Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Nieuwjaarswens PVA aan de Burgermoeder van de Gemeente Almelo

Aan:  Mevrouw Hermans Burgermoeder van de Gemeente Almelo

NIEUWJAARSWENS !

Hoogedelachtbare Vrouwe Hermans !

Allereerst onze allerbeste wensen voor het College en met name U !

Onze grootste wens zou echter vervuld zijn indien U zich persoonlijk er sterk voor zou willen maken om de veel te dure nieuwbouwplannen van maar liefst 58 miljoen voor een nieuw gemeentehuis zou willen laten varen.

Veel te duur omdat, zoals U weet, de armoede in met name Almelo volgens de armoedemonitor van 24 juni jongstleden steeds verder toeneemt, met name voor huishoudens met een inkomen tot 115% van het wettelijk sociaal minimum, de zogeheten ‘minima’.

De afgelopen twee jaar groeide het aantal minimahuishoudens in onze stad met 473 tot meer dan 6000 wat neerkomt op 20% of één op de 5 huishoudens in Almelo !

Dit klemt des te meer aangezien landelijk het aantal mensen dat onder deze armoedegrens leeft, volgens het SCP van 6 december 2011, eind 2012 1.134.000 of circa 7% zal bedragen hetgeen aanzienlijk lager is dan in Almelo !

De Partij Vrij Almelo doet daarom nogmaals een dringend beroep op U als Burgermoeder voor alle Almeloërs deze ons inziens veel te overdadige plannen te laten varen waardoor er wellicht voldoende begrotingsruimte ontstaat voor de werkelijke wensen van onze mensen.

Ik ben zo vrij  U er enkele te benoemen:

–     OZB-leges verlagen conform de marktwaarde

–     Vrij parkeren voor héél Almelo, dus rechtsgelijkheid voor iedereen

–     Afschaffing hondenbelasting voor meer inbraakpreventie tegen het toenemend aantal woninginbraken

–     Afschaffing reklamebelasting voor een betere lokale economie

En zo zijn er nog wel een aantal leuke wensen voor Uw mensen !

De Partij Vrij Almelo rekent op U !

Met vriendelijke groeten,

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

5 Comments to “Nieuwjaarswens PVA aan de Burgermoeder van de Gemeente Almelo”

 1. Irene schreef:

  En nu maar hopen dat zij zich aangesproken voelt en haar nieuwbouwplannen voor het nieuwe gemeentehuis acuut en met ingang 1 januari 2012 laat varen. Winst voor de bevolking: 58 miljoen euri minder schuld, minder sores, minder armoede en…….een schouderklopje van Minister De Jager want die hoeft die 284 miljoen schuld uit Almelo niet op z’n nek te nemen !

 2. Irene schreef:

  Ik zal vanavond vast gaan toasten op het afblazen van het nieuwe gemeentehuis in Almelo! 58 miljoen pure winst. Dat is wel een oliebol waard lijkt mij !

 3. Irene schreef:

  De oliebol smaakte prima doch ik ging alsnog over m’n nek toen ik erachter kwam dat de fraaie en ludieke publicitaire pennevrucht mèt foto en leuke reacties zomaar verwijderd was. Kennelijk geen gevoel voor humor in deze tijd van snel toenemende recessie. Jammer !

 4. Irene schreef:

  Typisch gevalletje van geen gevoel voor humor. Even serieus: Uit peilingen is gebleken dat 96% (!) van de Almeloërs het 2e peperdure gemeentehuis totaal niet ziet zitten. Waarom moet je dan 72.000 Almeloërs een extra schuld, dus een faillissement in hun maag splitsen van 58 miljoen?……Wie het weet mag het zeggen !

 5. Irene schreef:

  Wie zwijgt, stemt toe is een oud-Hollandse spreekwoord, dus laat luid en duidelijk Uw mening horen over het snurkhuis.

Leave a Reply