Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Treurnis in ALMELO

1129024074_5_lG5-

 

Henny ter Avest voor Dolle pret/Aylin

Brief college B & W aan Dolle Pret/Aylin 

 

In overleg met cliënte Dolle Pret in Almelo B.V. en voor deze mevrouw H. ter Avest zend ik u hierbij de brief die heden van het college is ontvangen.

Cliënt heeft schriftelijk gevraagd om het aanhouden tot het doen van een voorstel. Het resultaat is duidelijk.

Naar aanleiding van de dwangsom is cliënte in overleg met de eigenaar ivm met huuropzegging.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens de v.o.f. JEEJAR                                                                             

dhr. J.E. Eshuis

Geachte heer Eshuis,

Bij brief van 15 maart 2011 heeft u, namens uw cliënte mevrouw H. Ter Avest als bestuurder van Dolle Pret in Almelo B.V., aangegeven dat onverminderd onze brief van 1 maart 2011, uw cliënte wenst vast te houden aan een behandeling en definitieve besluitvorming inzake haar inrichting in de gemeenteraad op 22 maart 2011. Uw cliënte verzoekt hiermee rekening to houden en dat op 23 maart 2011 het betalingsvoorstel tegemoet kan worden gezien.

Zoals in het gesprek op 13 januari 2011 en in onze brief van 1 maart 2011 is aangegeven, staat de discussie in de gemeenteraad over Horeca op bedrijventerreinen los van de invordering van de verbeurde dwangsom. In onze brief van 1 maart 2011 hebben wij daarnaast aangegeven, dat als er geen betalingsvoorstel is ontvangen op uiterlijk 15 maart 2011, wij overgaan tot invordering van de verbeurde dwangsom. Tot op heden hebben wij geen betalingsvoorstel ontvangen en gaan wij ons beraden op een betalingsregeling. Dit zal enige tijd in beslag nemen. Als u direct na 22 maart 2011 met een betalingsvoorstel komt, zullen wij deze uiteraard betrekken bij onze besluitvorming.

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Y. Ribberink van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu; zij is telefonisch bereikbaar op het nummer: 0546-541160.

Een afschrift van deze brief is gestuurd aan Dolle Pret in Almelo B.V., t.a.v. mevrouw H. ter Avest.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo

REACTIE:

Als de vorige gemeenteraad de regels zélf heeft veranderd om daarmee hun gelijk aan hun eigen zijde te krijgen, en dan de onderneemster maar 1 week te tijd geeft om alle allang geplande afspraken af te zeggen, dan kun je niet spreken van een fatsoenlijke en eerlijke manier van werken. Tevens is er tijdens een rechtzaak duidelijk aangetoond dat er aan het melden van dergelijke wijzigingen het één en ander danig schortte, zodat men dat heeft MOETEN wijzigen, waarbij uitdrukkelijk is gezegd door de rechter dat de gemeente niets in de weg stond om hun eerder gedane wijzigingen etc terug te draaien. Als je dan als gemeente toch je gelijk wilt houden, ondanks alle bezwaren en de mededeling van de rechter, en men later ook nog eens een heel vreemd en zeer toevallig microfoonincident in de raadszaal meemaakt, waarbij op het moment dat door de wethouder gesproken wordt over het uitstellen van de dwangsommen de microfoon ineens niet bleek aan te staan, en die uitspraak daardoor dus niet op de opname stond. Als men dan “toevallig” 6 weken na die uitspraak (wat precies de tijd van in beroep kunnen gaan was) tóch de dwangsommen wil innen, dan kun je wel op zijn minst stellen dat er teveel dingen niet kloppen, twijfelachtig, discutabel of op zijn minst onfatsoenlijk zijn verlopen. Want als men in de raadszaal toen tijdens dat beruchte microfoonincident afwijzend had gereageerd met uitstellen van de dwangsommen, had men ook niet voor de wethouder en raad geapplaudiseerd (voor de 2e keer). Dan was de eigenaresse van het partycentrum namelijk METEEN IN BEROEP GEGAAN.
Daar hoef je geen studie voor te hebben gevolgd, zelfs “een simpele ziel” weet dat, en doorziet  ook de praktijken die tot nu toe gehanteerd zijn.
Mensen pikken het niet meer automatisch als een overheid of gemeente op deze manier “het gelijk” aan de zijde heeft verkregen, en daarna koste wat het kost inzichtsloos uitvoert wat men zelf heeft besloten, daarbij volledig voorbijgaande aan de persoon of personen in kwestie…die dan blijkbaar maar willoos en onderdanig moet(en) doen wat er opgelegd werd.
Dan kun je op zijn minst spreken van gemeentelijke bijziendheid (ik zal me maar temperen), die men zelf gelukkig inmiddels herkend en erkend heeft. Nou nog kijken of men de oost-indische doofheid ook herkent en erkent.
En dat de gemeente daar dan wat positiefs mee doet, daar gaat het het tenslotte allemaal om: wat je ermee doet.
De gemeente heeft namelijk ook gezegd open te staan voor de geluiden uit de samenleving: men heeft zelfs tijdens de presentatie van “Het Verschil Maken” gezegd dat de gemeente het ook niet altijd beter weet !!! Als de gemeente daar dan ook wat mee doet, zou je als het goed is een klein verschil kunnen merken.
Zoals nu dus de uitspraak over het partycentrum (geen opnameproblemen met een uitgevallen microfoon dit keer…hoop ik).
Eerst zien, dan geloven.
Dus dat kwijtschelden zou niet meer dan terecht zijn…als men tenminste geen last blijft houden van die door de gemeente erkende gemeentelijke bijziendheid.

Sjoerd Visser,  PVA-sociaal beleid

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Treurnis in ALMELO”

Leave a Reply