Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Gemeentelijke belastingaanslag in de bus

vvdposter_belastingen

Ook dit jaar ontvangt u van Gemeente Almelo de gecombineerde aanslag 2011.

Mede dankzij uw belastingbijdrage kan de Gemeente blijven zorgen voor een stad waarin het goed leven en ondernemen is. Daaraan draagt iedere bewoner een steentje bij. Op het gecombineerde aanslagbiljet ziet u de WOZ-waarde van uw woning en kunt u lezen wat u aan afvalstoffenheffing, rioolheffing en (eventueel) hondenbelasting betaalt. |

WOZ-waarde

Bent u het niet eens met uw aanslag of vindt u dat de gemeente de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand te hoog heeft vastgesteld? Belt u dan eerst even met het team Belastingen (0546-541441), wij lichten graag de aanslag en de WOZ beschikking toe.

Taxatieverslag

Heeft u specifieke vragen over de WOZ-beschikking, download u dan eerst het taxatieverslag voordat u belt. Uw vragen worden genoteerd zodat de taxateur u binnen 5 werkdagen terug kan bellen om de WOZ-waarde van uw woning met u door te nemen. Na het gesprek met de taxateur kunt u altijd nog bepalen of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om schriftelijk of digitaal bezwaar in te dienen.
Uiteraard kunt u ook naar de balie komen. Neemt u dan wel een geldig legitimatiebewijs mee.

MijnAlmelo

Daarnaast biedt de Gemeente Almelo u via MijnAlmelo ook de mogelijkheid om:

·      bezwaar te maken bij de gemeente;

·      een hond aan of af te melden;

·      een machtiging af te geven voor automatische incasso

·      een verzoek om kwijtschelding aan te vragen.

MijnAlmelo is te vinden op www.almelo.nl. U klikt daarbij op het e-loket en kiest de knop “Mijn Almelo”. Inloggen doet u met uw DigiD.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met uw aanslag of vindt u dat de gemeente de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand te hoog heeft vastgesteld? Belt u dan eerst even met het team Belastingen (0546-541441), wij lichten graag de aanslag en de WOZ beschikking toe. Meer informatie vindt u op www.almelo.nl/belastingen.

Kwijtschelding
Als u denkt in aanmerking te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, neem dan voor meer informatie contact op met de afdeling publiekszaken van de gemeente Almelo. Telefoon (0546) 541441. U kunt deze informatie ook vinden op de site www.almelo

 

REACTIE:
Nog meer van die mooie praatjes.  Vooral die zin bovenin: -Mede dankzij uw belastingbijdrage kan de Gemeente blijven zorgen voor een stad waarin het goed leven en ondernemen is.-
Mijn vraag is: waarom zien de inwoners en ondernemers in en om Almelo daar al ettelijke jaren niets van?
Antwoord: omdat het college van B&W gezamelijk met hun coalitiepartijen dat belastingheffen al jaren doen en het bovenstaande al tientallen jaren zeggen, maar dat men daarvoor zélf GEEN VERSCHIL wil maken in hun “beleid”.
Ondanks alle loze woorden daarbij. Men toont het verschil namelijk niet.
Dus daarom de gemeente éérst hun eigen plannen wil doorzetten…waarbij de inwoners, dieren, natuur en ondernemers (wegens “geldgebrek”) wéér op de láátste plaats komen.
 

 

Sjoerd Visser  (PVA)

 

 
 
 

 

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Gemeentelijke belastingaanslag in de bus”

 1. MK schreef:

  Basistarief
  Het tarief voor de basisvoorziening is € 299,16 per jaar (€ 24,92 per maand) . Onder basisvoorziening wordt verstaan:

  * een set minicontainers (= 140 liter groene gft-container en 140 liter of 240 liter grijze container)
  * of een verzamelcontainer
  * of huisvuilzakken
  ———-
  Mag ik even van de Gemeente vernemen waarom ik als ALLEENSTAANDE net zoveel afvalstoffen heffing betaal als een TURKS gezin van ZEVEN personen?! die 10 vuiniszakken per week in en rond de straatcontainer deponeert?! En deze containers 2x per week worden geleegd?

  Terwijl mijn grijze container 1 x per 2 weken wordt geleegd?

  Is dat wat u onder EERLIJK verstaat, Gemeente?!

Leave a Reply