Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2012 ALMELO, 1e TERMIJN : 08-11-2011

Voorzitter,

De begroting 2011 gaf vorig jaar 301 miljoen of 4157 per inwoner aan. Landelijk stond Almelo, qua uitgaven, dan ook op de 14e plaats en provinciaal zelfs op de 1e plaats ! Was de bevolking van Almelo hiermee blij vraagt men zich hierbij af ?

Nee, want met een gemiddelde van 5,5 tot 5,7 krijgt het gemeentebestuur een dikke onvoldoende en is er kennelijk helemaal niet nagedacht over de werkelijke wensen van de mensen !

Ondertussen erkent het college slechts mondjesmaat en veel te weinig dat dit uitgavenbeleid uiteindelijk geheel voor rekening komt van de lokale en landelijke belastingbetaler en zeer waarschijnlijk ook van de volgende  generaties !

De huidige begroting is weliswaar qua omvang afgeslankt met 16 miljoen van 301 miljoen naar 285 miljoen maar dat is feitelijk alleen maar cosmetisch, gezichtsbedrog en een sigaar uit eigen doos van de burger want de gemeenteschuld is daarentegen opgelopen met 33 miljoen tot 251 miljoen of 88% van het begrotingstotaal of Bruto Lokaal Product, kortweg BLP. Het landelijk BBP is aanzienlijk lager met 66%.

Besturen is niet alleen constateren of achter de feiten aanlopen zoals nu gebeurt maar vooruitzien en marktconform ingrijpen waar nodig. En dat is volgens onze fractie niet gebeurd !

Reeds vanaf 2006 zou U bekend moeten zijn dat er buiten de Randstad sprake zou zijn van vergrijzing en bevolkingsafname. Iedere lokale makelaar had U dat kunnen vertellen. Kennelijk is dat niet gebeurd hetgeen  verwijtbaar is !

Reeds vanaf 2008 had het College kunnen weten dat grond aankopen allereerst geen overheidstaak is maar een private activiteit en ook dat grond aankopen in een neergaande huizenmarkt enorme risico’s met zich meebrengt. Ook dit is het College verwijtbaar ! Het College heeft jegens de bevolking immers een zekere zorgplicht en verantwoording en ook hierin is zij tekort geschoten !

De bevolking dringt daarom nu terecht aan op een harde sanering !

Dit betekent dus:

–        afzien van een nieuw prestigieus gemeentehuis van 58 miljoen omdat er behoorlijke alternatieven zijn, zoals het oude (functionele !) gemeentehuis of het leeggekomen belastingkantoor.

–        Een andere bestemming zoeken voor Waterrijk omdat je dure villa’s in een duidelijk neergaande huizenmarkt letterlijk niet aan de straatstenen kwijt kunt.

Indien het College zichzelf serieus neemt qua recreatie en toerisme en hiermee een belangrijke troef denkt te hebben, moet zij natuurlijk geen roet in het eigen eten gooien door  toerismebelasting te gaan invoeren en ook nog eens schaamteloos mede te delen dat deze voor de volle 100% in de eigen middelen verdwijnt !

Indien het College serieus neent dat zij de kwakkelende lokale economie wil verbeteren dan moet je natuurlijk niet tijdens een hardnekkige recessie reclamebelasting gaan invoeren !

Indien het College bekend is met het feit dat de huizenmarkt sinds 2008 met 8,5% is ingezakt dient zij natuurlijk de WOZ-waarden marktconform af te waarderen en uiteraard de tarieven evenredig te verlagen en niet willens en wetens te verhogen zoals men nu voorstelt !

Hoewel het College bekend is met het feit dat maar liefst 12% van de wegverhardingen in slechte staat verkeert en feitelijk landelijk medeplichtig is aan maar liefst 23.000 eenzijdige verkeersongevallen is hier nog altijd géén werk van gemaakt met alle risico’s op schadeclaims ingevolge artikel 42. Reeds in de voorjaarsnota 2011 hebben wij deze situatie in goed vertrouwen gemeld !

Reeds geruime tijd geleden heeft U onze fractie toegezegd dat er een tijdige ambtelijke reactie op onze 52 aan- en opmerkingen over de door U voorgestelde begroting 2012 zou komen. Dit klemt des te meer nu vele relevante vragen onzerzijds nog altijd onbeantwoord zijn gebleven !

Vanwege de grote financiële risico’s die Almelo inmiddels is gaan lopen hebben wij U, in ieders belang,  tijdig verzocht om Uw (financiële) medewerking te verlenen aan een second opinion door Ernst & Young, (een zeer gerenommeerd kantoor van register-accountants) die reeds 143 gemeentes onder haar hoede heeft. Ook op dit verzoek bent U helaas niet ingegaan !

