Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2012 ALMELO, 2e TERMIJN : 10-11-2011

 

Voorzitter,

Het is een treurige constatering dat ondanks de dalende huizenmarkt er tóch meer OZB belasting (+5,16%) bij de huiseigenaar geïnd wordt in Almelo.

Het is een treurige constatering dat het tarief voor de hondenbelasting omhoog gaat met 2,25% hetgeen een verkeerd signaal is vanwege inbraakpreventie en toenemend sociaal element, vooral bij ouderen!

Het is een treurige constatering dat de parkeerbelasting onrechtmatig is omdat deze slechts in een beperkt aantal wijken geheven wordt, dus rechtsongelijk is! We hebben het dan nog niet over het feit dat de parkeerbelasting in het bewonersgebied in 2012 buitensporig verhoogd wordt van 19,30 naar 42,00 euro!

Het is een treurige constatering dat de toeristenbelasting volstrekt oneigenlijk is omdat en dan citeren we rechtstreeks uit de begroting  “de opbrengst geheel ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeente” dus letterlijk in zijn geheel niet toekomt aan toerisme en recreatie.

Ook de invoering van de reklamebelasting is een verkeerd signaal naar de ondernemer ten tijde van langdurige recessie. Juist de overheid heeft immers niet alleen een zorgplicht voor burgers maar ook voor ondernemers. Een dergelijke nieuwe verplichting is niet alleen elders al omstreden en ontmoedigend voor de ondernemer maar ook in strijd met de economische ambities van Almelo zelve!

 

Diverse ingediende amendementen en moties (reactie PVA)

VVD: Overschrijding budgetten openeinderegelingen.

De veroorzakers (wethouder e.d.) van overschrijdingen moeten zich verantwoorden eb consequenties trekken. Mag niet ten koste gaan van andere nobele doelen. (NEE)

VVD: Door woningbouwplanreducties wordt terugverdiencapaciteit beperkt.

Financiële risico’s dienen uiteraard, indien mogelijk, te worden beperkt. Lijkt ons een logisch verhaal. (VOOR)

VVD: Sparen voor de binnenstad.

Juist in verband met recessie. (VOOR)

D66: Extra bezuinigingen op alle beleidsterreinen.

Goed plan (VOOR)

D66: Voor verhoging van OZB belasting.

Huizenmarkt is al sinds 2008 aan het teruglopen. Veel vermogensschade voor particulieren. Overheid moet solidair zijn met burger dus ook inleveren inplaats van bijplussen. (TEGEN)

D66: Stoppen met ontwikkeling Waterrijk.

(VOOR)

D66: Extra bezuinigingen gemeentelijke organisatie.

Lijkt ons een goed plan. Externe accountant of seccond opinion vragen. (VOOR)

D66: Enquete of referendum naar uitgavebeleid.

Heel goed want gemeente draait immers op andermans belastinggeld. Zonder belastinginkomsten bestaat er geen Almelo. kostenplaatje ontbreekt echter. (VOOR)

ALA/AOV: Verzoek aan provincie om Almelo financieel bij te staan.

Provincie beschikt over 1,2 miljard. Goed idee, mag echter niet ontaarden in bedelarij of gemakzucht. (VOOR)

ALA/AOV: Geen sloop Kloosterhofflat, verkoop aan woningbouwvereniging e.d.

Sloop is kapitaalvernietiging (VOOR)

ALA/AOV: Gemeentelijke publicaties beperken tot wettelijk noodzakelijke publicaties.

Gemeente loopt zich, ondanks wanbeleid, al veel te veel te promoten. (VOOR)

ALA/AOV: Vanwege bezuinigingen buitenzwembad sluiten.

Sport is belangrijk voor gezondheid en vitaliteit. 50% van de Almeloërs heeft reeds chronische kwalen, handicaps en overgewicht. (TEGEN)

SP: Internetaansluiting minima.

Moet mogelijk blijven voor minima in verband met tegengaan sociaal isolement. (VOOR)

PvdA: Blijven kijken naar mogelijkheden voor inkomensondersteuning van minima.

Onder voorwaarde dat minima gecontroleerd worden op onwettig inkomen e.d. (VOOR)

 

 

 

Stem of voeg toe aan:

4 Comments to “ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2012 ALMELO, 2e TERMIJN : 10-11-2011”

 1. Irene schreef:

  Prima stemverklaringen van de PVA. Alleen was het buitengewoon jammer dat D66 die aanvankelijk suggereerde fervent tegenstander te zijn met een geloofwaardig verhaal, tot ieders verbijstering 180 graden draaide en vóór de Collegebegroting stemde. De bewuste fractievoorzitter van D’66, annex Fordverkoper kan het nu helemaal vergeten met een goedbetaalde wethoudersbaantje in 2014. Hij bevestigd hiermee zèlf bij vriend en vijand in de lokale politiek dat hij hogelijk onbetrouwbaar is, met name in de huidige recessie en een hoop ellende bij de Almeloërs! Almelo heeft, met inmiddels 281 miljoen schuld, geen zakkenvullers, maar immers puinruimers nodig ! Dit soort draaikonten bezorgen de lokale politiek alleen maar een slechte naam en een lagere opkomst in 2014 ! Deze zakkenvuller kan beter vakkenvuller worden bij Albert Heijn. Namens heel Almelo wordt U bedankt D66 !!

 2. Irene schreef:

  Ik ben nog steeds boos, heel erg boos op D’66 !!

 3. harry schreef:

  Daar kan ik u gelijk in geven Irene…

  Het programma tegenbegroting 2012 met als titel MORGEN IS NU in Griekse letters (hoe kom je er op) Dan verwacht je achteraf toch iets anders bij de stemming.

  Of zagen ze de bui al hangen en wilden ze op het laatste moment een wethouderspost 2014 veilig stellen? Toch zeer toepasselijk de titel “MORGEN IS NU !!”

 4. Irene schreef:

  Het blijft een enorme afknapper !

Leave a Reply