Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan de leden van de raad Almelo

Gemeenteraad Almelo

 

Geachte Dames en Heren,

Ondergetekenden gaan  onder geen enkele voorwaarde akkoord met een supermarkt hoek Violierstraat/Bornsestraat.

Motivatie:;

De toegang naar de supermarkt gelegen aan de Violierstraat veroorzaakt zeker in de toekomst voor veel verkeers- en geluidsoverlast..

Bovendien ligt deze uitrit dicht bij 2 zeer drukke stoplichten. Dit komt de verkeersveiligheid beslist niet ten goede. Denk aan voetgangers en spelende kinderen. Bovendien is de Violierstraat een drukke straat ondanks de nieuw aangelegde singel.

Gegarandeerd  verkeersopstoppingen met alle gevolgen vandien. Omwonenden kunnen hun auto nu al niet meer voor de deur parkeren.

Voor de overige winkels is er momenteel al te weinig parkeerruimte. Het boven vermelde geldt ook voor de toegang voor de leveranciers aan de Bornsestraat. Hier nog meer verkeerslawaai en overlast. Vooral  wanneer een 21 meter lange vrachtwagen voor de bevoorrading het terrein op/af rijdt. Extra geluidoverlast wanneer ’s nachts(zomer!) de bevoorrading van versprodukten plaats vindt.

Kortom:

De enige optie:  Woningbouw met voldoende parkeerplaatsen.

In 2007 heeft een groep van omwonenden(ruim80 handtekeningen) al een verzoek ingediend voor een passende invulling van het complex Violierstraat nr 1(voorheen de Taxicentrale)

Het antwoord van de gemeente Almelo is: woonbestemming

Zie hiervoor kenmerk 2008/3604 behandeld door dhr E.Slot./dhr.H.Bakking.Van een supermarkt was dus totaal geen sprake.

Wij verzoeken U dringend  alleen toestemming te geven voor woningbouw. De Overheid moet altijd betrouwbaar zijn!  Woord is woord!!

Hoogachtend,

Mede namens (direk) omwonenden,

G.R. Muller

E.Kamphuis

H.Hubbelmeijer

REACTIE;

Zoals je in de raadszaal ook vaker kunt zien:
Men kan zelfs niet eens zich aan de eigen opgestelde regels houden, bijvoorbeeld met het spreektijdincident afgelopen dinsdag.
Zolang men in de raadszaal niet eens fatsoenlijk naar elkaar wil luisteren en het meer lijkt op de mond snoeren als er dingen gezegd worden die die niet fijn zijn om te horen als “meerderheids”coalitie tezamen met hun vooruitgeschoven wethouders…dan kun je niet spreken van een fatsoenlijke manier van werken. En wat in de raadszaal niet lukt zal daarbuiten ook niet lukken.
Vele jaren moeten we dat al aanschouwen, men komt geen meter vooruit, elke keer is er weer die coalitie, die roet in het eten gooit zodra je het niet eens bent met hun “eigen plannen”. Dan gunnen ze anderen ook niets en gaan de boel frustreren. Iets wat al vele jaren voor vele inwoners zeer duidelijk is in Almelo. Het woord volksvertegenwoordigers is in Almelo volledig misplaatst, hier is het meer vriendjespolitiek, koste wat het kost.
De misleiding gaat maar door, waarbij bovenstaand artikel weer genoeg zegt over de gang van zaken. Ik voel alweer een bestemmingsplanwijziging aankomen, immers: de gemeente weet de zin wel door te drijven als ze hun “gelijk” niet hebben, dan wijzigen ze de boel om toch hun zin en hun “gelijk” te krijgen. Hierbij verwijzende naar de andere affaires zoals o.a die bestemmingsplanwijziging in 2006 en het microfoonincident over partycentrum Aylin, de Poort-afaire, en de andere zaken waar de gemeente zo vrij is geweest om telkens de mondelinge afspraken te wijzigen als het hun zo uitkomt.
Het spelletjes spelen is hier in Almelo nog lang niet verdwenen, zolang vele raadsleden van de vorige coalitie nu weer in de huidige coalitie zitten…en zo te merken de touwtjes van onmacht nog steeds in handen hebben.
Oftewel: het ex-Sjoers-college regeert zelfs over het graf heen.

Sjoerd Visser  (PVA)

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply