Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
‘BOARDLETTER’ van register-accountant Deloitte over de ‘houdbaarheidsdatum’ 2011 van de gemeente ALMELO

‘BOARDLETTER’ van register-accountant Deloitte over de ‘houdbaarheidsdatum’ 2011 van de gemeente ALMELO

Voorzitter !

Voor mij ligt Uw raadsvoorstel van de conclusies, een zogeheten ‘Boardletter, van onze huisaccountant Deloitte !

Wij beoordelen deze echter met zeer gemengde gevoelens !

Enerzijds positief omdat de gemaakte op- en aanmerkingen van deze registeraccountant overeenkomen met veel van onze, eerder geuite, commentaren in de Voorjaarsnota 2011, de Berap 2011 en de onlangs behandelde Begroting 2012.

Anderzijds negatief omdat de huidige Almeloërs, maar ook met name de volgende generaties, door naïef Collegebeleid opgezadeld zitten met een schuld van 284 miljoen òf 3907 euro per inwoner òf 88% van het BLP, Bruto Lokaal Produkt, wat veel hoger is dan het landelijke BBP van 66%.

Almelo behoort hiermee tot Nederlands 14 grootste uitgevers van gemeenschapsgeld en staat provinciaal hiermee zelfs op de 1e plaats zo bleek onlangs uit een uitdraai van het CBS !

Het is daarom zeer verstandig èn urgent dat er ook nog een register-accountant is die nu realistische richtlijnen uit gaat zetten voor Raad en College van onze, nagenoeg failliete, gemeente !

Reeds op pagina 7 wordt tot onze verbijstering door Deloitte geconstateerd dat begrotingen van grote projecten vooralsnog NIET zijn meegenomen in de financiële administratie waarbij wij ons afvragen hoe een projektleider nog bijtijds zou kunnen bijsturen en überhaupt goed overzicht kan houden op financiële resultaten. Voorts zijn de taken voor de bewuste projektleider onduidelijk en kan er dus ook niet kwartaalsgewijs worden gerapporteerd aan het College !

Ondanks een negatief migratiesaldo voor Almelo en zeer slechte internationale economische vooruitzichten blijft het College focussen op de bouw van minimaal 170 woningen per jaar.

Het verbaast onze fractie dan ook niet dat dan ook slechts 4% van het geraamde aantal woningen in 2011 is gerealiseerd en een realistische gronduitgifte zou dan ook op deze 4% gebaseerd moeten worden !

Veel te lang heeft het College zich dan ook laten leiden door het Burootje INBO die bleef vasthouden aan economische cijfers uit 2007, terwijl er al sinds 2008 sprake was van een teruglopende huizenmarkt. Een simpel telefoontje naar de NVM of VEH had veel kunnen verklaren èn voorkomen. Waarom dit kennelijk nooit gebeurd is beoordelen wij als uiterst opmerkelijk. Hoeveel heeft dit Burootje voor deze wanprestatie ontvangen, vragen wij ons dan ook af ?!

Hetzelfde geldt ook voor de uitgifte van bedrijventerreinen wat in de praktijk reeds sinds 2004 neerkomt op jaarlijks 3 hectare, dus méér dan een halvering van het door het College geschatte jaarlijkse aantal van 7 hectare ! Waarom dus jaarlijks zoveel en zo vaak de plank misgeslagen wordt is mij niet duidelijk !

Ook doet het College veel te geheimzinnig over de diverse woningprijscategorieën. Er is hier al diverse malen naar gevraagd doch het College houdt hierover stijf de lippen op elkaar!

Deloitte adviseert daarom nu, alles overwegende, o.i. volkomen terecht, veel lagere grondprijzen te gaan hanteren. Voor woningen 15 tot 25% minder en voor bedrijventerreinen zelfs 50% wil men in Almelo überhaupt nog enige kans maken op een serieuze en realistische gronduitgifte.

Het wordt daarom ook hoog tijd dat het College zo snel mogelijk afscheid neemt van Buro INBO en ons in de toekomst laten adviseren op basis van meer marktconforme adviezen van erkende en bonafide makelaars !

Dank voor uw aandacht

Stem of voeg toe aan:

6 Comments to “‘BOARDLETTER’ van register-accountant Deloitte over de ‘houdbaarheidsdatum’ 2011 van de gemeente ALMELO”

 1. Irene schreef:

  Men zegt wel: er is geen groter vermaak dan leedvermaak. Maar als Almeloër/Heraclied kan ik hier niet om lachen !

 2. Irene schreef:

  Ik heb al een voorraadje tissues ingeslagen voor de vele tranen.

 3. Irene schreef:

  Het zou m.i. het beste voor Almelo zijn als er een strenge register-accountant (Deloitte?) in het College kwam te zitten die de bitterballenbegroting van het College eens flink gaat afslanken zodat de belastingdruk fors naar beneden kan en er wat meer en serieuzer gekeken kan worden naar de werkelijke wensen van de mensen !

 4. Irene schreef:

  Almelo is m.i. een modelgemeente voor de faculteit Politicologie van de Universiteit te Amsterdam hoe het dus niet moet !

 5. Irene schreef:

  Wethouder Andela heeft nu de oplossing gevonden voor de begrotingsproblemen van Almelo: Gewoon je uitkering inleveren bij het Casino. U weet wel waar ooit het oude Gemeentehuis stond……

 6. Zina schreef:

  Ik moet zeggen dat u veel werk hebt gemaakt in het schrijven van deze blogpost. Ik hoop later ook dezelfde perfecte werk van u te lezen.

Leave a Reply