Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Nogmaals: Hufterhutten of Aso-containers in Almelo?

Partij Vrij Almelo op 4 september 2010

We hebben het steeds maar weer ontkend dat er echte asocialen bestaan.  Het beleid hiervoor komt niet echt van de grond.  De corporaties kunnen er over meepraten.  Nachtelijke excessen, intimidatie en geweld zijn aan de orde van de dag.  Zijn de middelen om extreem lastige huurders aan te pakken wel toereikend?

De recente melding die bij de Partij Vrij Almelo binnen kwam  getuigd dat er weinig wordt gedaan om de gemoederen te bedaren.  De fam. die bij de vete betrokken is zijn al heel lang goede bekenden van de politie……..en van de woningcorporatie.  Bemiddeling of een waarschuwing wil vaak wel helpen maar wat als een probleem hardnekkig is?  Heel vaak durven klagers niet met naam en toenaam aangifte te doen, want de kans is aanwezig dat de overlastveroorzaker verhaal komt halen.  Heel vaak krijgen de corporaties de dossiers niet rond.  Zonder een juridisch medewerker red je het niet meer.  Als het lukt om met ondertekende verklaringen van omwonenden de gang naar de rechter te maken, ben je minimaal een jaar verder.  Nu is het zo dat meer omwonenden gedwongen gaan verhuizen door overlastsituaties dan veroorzakers.

Mensen buiten de samenleving plaatsen, dat doen wij niet graag in Nederland.  Minderheden moeten integreren, cliënten moeten extramuraliseren.  Maar wat doen we in situaties waarin alle politiek correcte opties zijn uitgeput?  En waarin mensen in feite zichzelf buiten de samenleving plaatsen?

We hebben het hier over extreme burenoverlast:  mensen die hun buren terroriseren en daar niet mee willen ophouden.  Alles is al geprobeerd:  praten, bemiddelen, melden bij een meldpunt, dreigen met huisuitzetting.  Niets helpt, de afspraken worden niet nagekomen, de terreur gaat door.  Dus dan maar huisuitzetting.  Maar waar naar toe?

Iedereen in de buurt wil hen kwijt maar bijna niemand wil zijn vingers branden aan een oplossing.  Toch lijkt er een oplossing te zijn die stand lijkt te houden.  En die zowel de buren en de asocialen een zucht van verlichting doet slaken.

Bij zo’n heikel onderwerp gaat altijd veel energie zitten in het zoeken naar de juiste benaming.  “Hufterhutten en “aso-containers zijn niet echt benamingen die bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie.  In Denemarken heten ze rare huizen voor “rare leefwijzen”.  Dat klinkt zo gek nog niet.  Men kan daar lawaai maken, rotzooi rond de woning zetten, een bouwvallig schuurtje timmeren en de boel verwaarlozen.  Dat betekent dan wel dat je net als hinderlijke bedrijven buiten woongebieden wordt gehuisvest.  Kleine woonlocaties op afstand van mogelijke omwonenden.

Kortom het zou allemaal kunnen, ook hier in Almelo en wel binnen de huidige beleidskaders.  Nu alleen nog de medewerking van de gemeente, woningcorporaties en opvanginstellingen die het daadwerkelijk gaan beproeven.

Harry de Olde

Naschrift  Partij Vrij Almelo

De fam. die jarenlang overlast veroorzaakte is intussen met medewerking van de woningcorporatie en bemiddeling van de PVA vertrokken uit Almelo.

Stem of voeg toe aan:

3 Comments to “Nogmaals: Hufterhutten of Aso-containers in Almelo?”

 1. Irene schreef:

  Goede zaak dat hier veel aandacht over komt !

 2. Willem schreef:

  Goed idee! Onveilige situaties moet je bikkelhard aanpakken.

 3. Sam schreef:

  Sja het is en blijft toch een ASO stad en de Aso’s zijn daar maar al te trots op het is de achterbuurt van Twente en je kan zeggen in elke plaats gebeurd wel wat maar ik heb op 8 verschillende woonplaatsen in Nl gewoont en nog nooit heb ik zulk dom pesterig en ego volk meegemaakt!
  De wijkagenten van de riet doen letterlijk niets ook al ben je al jaren aan het vragen of ze langs gaan

Leave a Reply