Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Almelose speelgoedzaak op vingers getikt om hoofddoek

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vindt dat een winkel in Almelo onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt door een Marokkaanse medewerker met een hoofddoek niet meer in te roosteren. Volgens de commissie moet de winkel niet luisteren naar klachten van klanten hierover. http://www.cgb.nl/oordelen/oordeel/221836/volledig  

‘De conflicterende partijen gaan in Nederland vaak in beroep bij de Commissie Gelijke Behandeling. Zij voelen zich gediscrimineerd vanwege hun godsdienstige verschijning. Een uitspraak van de CGB is niet bindend. Het is een arbitraire uitspraak. De Commissie wordt regelmatig verweten dat zij te vaak meegaat met de religieuze argumentaties.

Dat heeft de CGB bekendgemaakt.

Vader
De werkgever van het tienermeisje heeft in april vorig jaar gevraagd of zij zonder hoofddoek wil werken in de speelgoedwinkel. Haar baas had klachten ontvangen over haar hoofddoek van een klant. Deze wilde niet door iemand met een hoofddoekje worden geholpen.

Het meisje werkte al een jaar met de hoofddoek in de winkel en weigerde zonder te werken. Hierdoor zou ze door haar baas niet meer worden ingeroosterd. De CGB oordeelt dat de winkel niet naar deze klachten moet luisteren. ‘Dergelijke wensen van klanten zijn discriminerend’

De speelgoedzaak geeft aan het meisje niet van het rooster te hebben gehaald, omdat zij haar hoofddoek wilde ophouden. Zij zou op de vraag van haar werkgever ‘furieus en intimiderend’ hebben gereageerd. Bovendien is zij met haar vader naar de winkel gekomen en heeft daar ‘flink staan schreeuwen’ en discriminerende opmerkingen gemaakt.

Weigeren
De CGB spreekt echter tegen dat er geen sprake was van een verzoek en oordeelt dat het meisje is opgedragen zonder hoofddoek te werken. Uitspraken van de commissie zijn juridisch niet bindend.

Zo oordeelde de commissie dat het Don Bosco College in Volendam geen meisjes met hoofddoek mag weigeren. Ook hier zou onderscheid worden gemaakt op grond van godsdienst. De rechter oordeelde echter dat de katholieke school moslima’s met een hoofddoek wel mag weigeren omdat dat past binnen de katholieke grondslag van de onderwijsinstelling.

Door Shari Deira

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/292036/Scheiding-kerk-en-staat-verdraagt-geen-hoofddoek.htm

 

Reactie

Eigenlijk gaat het hier niet om discriminatie maar om neutraliteit. Als winkelverkoopster zou  je geen moslimsjaal, nazikruis, keppel, paternoster, religieus kruis, hara krishna kleed of andere symbolen moeten dragen waarmee je je overtuiging of religie laat opmerken. De dress code is neutraal. Een helm of kepie dragen is ook niet toegestaan. Er zijn beroepen waar je je dan weer wel verplicht een uniform, kepie of ander hoofddeksel moet dragen. Voor personen die absoluut en altijd met hun kledij iets willen aantonen zullen deze beroepen dan ook niet  uitgeoefend kunnen worden.

Vastleggen

Wanneer een moslima een baan wil met hoofddoek laat zij dit dan vastleggen in een contract met de werkgever, vermeld het als criteria voor een vacature. Beiden creëren ze een win win situatie en krijgen uiteindelijk allebei wat ze willen zonder dat daar straffen op hoeven te staan. Het is absurd dat ondernemers om de wet heen moeten draaien en wurmen om zo’n persoon te mogen weigeren.

Wanneer zij de mogelijkheid krijgt het voortaan op papier te laten zetten dat zij deze kleding mag dragen heeft ze recht van spreken. Maar daar tegenover moet ook staan dat de werkgever haar om die zelfde reden mag weigeren, het is immers zijn eigendom. Net zoals het geloof en de hoofddoek van de vrouw haar eigendom is en niemand behalve zijzelf iets te vertellen heeft over hun eigendommen.

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply