uit de wind wil houden. Slettenhaar kent de ruis ten aanzien van mogelijke vriendjespolitiek maar al te goed. Enkele jaren geleden mocht zoon Dennis de website voor het Waterschap Regge en Dinkel ontwikkelen, een lucratieve klus. Vader Henk, werkzaam in een invloedrijke functie bij het waterschap, heeft altijd ontkend dat hij hierin de hand heeft gehad. Dennis is nu de man achter de schermen in, net als Torny, een wirwar aan besloten vennootschappen in de stad.

Hij is onder meer medevennoot in Clear Holding en Clear Communications dat aan het roer staat van de Typisch Uitgaven, dat onlangs in ernstige financiële problemen kwam. Torny zou hem met geld hebben geholpen, maar Torny ontkent dat in alle toonaarden. Torny erkent wel dat hij de aandelen in uitzendbureau Per Direkt overgenomen van Slettenhaar „om hem financieel te helpen.”  Die aandelen zijn nu ondergebracht bij Outcare bv van Torny. Dus ook hier zijn zakelijke banden, die verkeerd kunnen worden uitgelegd. „De aandelen worden teruggekocht door Dennis. Dat was al afgesproken. De notariële akte passeert op 22 december”, aldus Torny.

Hoe dan ook, de gemeenteraad van Almelo moet feiten controleren en waar nodig ingrijpen. Familie- en dwarsverbanden mogen dat niet in de weg staan. Komend onderzoek naar het vergunningenbeleid kan klaarheid in veel zaken brengen. Niet vanuit de gedachte; waar rook is, is vuur. Wat dat betreft is het nu zo; waar rook is, is voorlopig alleen maar rook.

1c. Direct na de gijzeling bracht de Gemeente een rapport naar buiten het zgn. feitenrelaas waarin zij haar visie op de zaak naar buiten brengt.  Dit is politiek gezien erg ongebruikelijk en wel bijzonder vreemd. Immers het is aan het openbaar ministerie om de zaak en de daarin gepleegde strafbare feiten te onderzoeken en te bepalen wat feiten zijn en wat standpunten. Bovendien is het strijdig met de Trias politica  (scheiding der machten). Deze vorm van beïnvloeding of een poging daartoe van de rechterlijke macht geldt als een politieke doodzonde. Er hebben burgermeesters, wethouders of zelf complete gemeentebesturen voor mindere zaken moeten aftreden, maar niet hier in Almelo. Maar het kan nog sterker. De wet BIBOB wordt er bij gesleept en van personeel in dienst van Grandcafe wordt het een en ander gesuggereerd. De  afloop van deze ontwikkelingen blijven uiteindelijk onduidelijk, maar achtergrondinformatie vindt men op jeejar.nl .

VVD-kamerlid Fred Teeven die nauwe banden onderhoudt met onze plaatselijke VVD kopstukken en de toenmalige burgermeester Knip (zie reportage Geleraaf) stelt al voor de uitzending van Zembla vragen aan de minister van Justitie. Ook vraagt de heer Teeven na de eerste uitzending Zembla op zondag wederom om opheldering over een Turks-koerdische bende in Almelo. Ook de Koerdische cafebaas Ahmet O. zou betrokken zijn bij de afpersingen en geld hebben geleend van de PKK. Erg toevallig uiteraard en daarmee hadden onze bestuurders uiteraard niets van doen. Zij handelen volgens de mail aan Zembla rechtmatig en integer.

2.  Er is een zakelijke prijs betaald en er is volgens de regels gehandeld.

Het zgn. BINGrapport en de Bijlagen_BING-rapport werpen niet echt een ander licht op de zaak. De voornaamste bezwaren tegen dit rapport zijn:
De opdracht was te beperkt, getuigen/onderzochten stonden niet onder ede en konden zij zich veel zaken niet meer herinneren. Tenslotte is er niet een afdoende verklaring gegeven waarom het voorkeursrecht tot aankoop van de Gemeente op dat specifieke moment voor dat geval niet gold.

3.  Begin 2009 is een meerjarig project gestart om deze aanbevelingen uit te voeren. De lokale bevolking wordt daarbij betrokken.
Men heeft tot nu dit project redelijk geheim kunnen houden voor de Almelose bevolking. Wij kennen niemand in onze directe omgeving die hiervoor door de Gemeente zijn benaderd.

Overigens heeft TSN, een BV van dhr Torny weer een lucratief contract betreffende de thuiszorg met de Gemeente Almelo kunnen afsluiten. Volgens verwachtingen kostte dat ong. 400 medewerkers hun baan.

REACTIE: En als je dan die vreemde ondoorgrondelijke toestanden wat betreft Aylin nu nóg ziet, en gezien de ooit gehoorde ideeën om zoiets in de stad te plaatsen, maakt dat het allemaal nog ondoorzichtiger, mistiger en ECHT NIET transparanter is geworden, of nog wordt. Laat staan GELOOFWAARDIGER. Weer ‘n BROODNODIG onderzoek op komst?  BING2 rapport ??? Met dezelfde keuringsprocedure? Zijn ze in Almelo erg goed in gebleken: zelfde beleid vervolgen inclusief bijbehorende vervolgnummers.

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Ter Herinnering ! De andere kant van de Almelo Aanpak”

  1. Ava schreef:

    I just spent 17 min. writing a comment and when I finally finished something went wrong and my comment was not published. So now I will keep it very short and straight to the point. I find something interesting to read on your blog every time I visit it. Respect!

Leave a Reply