Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Partij Vrij Almelo over het grondbeleid Almelo

waterrijk1_1720713b

Plan Waterrijk  “Een actief grondbeleid”

Steeds meer gemeenten overwegen de handel in bouwrijpe grond over te laten aan de markt. Ook de PVA ziet steeds meer nadelen van het actief grond verwerven voor bouwprojecten.
Renteverlies bij uitstel van bouwprojecten, en het dubbelpettenprobleem omdat de gemeente een sluitende begroting wil maar ook goede woningbouw, drijven ook onze gemeente naar een faciliterend (passief) grondbeleid, waarbij marktpartijen zoals projectontwikkelaars de grond verwerven en daarmee het bouwrecht.
De gemeente is in dit laatste geval aan de zijlijn aanwezig en stelt randvoorwaarden aan het project.
De gemeente Almelo is van oudsher een actieve grondbeheerder. Dat beeld verandert nu langzamerhand en dat moet ook vinden wij.
Bij het vorige college zat de gemeente nog in de ontkennende fase. Actief grondbeleid was de enige juiste manier, daar wilde men aan vasthouden.
Maar de gemeente ziet nu eindelijk in dat er grotere risico’s worden gelopen. Dat hebben we nu gezien met het plan Waterrijk. Het grote voorbeeld.
Ook de Partij Vrij Almelo vindt dat er een verschuiving moet komen van een actief naar een faciliterend (Passief) grondbeleid.
Voor een deel worden wij gedwongen. “Als gemeente heb je dan geen keuze.”

Tevens wordt het dan ook veel makkelijker de begroting sluitend te krijgen.

Harry de Olde,
Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply