Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Dankwoord

Advertentie Almeloos Weekblad 18-04-2011

Door de fractievoorzitter 

harry47Het is alweer ruim een jaar geleden dat we zijn begonnen om te proberen de kloof tussen u als burger en de politiek te dichten . En nog steeds houden uw bestuurders zich alleen maar met zichzelf bezig. Politici die echt hun oor te luisteren leggen bij u, volksvertegenwoordigers die werkelijk begaan zijn met het wel en wee van hun kiezer, zijn met een zaklamp te zoeken. De Partij Vrij Almelo wil voor ú spreken in de gemeenteraad. In uw belang. Sterker nog, dat zijn wij aan u verplicht. Wij nodigen u van harte uit om via onze website rechtstreeks aan ons te laten weten wat u binnen het publieke domein bezig houdt. Ook in uw oplossingen voor bepaalde problemen zijn we geïnteresseerd.
Wij merken nog steeds dat er inwoners zijn die niet serieus worden genomen, dat er niet naar ze geluisterd wordt en dat er belangrijke beslissingen worden genomen die ons allemaal rechtstreeks zullen gaan raken. Mensen komen hiertegen in verweer, maar worden nog steeds niet gehoord. De politiek is nauwelijks zichtbaar. Als je in Almelo aan iemand vraagt of diegene een naam van een raadslid kan noemen, weet men vaak alleen de naam van de burgemeester…en dan nog vaak de naam van de vorige burgemeester. Het is duidelijk: de politiek en de inwoners van Almelo staan nog steeds mijlenver bij elkaar vandaan. Het woord volksvertegenwoordiger is in Almelo volledig misplaatst. De politiek is er voor de burger en niet anders om. De misleiding gaat maar door. Als voorbeeld zijn de plannen voor een supermarkt aan de Violierstraat, dat zegt ons weer genoeg  over de gehele gang van zaken. In onze ogen is woningbouw de enige optie en niet de vestiging van een supermarkt die voor ernstige overlast gaat zorgen door toenemende drukte. Duidelijke taal van de bewoners is voor ons dan ook de reden om tegen te stemmen. Dit is de enige wijze waarop burgers in Almelo invloed kunnen uitoefenen op politieke beslissingen. Dat wil niet zeggen dat je dan altijd je zin krijgt, maar je kunt wel zorgen dat je de stem van de mensen laat horen.

Met vriendelijke groeten,
Harry de Olde

Onze fractie was bij installatie eerste Dierenpolitie in Nederland

politiebijponyDe Partij Vrij Almelo vindt het meer dan nodig dat er afdelingen van een plaatselijke politie komen die zich uitsluitend met misdrijven jegens dieren bezig  gaan houden. Het is een groot goed dat je als beschaving de mogelijkheid hebt om voor een prikkie de zwaksten in de samenleving, dus de meest weerlozen, te kunnen beschermen. Gekken die dieren mishandelen plegen later vaak ook misdrijven tegen hun medemens. Iemand die dieren voor de lol mishandelt is vaak ook niet te beroerd om kleine kinderen te misbruiken, of erger. De Partij Vrij Almelo hoopt dan ook dat de gemeente Almelo het goede voorbeeld van Capelle aan den IJssel zo spoedig mogelijk gaat volgen. Er is veel dierenleed en daar willen wij als partij graag wat aan doen. Een groot voordeel van een dierenpolitie is dat er achter de voordeur kan worden gekeken, want vaak hebben mensen die dieren mishandelen zelf problemen. Het is een goede zaak om dan direct in te grijpen door deze buitengewoon opsporingsambtenaren.

Ondernemertje pesten

1129024074_5_lG5-Wat is er toch aan de hand? Zaken doen met de gemeente Almelo is niet de beste optie. Veel Almelose burgers en ondernemers krijgen dat vroeg of laat door. Wij van de Partij Vrij Almelo begrijpen niet goed waarom dit college soms zo moeilijk doet.. De kloof tussen burger en politiek is al jarenlang onderwerp van discussie. Maar een kloof die minder aan bod komt, is de kloof tussen politiek en ondernemers. Ondernemen en politiek lijken vaak  twee gescheiden werelden met een hoge muur er tussen.  Wij hebben ernstige vermoedens dat dit College in gebreke is gebleven om zaken als Dolle Pret/Aylin, Frans Elkerbout, Stegehuis, Kolenbrander etc. naar behoren op te lossen. Ook het  faillissement van Grand Café 21 en de ravage in het Nijreesgebied aangericht door de gemeente had voorkomen kunnen worden door betere communicatie tussen gemeente en bewoners. Wij vinden dat raadsleden en wethouders vaker “in de keuken” moeten gaan kijken waar de problemen zich afspelen. Door ter plaatse kennis met elkaar te maken ontstaat er ook vaak meer begrip voor problemen waar een ondernemer mee zit. Maar communicatie blijkt voor deze gemeente een ontzettend moeilijk vak te zijn.

