Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vragen PVA raadsvergadering op 25-01-2011 (dolle pret/aylin)

Voorzitter:

1219647703_5_YUmq

Henny ter Avest

De Partij Vrij Almelo vindt dat de dwangsommen die Dolle Pret/Aylin zijn opgelegd alsnog direct van tafel moeten worden geveegd.
U wilt het verschil maken in Almelo en dat kun u alleen door open eerlijk en transparant te werken.

Waarschijnlijk hebt u een slecht geweten want het hele gedoe rond het Party-Centrum bezorgd ons al heel lang een verschrikkelijk vieze smaak van een beleid die echt niet door de beugel kan.
Ook uw reactie naar de opgelegde dwangsommen tnv de uitspraak van de rechter delen wij niet want de gemeenteraad is nog steeds de baas. Het college van Burgemeester en Wethouders is altijd verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. Dus dat geldt ook voor het wel of niet opleggen van deze dwangsommen.

Dus college neem nu eindelijk eens uw verantwoording, wees daadkrachtig en ga echt het verschil maken in plaats van verkeerde politiek bedrijven.

De Partij Vrij Almelo heeft voor u de volgende vragen:

1,  Vindt uzelf ook niet dat mevrouw Henny ter Avest onterecht en ongelijk is behandeld?

2.  Hoe zou u deze situatie willen oplossen? En wilt u dat alsnog?

3.  Vindt u ook niet dat zo de geloofwaardigheid van dit college in het geding komt?

Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

Reactie:

Het college stelde voor de vragen op korte termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Antwoord van het college op 28-01-2011

1.  Nee.

2.  Het is aan de raad te bepalen hoe de bestemmingsplannen er uit komen te zien.

3.  In het geheel niet.

Reactie PVA

Jammer genoeg staan Politici er om bekend dat ze ontwijkende antwoorden geven. De vragen gingen duidelijk over dwangsommen en niet over bestemmingsplannen. Daarom neemt de Partij Vrij Almelo hier geen genoegen mee. De PVA-fractie vindt dat dit op geen enkele manier blijkt uit de beantwoording.

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Vragen PVA raadsvergadering op 25-01-2011 (dolle pret/aylin)”

  1. Merle schreef:

    Een prachtige site, ik kom elke dag eventjes kijken.

Leave a Reply