Kortom, voorzitter, alles in aanmerking nemende, kan onze fractie onmogelijk achter Uw begrotingsvoorstel 2012 staan  en zullen wij tegen stemmen !

Dank voor uw aandacht,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

8 Comments to “ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2012 ALMELO, 1e TERMIJN : 08-11-2011”

 1. Irene schreef:

  Ik vind het College van Burgemeester en Wethouders van Almelo een hogelijk onsympathieke, zichzelf benoemde, niet gekozen(!) club want toen Harry, in ieders belang, om een second opinion vroeg bij een landelijk opererend register-accountant Ernst & Young teneinde een stevig doch democratisch tegengeluid te kunnen geven in de gemeenteraad, werd daar totaal niet op gereageerd. Ze waren natuurlijk als de dood dat ze een motie van wantrouwen aan hun broek zouden krijgen. De gemeenteschuld bedraagt inmiddels 88% van de begroting, terwijl 65% normaal is. D’66 verwacht al dat deze 88% verder gaat oplopen naar 100% van de begroting waardoor Almelo dus een klein Griekenland begint te worden.

 2. Irene schreef:

  Hoe meer ik lees en mee maak over dit politieke circus hoe meer ik de woede begin te begrijpen van veel Almeloërs. Het zal mij benieuwen hoe de begrotingsdiscussie 2012 vandaag afloopt.

 3. Irene schreef:

  Niet alleen in Almelo verlaagd men de begrotingsomvang via meervoudige schuldenverhoging. Ditzelfde flikt het, ongekozen en zichzelfbenoemde College in Nieuwegein, zo bleek onlangs uit de begroting aldaar van 2012 ! Kennelijk zijn deze colleges op studiereis geweest naar Griekenland of Italië !?…..

 4. Furr schreef:

  In Breda gooien ze geld over de balk, om te kijken of een MONORAIL haalbaar is :fp: OMG!

  Het is toch niet te geloven

 5. Irene schreef:

  Er is altijd wel een wethouder die in zijn zittingsperiode een of ander opvallend, doch nutteloos prestigeproject als de monorail wil scoren om te laten zien dat hij persoonlijk daarvoor gezorgd heeft. Dat heeft helemaal niets te maken met het persoonlijk welzijn van de belastingbetaler/bevolking. Ook de bouw van een imposant splinternieuw miljoenenproject als het gemeentehuis is hier een tweede typisch voorbeeld van. Kosten 58 miljoen! Dit is ook jereinste kapitaalvernietiging van het bestaande gemeentehuis wat alleen maar een kwastje verf nodig heeft. Ook de aanleg van een peperdure villawijk als Waterrijk in een neergaande huizenmarkt is natuurlijk een absurd plan en gespeend van elk realisme. Men zwijgt dan ook nadrukkelijk over de vraagprijzen van de betreffende villa’s want dan breekt onmiddellijk de pleuris uit onder de overwegend arme bevolking van Almelo !

 6. Irene schreef:

  Het is buitengewoon teleurstellend van met name D66 dat zij met hun fraaie, zo bestuurlijk ogende, tegenbegroting suggereerden dat ze serieus tegengas zouden geven doch toen het op stemmingen aankwam de hele oppositie keihard in de kou lieten staan door tòch vóór de door hen zo verfoeide begroting te gaan stemmen. Nu bleef het aantal tegenstemmers op 8 staan ipv 12 ! Kiezers van Almelo, nooit meer stemmen dus op D’66 want die club is net zo gemeen als de VVD die ook hun verkiezingsleuzen in 2010 lieten vallen voor een dik betaalde baan in het wethouderspluche !

 7. Irene schreef:

  Harry for president !

 8. Chris E. schreef:

  @Irene,
  “Men zwijgt dan ook nadrukkelijk over de vraagprijzen van de betreffende villa’s want dan breekt onmiddellijk de pleuris uit onder de overwegend arme bevolking van Almelo!”

  Als er iets is wat Almelo nodig heeft, is het juist mensen die wat meer verdienen!! Als die gasten geld gaan uitgeven in Almelo is dat goed voor ons als ondernemers! Dus laat ze voor mij maar komen! Ik krijg juist hoofdpijn van de gemiddelde PVA stemmer! Allemaal geld uitgeven wat ze niet hebben! Lekker kopen op de pof! Al die laag geschoolde stemmers van jullie zijn schijnbaar niet slim genoeg om in te zien dat je vroeg of laat bij de voedselbank terecht komt! Dan heb ik echt liever die gasten die heel goed weten wat ze met het geld aan moeten!

Leave a Reply