Ouderen in Almelo

Wat kosten Nederlandse ouderen? Dat wil zeggen: uiteindelijk hebben zij zelf betaald voor hun oudedagsvoorzieningen. Maar in plaats ons in te zetten voor betere ouderenzorg hadden we meer oog voor mislukte prestigeprojecten zoals  Fortezza, Waterrijk en een Monorail.
Als Heracles een nieuw stadion wil, loopt iedereen er achteraan, maar hoe ouderen gehuisvest zijn, interesseert niemand.” Dat constateert topman Peter Weda van Trivium Meulenbelt na zeven jaar zoeken naar een locatie voor uitbreiding. Toch een beetje laat dat Peter daar nu mee komt. De Partij Vrij Almelo heeft daar diverse keren aandacht voor gevraagd. Maar ondanks dat vinden wij het een goed idee dat de topman daar eindelijk eens werk van gaat maken. Zorgwoningen op de locatie van Almelo Nouveau vinden wij een mooi plan. Daarom vindt de Partij Vrij Almelo dat Almelo Nouveau er moet komen. Een prachtig project wat de Almelose gemeenschap geen stuiver kost moet niet de nek om worden gedraaid door een antilobby die alleen maar uit is op eigenbelang. Wij vinden dat van concurrentie geen sprake kan zijn bij dit project, en dat de politiek zich niet met de grootte van een supermarkt moet bemoeien, of anderszins wijzigingen probeert erdoor te drukken.

Door de raadsvolger: Daadwerkelijk zoeken naar oplossingen

sjoerdGelukkig kunnen we vermelden dat de naam van onze partij inmiddels zo ingeburgerd is in de korte tijd dat we bestaan, dat vele mensen ons ook weten te bereiken. Het komt zelfs voor dat mensen met problemen niet meer te rade gaan bij hun eigen (grotere) politieke partij, aangezien eerdere ervaringen daarmee slecht tot geen resultaat opleverden. Intussen konden we al meer dan 10 gezinnen helpen door een oplossing te bedenken en dan meteen op pad te gaan om met de desbetreffende instanties over die problemen te praten.
Het blijkt dat er dan deuren opengaan die anders gesloten bleven.
We vergeten daarbij echt niet de welwillende medewerking van de aangesproken personen en ook zeker niet de hulpinstanties die ingeschakeld werden om verdere hulp te kunnen bieden.
Zo zijn enkele gezinnen voorlopig van hun problemen af, waarbij de gemeente bij 1 probleemgeval zelfs maatwerk heeft toegepast (na de nodige aandrang) om het gezin weer een jaar zekerheid over hun onderdak en eten te geven. Daarvoor hulde, alhoewel dat de normaalste zaak van de wereld dient te zijn !!!
Tevens zijn vele gezinnen uit een buurt in een wijk geholpen nu zij eindelijk NA 10 JAAR verlost zijn van een paar stierlijk vervelende personen, die hun buurt terroriseerden, intimideerden en bevuilden.
Het kostte vele mensen gezamenlijk de nodige moeite om dit voor elkaar te krijgen, waaronder de woningstichting St.Joseph, de politie en onze partij…maar het resultaat mag er wezen: eindelijk heeft die buurt weer rust en kunnen de gezinnen zich weer vrijelijk in en om het huis bewegen, zonder bedreigd te worden. We konden dat naderhand gezamenlijk met koffie en gebak vieren bij de woningstichting, met alle geholpen aanwezigen….en hebben die uitnodiging met graagte aangenomen.
Al met al zitten wij dus niet stil, krijgen veel respons op straat, aan de telefoon en ook de brieven met problemen vergen de nodige aandacht en uitpluizerij. Samen met het zoeken naar een oplossing. Zelfs in de vrije tijd. Tja….problemen kunnen niet wachten.

DANKWOORD
Bedankt kiezers en alle anderen…voor uw aandacht, uw inspiratie, uw gedachten, uw keuze, uw hulp en uw vertrouwen.

Sjoerd Visser, sociaal beleid

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply